Kedves ajándék Maros-Mureş Ifjúsági szervezettől

marosfo_1 ·

Kelemen Péter a helyi autóbusz társaság dolgozója azzal a kéréssel kereste meg Várfi András polgármester urat és a könyvtárat, hogy a selejtezett könyvekből Romániába vihessen, amennyit a könyvtár adni tud. A Maros-Mureş Ifjúsági Szervezet Marosfőn egy ifjúsági klubot hozott létre, ahol egy kis könyvtárat szeretnének kialakítani, számukra kért könyvadományt.

 

marosfo_2 ·

Marosfő olyan település, ahol sok magyar ajkú ember él, az alpolgármester is magyar, maga a falu azonban teljesen körbe van véve románok lakta falvakkal. A selejtezett könyvekből olyanokat igyekeztünk válogatni, amely tartalmánál és állapotánál fogva is alkalmas arra, hogy tovább ajándékozzuk. A könyvek mellé az elmúlt évekből folyóiratokat is adtunk, valamint a selejtezett videokazettákból is egy csomagot. A mintegy 1000 db dokumentumot nagy örömmel fogadták az ifjúsági szervezetnél, köszönő levelet és egy kedves ajándékot küldtek a könyvtárnak. Örülünk, hogy segíthettünk.!


Izvoru Mureșului, Harghita

 

koszonto_level

Maros-Mureş Ifjúsági Szervezet köszöntő levele