Közadatok

I.  Szervezeti, személyzeti adatok


I.1. Elérhetőségi adatok

 

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 

 

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend

Határ Győző Városi Könyvtár

5500 Gyomaendrőd Fő út 230. sz.

Tel./Fax: + 36 66 218 370

Központi elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: hgyvk.hu

 

Munkatársak

Nyitvatartás

 

 

I.2. Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti struktúra

Könyvtárvezető feladatai

Könyvtári munkafeladatok

 

 

I.3. A szerv vezetői

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Intézményvezető: Dinyáné Bánfi Ibolya
Tel./Fax: 66/218-370
e-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

I.4. A szervezeten belüli illetékesség

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Határ Győző Városi Könyvtár

5500 Gyomaendrőd Fő út 230.

Tel./Fax: + 36 66 218 370

Központi elektronikus levélcím:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: hgyvk.hu

Munkatársak

 

I.5. Testületi szerv: nem releváns

 I.6. A felügyelt szervek: nem releváns

I.7. Gazdálkodó szervezetek: nem releváns

I.8. Közalapítványok: nem releváns

I.9. Alapított költségvetési szerv: nem releváns

I.10. Lapok: nem releváns

 

I.11. Felügyelet

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

Gyomaendrőd Város Önkormányzat
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám.

Tel.: 66/386-122
Fax: 66/283-288

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Web: http://gyomaendrod.hu/

 

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

 II.1. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

2013. évi CCXVII. törvény egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról

 További jogszabályok

Határ Győző Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

 Határ Győző Városi Könyvtár Alapító okirat

Határ Győző Városi Könyvtár Jövőkép

Határ Győző Városi Könyvtár Küldetésnyilatkozata

 

II.2. Hatósági ügyek intézése: nem releváns

 

II.3. Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Szolgáltatások

Szolgáltatások díjai

 

II.4. A szerv nyilvántartásai

 

Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

SZIRÉN dokumentumok adatbázisa nyilvános, OPAC-on keresztül elérhető

könyvtári olvasói adatbázis- személyi adatok, nem nyilvános

 

HGYVK Katalógus

 

II.5. Nyilvános kiadványok: nem releváns

II.6. Döntéshozatal, ülések. nem releváns

II.7. Pályázatok: nem releváns

 

II.8. Közérdekű adatok igénylése

 

Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Gyomaendrőd Város Önkormányzat
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám.

Tel.: 66/386-122
Fax: 66/283-288

E-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Web:http://gyomaendrod.hu/

 

 II.9. Közzétételi listák: nem releváns

III. Gazdálkodási adatok

III.1. Közzétételi egység

 

III.1.1 Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai


 

III.1.2. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései: nem releváns

 

III.1.3. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok, nyilvános megállapításai

 Szakfelügyeleti vizsgálat 2017

 

III.1.4. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Statisztika

 

III.1.5. Közzétételi egység: Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Statisztika

 

III.2. Költségvetések, beszámolók

 

III.2.1. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

 

III.2. 2. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

A költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolók

Beszámolók

 

 3.3. Költségvetések, beszámolók

 

III.3.1. Közzétételi egység: foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

  5 fő

 

III.3.2. Közzétételi egység: Támogatások: nem releváns

III.3.3. Közzétételi egység: Szerződések: nem releváns

III.3.4. Közzétételi egység: Koncessziók: nem releváns

III.3.5. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések: nem releváns

 

III.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések

 Támogatott pályázatok

 

III.3.7. Közbeszerzések: nem releváns

 Beszámolók
 Munkatervek
 Stratégiai terv