Újabb digitalizált városi folyóirat adatbázisunkban

gyomaendrodi_uj_hirlap_1_110gyomaendrodi_uj_hirlap_2_110gyomaendrodi_uj_hirlap_3_110gyomaendrodi_uj_hirlap_4_110

Gyomaendrődi új hírlap : független városi havilap / fel.szerk. Biró Károly. - Gyomaendrőd : Bíró Károly fel.k., 2007. szeptember - . - Ill. ; 30 cm
Havonként. - Címváltozat: Új gyomaendrődi hírlap. - Előzménye: Gyomaendrődi új újság., ISSN 1589-8229
ISSN 2060-7083 = Gyomaendrődi új hírlap
Gyomaendrőd - közéleti lap

 

Tovább a dokumentumokhozBíró Károly felelős szerkesztő a lap bevezetőjében ezt írta:

" Az új, teljesen független újság célja közvetíteni a tárgyilagosság mezsgyéjét, olvasói támogatással egy olyan városi lapot szerkeszteni, amely ha nem is mindenkinek, de sok embernek megfelelő,... Általában helyt adunk minden véleménynek, hiszen „a hír szent, a vélemény szabad...
... természetesen ennek bizonyos etikai határok között kell mozognia... Azonban, mint tudjuk, az igazságnak ezer arca van, valamint, ahány ember, annyi világ..."

 

Adatbázisunkban a Gyomaendrődi Hírmondó - Gyomaendrődi Híradó című folyóirat könyvtárunkban található (2007-2011) - számai

hirmondo_cimlap Gyomaendrődi hírmondó : közéleti havilap / Gyomaendrőd Közéletéért Egyesület ; főszerk. Császár Claudia. - 1. évf. 1. sz. (2007. okt.-2007. dec.) ; Molnár Lajos (2008. febr.- 2009 máj.) ; Varjú Zoltán (2009. jún. – 2011. ápr.). – [Gyomaendrőd] : Gyomaendrőd Közéletéért Egyesület : (2007. okt. – 2009. ápr.)
Havonként. –

Előzmény: Gyomaendrődi Híradó (1982-2007)
Megváltozott megjelenési adatok ; Katona József Művelődési Központ Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény (2009. máj. – 2010. febr.) ; Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény (2010 ápr. – 2011. ápr.)


A Gyomaendrődi Hírmondó első főszerkesztője Császár Claudia az első szám köszöntőjében a helyi lap célját és feladatát így határozta meg: " Célunk, hogy a város és a lakosság közötti kommunikációt dinamikussá tegyük ... a kommunikációt - amely minden esetben – kétoldalú, elősegítse a korrekt, pártatlan hírközlést ... Ezért is döntött úgy az egyesület, hogy a lap ingyen kerüljön terjesztésre , és minden otthonban ott legyen."

Bővebben ...

Érdekeltségnövelő támogatás könyvtárunkban

konyvtar_1

A könyvtárak gyűjteményfejlesztése, állománygyarapítása (könyvek, folyóiratok, CD-k, DVD-k vásárlása) a könyvtár fenntartója által évről-évre biztosított költségvetésből történik. Ezt kiegészítendő és támogatandó 1998 óta jogszabály teszi lehetővé a nyilvános könyvtárakat fenntartó helyi önkormányzatok számára a könyvtárak érdekeltségnövelő támogatását. Az immáron több mint egy évtizede működő program a könyvtárak számára a biztonságot, az állandóságot és a kiszámíthatóságot jelenti. Erre a célra a forrást az Önkormányzati Minisztérium költségvetése biztosítja, elosztásáról pedig a kulturális minisztérium dönt a 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet értelmében. A könyvtárak az előző évben állománygyarapításra fordított saját összeg arányában részesülnek az érdekeltségnövelő támogatásban.

 Innen ered a támogatás elnevezése is, hiszen minél többet fordított valamelyik könyvtár beszerzésre, annál több támogatásban részesül.

A könyvtárak számára ez a központi támogatás saját ráfordításuk kb. 15%-át jelenti évente.
Könyvtárunk az idei esztendőben 495 ezer Forintot nyert el, amelyet állománygyarapításra fordíthatunk. Ez az összeg jelentős segítséget jelent az idei költségvetési évben, hiszen a tavalyi évhez képest több mint 1,5 millió Forinttal kevesebbet tud gyarapításra fordítani a könyvtár. Sajnos, ez azzal is együtt jár, hogy 2012-ben az érdekeltségnövelő támogatás is lényegesen kevesebb lesz.

konyvtar_2     konyvtar_3

konyvtar_4     konyvtar_5

 

A digitális könyvtári állományok felmérése

terv_150 Pár nappal ezelőtt, a Békés megyei Tudásház és Könyvtár adott otthon Dippold Péter szakmai vezetésével, Országos Széchenyi Könyvtár és az eAnimation Kft munkatársai, valamint néhány Békés megyei városi könyvtár részvételével lezajlott szakmai találkozónak.

A találkozó célja a ország könyvtáraiban fellelhető digitalizált tartalmakról egy adatgyűjtés, és az erre épülő nyilvántartás létrehozása. Ennek alapvető célja, hogy a magyarországi könyvtárakban található digitális közvagyon átláthatóvá és sokoldalúan felhasználhatóvá váljon. A központi nyilvántartás ezen felül segíti a további digitalizálási tervek optimalizálását, a duplikálások elkerülését, a költségek ésszerű csökkentését, a központi támogatás átgondolt elosztását, valamint az elkészült tartalmak újrahasznosítását.

 

A felmérés egy tananyag fejlesztési projekt : "21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció", TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 részeként valósul meg. Az adatfelvétel és elemzés közvetlen célja, hogy lehetőleg teljes körű információt nyújtson

  • a magyarországi könyvtárakban korábban lezajlott, illetve jelenleg folyó digitalizálási tevékenységről;
  • a jelenleg elérhető digitális gyűjteményekről, dokumentumokról;
  • a jövőben tervezett digitalizálási projektek prioritásairól;
  • a digitalizálást folytató intézmények elérhetőségi adatairól és ráfordításairól;
  • a digitalizálás és a szolgáltatás céljára rendelkezésre álló hardver és szoftver eszközökről.

 

Bővebben ...

Határ Győző hagyaték könyvei könyvtárunkban.

hgy_hagyatek_150 Amilyen kalandos életet élt könyvtárunk világhírű névadója, olyan kalandos hagyatékának története. Érvényes végrendelet híján, a hagyaték hosszú ideig bizonytalan sorsra volt ítélve. Határ Győző Londonban lévő lakását - minden bútorával, berendezési tárgyával, személyes tárgyaival együtt- törvényes örökös és végrendelet híján az angol hatóságok lezárták. A Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársai igyekeztek minden tőlük telhetőt megtenni azért, hogy a páratlan szellemi értékű hagyaték megfelelő, magyar kezekbe juthasson.

A lakásra és a benne lévő tárgyakra Angliában ugyan senki sem tartott igényt, mégis évekbe tellett, hogy a hagyaték sorsa megnyugtató módon rendeződjön. A lakást ez idő alatt többször feltörték, drogosok, hajléktalanok laktak benne, beázott. Évek múltán előkerült egy régi keltezésű végrendelet, amelynek jogosságát a megfelelő hatóságok elismerték és elfogadták: e szerint, a hagyatékra az Országos Széchenyi Könyvtár jogosult. Amit lehetett hazaszállíttattak, hagyatéki leltárba rendeztek. A hagyatékból részesült a Petőfi Irodalmi Múzeum is, akiknek munkatársai nagyon jó és rendszeres kapcsolatot tartottak fenn és ápoltak Határ Győzővel.

Bővebben ...

Felhívás

selejtezett_konyvek_videokazettak_vasara

Nyitvatartási időben a Kossuth L. út 50 szám alatt.

 

A Márai-program könyvtárunkban

gyomaikonyvtar3_150 A Márai-program mű- és olvasó-központú program. Alapvető célkitűzése, hogy a magyar könyvpiacon megjelenő legfontosabb művek eljussanak a könyvtárak közvetítésével az olvasókhoz.

A Márai-program lebonyolítására a Nemzeti Kulturális Alapot kérték fel. A listára került könyvek 30%-a az úgynevezett nemzeti minimumot jelentő alapcsomag része.

Olyan könyvek tartoznak e körbe, amelyeket minden magyar olvasónak el kellene olvasnia. A másik 70% kiválasztásánál a Kollégiumok a könyvtári olvasók igényeit vették figyelembe. A Márai-program pályázataira 2011-ben a kiadók nyilvános könyvesbolti forgalomban lévő magyar nyelvű kötetekkel pályázhattak, egyenként 60 címmel olyan könyvekből, amelyekből legalább 200 példányos készlettel rendelkeznek, és amelyek között nem szerepelhetett egyetemi jegyzet, tankönyv, hobby-könyv és szórakoztató irodalom. A pályázóknak a kiskereskedelmi árhoz képest legalább 25 százalékos engedményt kellett vállalniuk, és fedezniük a könyvek szállításának költségeit. Az NKA a Márai program lebonyolításával a KELLO-t (Könyvtár Ellátó Nonprofit Kft.) bízta meg.

A könyvtárak kiértesítése már megtörtént. A látogatottság, a beiratkozott olvasók száma alapján döntöttek arról, hogy egy-egy könyvtár mekkora összegben vásárolhat. Könyvtárunk 650.000 Ft-ot költhet el a program keretein belül. Június másodikától nyilvános a Márai-program első fázisában támogatott ötszáz könyv (iik, tik) listája. A listák már eljutottak hozzánk, kiválogatásra kerültek a dokumentumok, amelyeket a könyvtár választ.

 

Projekt bemutató rendezvény

projektbemutato_150 TÁMOP-3.2.4-08/1 „Békés Tudásdepó-Expressz" – a könyvtárhasználók igényeire szabott összehangolt szolgáltatásfejlesztés az olvasási és digitális kompetenciák fejlesztésének elősegítésére megnevezésű pályázat a végéhez érkezett.
A pályázatról, a megvalósításra került vállalásokról sajtótájékoztatót és projektbemutató rendezvényt tartott a könyvtár.

Meghívott vendégeink voltak:

Várfi András polgármester, Dr. Hajnal Lajos a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár igazgatója, Rakonczás Szilvia a Békés Megyei Könyvtár vezetője, projektmenedzser, valamint a pályázatba partnerként bevont iskolák képviselői, civil szervezetek.

Bővebben ...

Világhálón a Endrődi Híradó című folyóirat könyvtárunkban található (1979-1981) - számai

endrodi_hirado_teljes Endrődi Híradó : 1979-1981 / szerk. [szerkesztőség]. –
Endrőd : Az MSZMP Endrőd Nagyközségi Pártbizottságának Agitációs és Propaganda Központja, 1979-1981. –
Megjelent negyedévenként. –
A címlapon Kiss István szobrász Agrárproletár emlékműve látható. Az emlékművet az 1935-ös endrődi csendőrsortűz áldozatainak emlékére állították 1975-ben.
A cikkírók között található: Beinschróth Mihályné, Borbély Sándor, Fagyas Mátyás, Galambos Imre, Giricz Vendel, Gyuricza László, Horváth Mihály, Kenyeres István, Dr. Koleszár József, Márton Gábor, Pintér Sándor, Szilágyi Ferenc és Tarnai Ferenc.

Nagyszerű, jó játékkal ért véget az idei év SZÖVEGELŐ-je

 

szovegelo_20110527_007_k A könyvtár tavaly indította útjára levelezős játékát, amely a szövegértő olvasást támogatja amellett, hogy könyvtár és olvasásnépszerűsítést is felvállal.
Azok a gyerek, akik a legtöbb pontszámot érték el, meghívást kaptak egy közös, vidámhangulatú játékra.
A város három általános iskolájából érkezett gyerekek (3. osztálytól 8. osztályig) a helyszínen alakítottak csoportokat.


Nem csak életkor szerint, hanem az iskolájukat tekintve is, vegyes csoportok alakultak ki. A 9 csapat két fordulóban játszott. A csapatok fele először a szerencsekeréknél kipörgetett feladatokat igyekezett megoldani. E közben a többi csapat egy-egy mesét dramatizált, amelyhez illusztrációt, vagy díszletet is készítettek. Félidőben cseréltek: az addig színi mesterséggel próbálkozók pörgették szerencsekereket, s a többiek is megrendezték a saját meseelőadásukat. A feladatok között könyvtárhasználati, irodalmi, ügyességi feladatok voltak, és olyanok is, amelyek kapcsolódtak a könyvtár honlapjához, az elektronikus katalógushoz. A feladatok egy részét számítógépen kellett megoldani.
A játék végén előadták a meseprodukciókat. A zsűri – a szokásostól eltérően- könnyű helyzetben volt, mert olyan jó mini színdarabok születtek, hogy mindenki magas pontszámot kapott. A résztvevők oklevelet és könyvjutalmat, csokoládét, tollat kaptak. A zsűrizés ideje alatt megvendégeltük a gyerekeket.

Nagyon megható volt, hogy a gyerekek annak ellenére, milyen életkori különbségek voltak közöttük, illetve, hogy gyakran nem is ismerték egymást, remekül dolgoztak együtt. Példamutató volt toleranciájuk, együttműködő képességük és készségük, irigylésre méltóan kreatívak voltak, s szerencsére a humorérzéküket is magukkal hozták a vetélkedőre.

Képek a galériában.

 

Világhálón a Gyomai Híradó című folyóirat könyvtárunkban található (1977-1981) - számai

gyoma_hirado_teljes_150 Gyomai Híradó. - Gyoma : MSZMP Gyomai Községi Bizottsága, 1977-1981. -
Folytatása: Gyomaendrődi Híradó (1982. májusától), ISSN 0238-8391

A Gyomai Híradó című helyi kiadvány könyvtárunkban hozzáférhető, 1977 és 1982 között negyedévenként megjelent számait tesszük közzé. [Hiány: 2. évf. 4, sz.; 3. évf. 1. sz.; 4. évf. 2.,3.,4., sz.; 5. évf. 4. sz.(ha volt ilyen!)] A folyóirat mindössze 250-400 példányban jelent meg és minden számát más-más gyomai üzem, vállalat „házi sokszorosítójában" nyomtatták. A lap értékét növeli, hogy a címlapját Honti Antal (1921-2008) helyi képzőművész tervezte.


Ez a helyi sajtóorgánum a Községi Pártbizottság Agitációs és Propaganda Központja szerkesztésében jelent meg azért, hogy „...az olvasókat és rajtuk keresztül a lakosság minél nagyobb részét megismertesse községünk időszerű társadalmi, gazdasági, mozgalmi és kulturális helyzetével, a gondokkal és a feladatokkal..." . A lap a korszakra jellemző propagandisztikus hangvétele ellenére sok - akkor publikus - ismeretet, adatot tartalmaz Gyomáról.