A Szivárvány Óvodások látogatása a könyvtárban

A Szivárvány Óvodába járó gyerekek kis csapata látogatta meg a könyvtárat. Az óvodások nagyon jól érezték magukat, hamar bejárták a könyvtárat. Az óvó nénik kérésére az állatokról szóló könyvekkel ismerkedtek, elsősorban a sarkvidéki állatokról érdeklődtek. A könyvek mellett hamar előkerültek a játékok is.
Bővebben ...

Elkészült Határ Győző – könyvtárunk névadójának – képgalériája

A galériában olyan - Határ Győzőről szóló - dokumentumokat válogattunk össze és időrendben rendszereztünk, amelyek a könyvtárban megtalálhatók.

Ennek megfelelően a dokumentumokból a teljesség igényét nélkülözve, az író életútját átfogóan tükröző albumot teszünk közzé, amely kéziratot, országos és helyi sajtó oldalainak felvételeit és fotókat tartalmaz.

A fotókat és a börtönleveleket az író és felesége, Prágai Piroska hazalátogatásaik során ajándékozta könyvtárunknak.

Aranyfonál mesemondó verseny

A Határ Győző Városi Könyvtár hagyományosan meghirdeti az „aranyfonál" városi népmesemondó versenyt.

Részvételi feltételek:

  - Szabadon választott népmese könyvnélküli előadása
  - általános iskolai tanuló, akik életkoruknak megfelelően, külön-külön kategóriákban, egyénileg fognak versenyezni.

A tervezett időpont:

 2011. február 21.-25. között

Bővebben ...

Álmaikban itthon jártak - újabb digitalizált dokumentum

Álmaikban itthon jártak

A kötetben hadifoglyok, „málenkij robotra” hurcoltak emlékeznek azokra az időkre, amikor a győztesek hatalmuk tudatában sorra hurcoltak kényszermunkára férfit és nőt, fiatalt és öreget a Szovjetunióba. Ezek a visszaemlékezések a Gyoma, Endrőd és környékéről származó személyektől erednek, s mellettük sok személyes fénykép és egykori dokumentum reprodukciója is megtalálható a könyvben.

Bővebben ...

Ki-Kicsoda – új elektronikus dokumentum

2004 áprilisában egy nagyszabású vállalkozás eredményeként jelent meg a Gyomaendrődi Ki-Kicsoda. A Szülőföld Baráti Kör, a Honismereti Egyesület összefogásával, sok ember rengeteg társadalmi munkája segítette a szerkesztő bizottságot két éves munkája során.

„ A kiadvány együtt sorolja fel a gyomai és az endrődi embereket a nevek sorrendjében. Időhatár: a XX. század volt, ennél korábbról akkor közlünk adatokat, ha azok település-történeti szinten fontosak (Wodiáner család pl.)

Bővebben ...

IBSEN bérletek a Határ Győző Városi Könyvtárban

Sikeresen működik az IBSEN jegyeladási rendszer Könyvtárunkban

A Békés Megyei Önkormányzat az IBSEN Házhoz kapcsolódóan multikulturális jegyértékesítő rendszert hozott létre 2010. nyarán, amellyel az általa fenntartott kulturális intézmények programjainak elérhetőségét kívánja megkönnyíteni.

Kialakításra került egy információs és értékesítési hálózat, melynek működésébe a megye 9 könyvtárát, közöttük a Határ Győző Városi Könyvtárát is bevonták.
Ennek eredményeként a megyei fenntartású intézmények kulturális programjain való részvételhez szükséges jegyek és bérletek megvásárlására lehetőség van a Határ Győző Városi Könyvtárban is.

A program működéséhez az intézmény egy Interticket programot kapott, illetve bizományosi szerződést kötött.

Bővebben ...

Anyakönyvek honlapunkon


Az Adatbázis menüpontban, Anyakönyv címszó alatt gyomai és endrődi anyakönyvek találhatók.

Az anyakönyvek az Országos, illetve a Békés Megyei Levéltárban találhatók meg.
Az endrődi Honismereti Alapítvány és a gyomai Szülőföld Baráti Kör közös összefogással, jelentős anyagi áldozatvállalással készíttetett róluk fotófelvételeket. Eredeti szándékuk szerint, az elkészült anyagot a városi könyvtáron keresztül bocsájtják a közjavára, a közszolgálatára.
Bővebben ...

Leadtuk a szavazatokat Gergely Ágnesre

 

 

Prima primissima 2010

Leadtuk a szavazatokat

Prima Primissima Díjra jelölték Gergely Ágnest

Az endrődi születésű Kossuth-díjas író, költő, esszéista, műfordító Magyar Irodalom kategóriában szerepel az idei díjra jelöltek között.

A Határ Győző Városi könyvtár a Városunk újságon keresztül, a két könyvtárban és intézményekben gyűjtötte a Közönség Díjhoz a szavazatokat. Plakátokkal hívtuk fel a figyelmet a szavazási lehetőségre, amelyet akár telefonon és interneten keresztül is leadhattak a szavazók. A könyvtár által készített szavazólapok gyűjtésében jelentős szerepet vállalt Gyuricza László is.

Bővebben ...

Megemlékezés Határ Győzőről

Határ Győző síremléke Megemlékezés Határ Győzőről

2006. november 26-án hunyt el a gyomaendrődi városi könyvtár névadója: Határ Győző.

Róla emlékeztek meg a városi könyvtár dolgozói a Farkasréti temetőben lévő sírjánál, ahol a kegyelet virágait helyezték el Gyomaendrőd nevében.

 

Bővebben ...

Jelentős forgalomnövekedés a Határ Győző Városi Könyvtárban

A gyomai könyvtárban 2000, az endrődi könyvtárban 3000 használót regisztrált a könyvtár a számítógép-használatok során.

 

A könyvtárak számítógépparkja teljesen megújult, az olvasók használatára bocsájtott számítógépek száma megkétszereződött a könyvtár TIOP-1.2.3./08/1-2008-062,  „Békés Tudásdepó-Expressz”-„Összehangolt infrastruktúrafejlesztés a közös könyvtári szolgáltatások támogatására, az élethosszig tartó tanulás elősegítésére Békés megyében” megnevezésű pályázat segítségével.
Bővebben ...