Várostörténeti vetélkedő - 2017

gye logo 300 konyvtar
300 éve települt újra Gyoma.
Gyomaendrőd 35 éves.
 gye cimer

 

FELHÍVÁS


Várostörténeti vetélkedő

 

Ebben az évben ünnepeljük Gyoma újratelepülésének 300. évfordulóját. Ez az év arról is nevezetes, hogy 35 évvel ezelőtt egyesült Gyoma és Endrőd, Gyomaendrőd néven. Az évfordulók alkalmából várostörténeti vetélkedőt hirdetünk általános iskolák 4-8 osztályos tanulói részére. A 3-4 fős csapatok korlátlan számban vehetnek részt a vetélkedőn, amely több fordulóból áll.

 


Feladatlapok és eredmények

 

Várostörténeti vetélkedő - 2017

300 éve települt újra Gyoma.
Gyomaendrőd 35 éves.

FELHÍVÁS

Várostörténeti vetélkedő

Ebben az évben ünnepeljük Gyoma újratelepülésének 300. évfordulóját. Ez az év arról is nevezetes, hogy 35 évvel ezelőtt egyesült Gyoma és Endrőd, Gyomaendrőd néven. Az évfordulók alkalmából várostörténeti vetélkedőt hirdetünk általános iskolák 4-8 osztályos tanulói részére. A 3-4 fős csapatok korlátlan számban vehetnek részt a vetélkedőn, amely több fordulóból áll.

Feladatlapok és eredmények

HATÁRozottak - Országzászló

 

Országzászló (Gyomaendrőd)

 

 

orszagzaszlo hatarozottak 01

Országzászló, Gyomaendrőd Forrás: http://www.kozterkep.hu/~/7499/orszagzaszlo_gyomaendrod_gyoma_papp_zsigmond_1936.html


A gyomaendrődi országzászló a gyomai városközpontban, a Szabadság téren, a Járási Hivatal és a református templom szomszédságában található.

 

Tartalomjegyzék

 1. Története
 2. Felújítása
 3. Szerepe
 4. Képgaléria
 5. Forrás

 

Története
Az országzászló állításának története egy korabeli újság, a Gyomai Újság alapján követhető nyomon. A Gyomai Jótékony Nőegylet, illetve annak vezetője Záhonyi Aladárné 1935-ben kérte a gyomaiakat, hogy hazafiságuk kifejezéseképpen állítsanak országzászlót. Adománygyűjtést szerveztek, ennek során magánszemélyek, egyesületek, vállalkozók adományoztak, sőt színielőadást is rendeztek a bevétel növelésére. 1935. május 30-án országzászló értekezletet tartottak, ahol szó esett a tervezett emlékmű helyéről. Itt jelentette be Papp Zsigmond, hogy ő is készített tervet az országzászló emlékműre, be is mutatta gipszmodelljét. Felajánlotta, hogy amennyiben elfogadják a tervét, az összes szobrászmunkát ingyen készíti el. Első tervét az országos bizottság elutasította, mert „megengedhetetlen, hogy egy vidéki községnek szebb országzászlója legyen, mint a fővárosnak". A gyomai országzászló végül egy újabb terve alapján készült el, helyét egy 1936. április 21-i helyszíni szemlén választották ki: „az országzászlót a község tulajdonát képező piactéri üres porta előtt, betonjárdától cca. 470 cm-re, a portának nem éppen a közepén, szemben a református templommal állítják fel".
Az avatási ünnepséget több alkalommal is el kellett halasztani a fővendégnek felkért jeles közéleti személyiségek egyéb elfoglaltságaik miatt, végül 1937. június 10-én vasárnap „Gyoma község közönsége méltóságteljes ünnepség keretében avatta fel az országzászlót".


Felújítása
Az országzászló első felújítására Gyomaendrőd várossá nyilvánításának alkalmából került sor. A kezdeményezői, szervezői Halászné Dr. Balogh Erzsébet és Halász István pedagógusok voltak, akik a 2. számú általános iskola tanulóival, szüleivel, magánszemélyek és vállalkozások közreműködésével újították fel az országzászlót és annak környékét. 1989. március 14-én este 18 órakor 10 percen keresztül szólt a református templom harangja, a felújított országzászló talapzatáról Sipos Tas Töhötöm református lelkész mondott beszédet a nemzeti ünnep és az országzászló avatása alkalmából. Az ünnepi műsort az iskola diákjai adták, a részvevők gyertyákkal, fáklyákkal világították meg az ünnepség helyszínét.
Az országzászló ismételt felújítására 25 évvel később került sor, ez alkalommal az országzászló rúdját újították meg, s a 2014. március 14-én megrendezett Március 15-i városi ünnepséget a felújított országzászló mellett tartották emlékezve a 25 évvel ezelőtti felújításra.


Szerepe
A korabeli Gyomai Újság egyik korabeli számában így ír Záhonyi Aladárné az országzászló jelentőségéről: „Az országzászló meg nem alkuvást hirdet. Ezer éves ősi határainkhoz való törhetetlen ragaszkodásunknak tanúságtevője. A magyar irredenta gondolat megtestesítője, a magyar tettrekészségnek türelmetlen és nyugtalan élesztője. Benne él a csodatevő varázserő, mely egy táborba parancsolja a magyarokat. Alatta megszűnik minden ellentét magyar és magyar között. Legyen nekünk is szent ereklyénk, ahová járunk imádkozni a magyarok istenéhez". Napjainkban kiemelt helyszíne nemzeti ünnepek megünneplésének, ahová a település lakói egy-egy ilyen napon ellátogathatnak.


Képgaléria

 

orszagzaszlo hatarozottak 02   orszagzaszlo hatarozottak 03   orszagzaszlo hatarozottak 04   orszagzaszlo hatarozottak 05

Forrás: http://www.kozterkep.hu/~/7499/orszagzaszlo_gyomaendrod_gyoma_papp_zsigmond_1936.html


Forrás
HGYVK: Március 15-i ünnepség-Gyomaendrőd a 25 éves város In: Gyomaendrődi Hírmondó, VIII. évfolyam 2. szám, 4. oldal Záhonyi Aladárné: Mi a hazaszeretet? In: Gyomai Újság, X. évfolyam 3. szám, 4. oldal www.gyomaendrod.huwww.gyomaendrod.comwww.hgyvk.hu

 

 

 

Hantoskerti legények - Hősök Emlékműve

 

Hősök Emlékműve (Gyomaendrőd, Hősök útja – Fő utca sarka)

 

 

A város központjában, a Hősök útja és a Fő utca kereszteződésében, a Református templom előtt áll a Hősök emlékműve. Istók János szobrász alkotását 1927. november 20-án leplezték le, ünnepélyes keretek között.
Régóta tervbe vette Gyoma vezetősége, hogy az 1848-49. évi forradalomnak és szabadságharcnak méltó emléket állít, ez a terv azonban mindig elodázódott. Az 1. világháború után adta magát a lehetőség, hogy e másik heroikus küzdelemmel együtt mindkettőre emlékezhessünk. A város kérésére öntötte szoborba Istók János azt az allegorikus képet, amikor a '48-as honvéd kezéből a szabadság lobogóját átveszi a világháborús katona és így ezzel az eszme továbbélését segíti.

 

Tartalom:

 1. Ünnepség összefoglalója
 2. A szoborleleplezés és az ünnepség eseményei
 3. Képgaléria
 4. Források
 5. Külső hivatkozások

1. Ünnepség összefoglalója

Az ünnepségen megjelent – ahogyan a békéscsabai 101. gyalogezred obeliszkjének avatásán is - József főherceg (mint a „magyar katonák atyja"). A gyomai vezetőség hosszasan készült ezen esemény méltó és emlékezetes megtartására. Dísz- és közebédet szervezett e jeles eseményre, ezzel is kiemelve annak fontosságát. A díszebéden József főherceg és a díszvendégek jelentek meg a Központi Kaszinóban, ezzel párhuzamosan zajlott a közebéd az Alsórészi, Felsőrészi, Egyetértési, Németvárosi, Kisréti és Polgári Olvasókörben, valamint az Ipartestület Székházában.

 

2. A szoborleleplezés és az ünnepség eseményei:
9 órakor istentiszteletek az Evangélikus, Református, Római Katolikus és Izraelita templomokban, imaházakban
Fél 11-11 között a lakosság és a díszvendégek gyülekezése a számukra kijelölt helyeken
11.10-kor József főherceg fogadása a pályaudvaron
Fél 12-kor József főherceg fogadása a szobornál - az ünnepély hivatalos megnyitása:
- magyar Hiszekegy (énekli a Gyomai Dalárda)
- József főherceg avatási beszéde
- József főherceg elhelyezi koszorúját
- a 4 felekezet lelkészeinek áldása hőseink emlékére
- Hősök emlékére (énekli a Gyomai Dalárda)
- Nyugodjatok, pihenjetek! (énekli a Gyomai Dalárda)
- díszvendégek, meghívottak koszorúinak, virágainak elhelyezése
- Istók János szobrának átvétele
- Himnusz (énekli a Gyomai Dalárda)
- József főherceg előtti katonai tiszteletadás
13 órakor József főherceg és a díszvendégek elvonulása a Központi Kaszinóba a díszebédre, melyet kiegészítettek a közebédek.

 

hosok emlekmu emlektabla a hosi halottak emlekmuven hantoskeri legenyek

Emléktábla a Hősi halottak emlékművén

 

hosok emlekmu gyomaendrod hosi emlekmu hantoskeri legenyek

Hősi emlékmű

 

hosok emlekmu szoborcsoport az emlekmu tetejen hantoskeri legenyek

Szoborcsoport ez emlékmű tetején

 

Források:
1. Gyomaiak, Endrődiek és emlékezetük az 1. világháborúban ill. utána: 3.rész. Hősök napjára (Gyomai történések)/Bánki-Nagy Endre (megjelent Városunk és Gyomaendrődi Hírmondó c. havilapokban –digitalizált változatok:: www.szentgellert.hu; www.hgyvk.hu )
2. Gyomai Újság 1927. évfolyam (digitalizált változat: www.hgyvk.hu)

 

Külső hivatkozások:
Hősök útja, hősök emlékműve in: www.gyomaendrod.hu; www.gyomaendre.hu

 

 

 

Hantoskerti legények - A Kner emléktér

 

A Kner emléktér

 

 

A Kner emléktér Gyomaendrődön a gyomai városrész régi piacterének helyén található köztér, amelyet a város vezetése a Kner család egyetértésével és támogatásával alakított ki a 2000-es évek elején, és amely méltó emléket állít a város neves nyomdász dinasztiájának.

 

Tartalomjegyzék:

 1. A tér kialakításának története
 2. A tér kialakításának költségei
 3. A téren található műemlékek, létesítmények
 4. A tér átadása
 5. Képgaléria
 6. Lásd még
 7. Források
 8. Külső hivatkozások

A tér kialakításának története:
Gyoma és Endrőd települések egyesítésével létrejött Gyomaendrődön közös piacteret hoztak létre, így a korábbi piactér funkciója megszűnt és a város vezetése a mintegy 2500 m2-es terület rendezésének gondolatát vetette fel. Ennek keretében a területre egy tér létrehozását tervezték, mely a gyomai nyomdász dinasztiának, a Kner családnak állít méltó emléket. Ehhez a Kner család leszármazottai is egyetértésüket és támogatásukat adták. A képviselőtestület ezek után felkérte Sziráczki Mihály táj és kertépítő mérnököt, hogy készítsen tanulmánytervet a park kialakítására. A tér létrehozására elkészült terv négyféle változatát a Városfenntartó és Környezetvédelmi bizottság tekintette át és az emlékteret a jelenlegi formájában javasolta kialakítani. A bizottság a döntés során figyelembe vette a Képző- és Iparművészeti Lektorátus véleményét is, miszerint így a legmegfelelőbb a környezet kialakítása. 2001-ben a képviselő testület döntött a Kner emléktér megvalósításáról és arról, hogy a vonatkozó költségek csökkentésére pályázatokat nyújtson be a város.

 

A tér kialakításának költségei:
Sikeres pályázatokon elnyert pénzforrások, saját erő és állami támogatás segítségével 2005-re megvalósult az emléktér. Összköltsége 39 millió 340 ezer forint volt, melyből 16,6 millió forintot a város önkormányzata biztosított önerőként, a többi pénzt állami forrásokból teremtették elő.

 

A tér elhelyezkedése:
Az emléktér nem messze található a Kner nyomdától és a ma már múzeumként működő Kner szülői háztól.
Földrajzi koordinátái: 46.937631, 20.832862

 

A téren található műemlékek, létesítmények:
A téren került elhelyezésre a kétszeres Munkácsy-díjas Kiss Nagy András szobrászművész alkotása, a Kner emlékmű, melyet még a nyomda fennállásának 100. évfordulóján 1982-ben állítottak fel a településen. A hatalmas mészkőtömb Hősök útja felőli oldalán Kner Imre (1890-1945), a magyar könyvművészet megújítójának bronz portrédomborműve található.


A mellette elhelyezett tábla felirata: „A Kner Nyomda alapításának századik évében 1982"

 

Az emlékmű másik főoldalán az apa, Kner Izidor (1860-1935) nyomdaalapító bronz portrédomborműve látható.
Az ezen az oldalon elhelyezett tábla szövege a következő: „Életem értelme nem az, hogy nyomdász vagyok, hanem az, hogy szolgálok."
Az emlékművet egy fából készült, növényekkel körbeültetett filagória veszi körül.
A téren helyezték el a Kner emlékmű ellenpontozásaként a „Tudás kútja" csobogókutat, mely Kungl György Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása. A díszkút is utal eszmei tartalmában a kneri örökségre.


A kút közelében, a terület északi részén egy emléktábla jelzi a tér létrejöttének fontosabb információit.
A teret körben fasor és pihenőpadok szegélyezik. A tér Hősök út felőli oldalán található hársfákat még 1999-ben Kner Albert fiának, Andrásnak és lányának, Annának kezdeményezésére szüleik és rokonaik emlékére ültették el és melléjük márványtáblákat helyeztek el.

 

A tér átadása:
A tér átadására egy pedagóguskonferenciával egybekötött emlékünnepség fénypontjaként került sor 2005. május 27-én. Ezen a napon a Gyomai Kner Nyomda és az akkori Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. szervezésében „Könyv és tudás" címmel Kner emléknapot rendeztek. A Kner család leszármazottai jelenlétében az akkori polgármester, Dr. Dávid Imre mondott ünnepi beszédet. Az ünnepélyes átadáson jelen volt Bozóki András miniszter, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának képviseletében és méltatta a Kner család áldozatos munkáját, melyet a kultúráért és a nyomdászat szolgálatában folytatott. Az ünnepélyes szalagvágást követően Kner Judit és fia a család híres nyomdászai tiszteletére emlékfát ültettek. Az ünnepséget a Színfolt Mazsorett Csoport fellépése is színesítette.

 

Képgaléria:

 kner emlekter emlekko haiman gyorgy hantoskeri legenyek

Haimann György

 

kner emlekter emlekko kner albert hantoskeri legenyek

Kner Albert

 

kner emlekter emlekko kner csalad hantoskeri legenyek

 Kner család

 

kner emlekter emlekko kner endre hantoskeri legenyek

 Kner Endre

 

kner emlekter emlekko kner erzsebet hantoskeri legenyek

Kner Erzsébet

 

kner emlekter emlekko kner susan hantoskeri legenyek

Kner Susan

 

kner emlekter emlekko unnepi megyegyules hantoskeri legenyek

Ünnepi megyegyűlés alkalmából

 

kner emlekter harsfasor a kner emlekteren 2014 hantoskeri legenyek

Hársfasor a Kner emléktéren

 

kner emlekter kner emlékmű kner izidor hantoskeri legenyek

 Kner emlékmű a Hősök útja felől

 

kner emlekter kner emlekmu a hosok utja felol 2014 hantoskeri legenyek

 Kner emlékmű

 

kner emlekter kner emlekmu felirat2 hantoskeri legenyek

Kner emlékmű

 

kner emlekter kner emlekmu kner imre hantoskeri legenyek

Kner emlékmű - Kner Imre

 

kner emlekter kner emlekmu masik fooldala 2014 hantoskeri legenyek

 

kner emlekter kner emlektabla a kner emlekteren hantoskeri legenyek

Kner emléktábla

 

kner emlekter kner emlekter2 2014 hantoskeri legenyek

Kner emléktér

 

kner emlekter kner emlekter 2007 tavasza hantoskeri legenyek

 

kner emlekter kner emlekter 2014 hantoskeri legenyek

 

kner emlekter kner emlekter a harsfasorral 2007 hantoskeri legenyek

 

kner emlekter kner emlekter hatterben a reformatus templom 2007 hantoskeri legenyek

 

kner emlekter kner emlekter kner izidor 2007 hantoskeri legenyek

 

kner emlekter kner emlketer hatterben a reformatus templommal 2014 hantoskeri legenyek

 

kner emlekter tudas kutja a granitba vesett betukkel 2014 hantoskeri legenyek

Tudás kútja

 

Lásd még: A Tudás kútja

 

Források:
A Kner tér ünnepélyes átadása – Gyomaendrődi Híradó 2005. júniusi szám 8.old
Digitalizált verzió:
http://hgyvk.hu/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=109&Itemid=73&lang=hu
Negyven milliós tér - Szó-Beszéd 2005. július-augusztusi szám 7.old.
Digitalizált verzió:
http://hgyvk.hu/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=131&Itemid=73&lang=hu
Kner-hársfák az emlék útján- Gyomaendrődi Híradó 1999. szeptemberi szám 7.old.
Digitalizált verzió:
http://hgyvk.hu/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=109&Itemid=73&lang=hu
Hársfákat ültettek a Kner család emlékére – Szó-Beszéd, 1999. augusztusi szám III. melléklet
Digitalizált verzió:
http://hgyvk.hu/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=131&Itemid=73&lang=hu&limitstart=10
www.gyomaendrod.com
http://www.hatarozatok.hu/publikacio/baafd4d4c50a9f993441e19e049583e0/dontes/2921894

 

Külső hivatkozások:
www.gyomaendrod.hu
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kner_Imre
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kner_Izidor
http://www.icshu.org/downloads/leporello/2013/kungl.pdf
http://www.gyomaikner.hu/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kner_nyomda
http://www.knermuzeum.hu/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kiss_Nagy_Andr%C3%A1s

 

 

 

Hantoskerti legények - Hantoskerti termálkút

 

Hantoskerti termálkút

 


A Hantoskerti termálkút Gyomaendrődön az Áchim utcában található közkifolyó, melynek vizét már 1960-ban gyógyvízzé nyilvánították.


Tartalomjegyzék:

 1. A termálkút története
 2. A kútból feltörő gyógyvízről
 3. Képgaléria
 4. Lásd még
 5. Források
 6. Külső hivatkozások

A termálkút története:
A gyomai városrészen már a múlt század közepén felismerték a talajban rejlő termálvíz kiaknázásának fontosságát, és 1958-ban egy termálkút megnyitásával a település lakossága számára lehetővé tették a termálvíz felhasználását. A kútnak akkoriban 400 liter percenkénti vízhozama volt.
A mai Áchim utca területén található meleg vizes közkifolyó a település egyik leglátogatottabb objektuma volt, az ingyenes vizet az emberek ivásra, fürdésre, jószágetetésre is használták. Az évek során azonban a kút elhasználódott, szükségszerűvé vált a kifolyó felújítása. A kút szűrőzött vízadó rétegéből – amely 1310 méter mélyen van – már nem minden réteg adott vizet az elhomokolódás miatt, a kút percenkénti vízhozama az 1900-as évek végére 280 literre csökkent.
A termálvizet továbbra sem szivattyúk, hanem a gravitáció segítségével szerették volna felszínre hozni, ezért a szűrők mosatása esedékessé vált.
A kút rekonstrukciójára a település önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be, melynek segítségével 1999 szeptemberében megkezdődhetett a kút tisztítása. A város támogatásként négymillió forintot nyert, a teljes bekerülési költség 7,3 millió forint volt. A kútfelújítással mintegy 10-15 évre biztosítható az a vízmennyiség és hőfok, amit korábban a kút nyújtani tudott. A felújításával párhuzamosan a kifolyó környezetét is teljesen megváltoztatták, a Holler felőli kifolyót az utca túloldalára helyezték át és ott egy díszkutat hoztak létre. A városban megrendezett nyári alkotótábor művészei közül Ercsei Ferenc székelyföldi szobrászművész alkotása díszíti a kutat. A szobor egy bőségszarut tartó nőalakot ábrázol, amely tölgyfából készült. A szobor talapzatán a kút adatait tartalmazó márványtáblát helyeztek el, a kivitelező a Gyomaszolg Kft volt. A kút ünnepélyes átadására 1999. november 26-án 12 órakor került sor, dr. Mucsi Imre, az akkori Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkára mondott avatóbeszédet.
A város vezetősége több javaslat közül (Holler kút, Kecske-kút, Gyebnár kút) a Hantoskerti termálkút elnevezést tartotta megfelelőnek, így a díszkút ma is ezt a nevet viseli.

 

A kútból feltörő gyógyvízről:
Az itt feltörő termálvizet 1960. október 11-én gyógyvízzé nyilvánították. Az alkalihidrogénkarbonátos víz jelentős mennyiségű fluoridot tartalmaz. Egyéb összetevői: kálium, nátrium ammónium, kalcium, vas, klorid, bromid, jodid, fluorid, szulfát, hidrogén-karbonát, metabórsav, metakovasav.
A feltörő víz hőmérséklete 59,5 oC.
A gyógyvíz fürdésre rendkívül alkalmas, rendszeres használata igen jó hatással van többek között a következő panaszok kezelésére: idült reumatikus, köszvényes bántalmak, idegzsába, isiász. A víz gyógyító hatású törések, zsugorodások, petefészek-gyulladás és idült gyulladások esetében is.
A víz ivókúrára is rendkívül alkalmas, különösen idült nyálkahártyahurut, bélhurut, epehólyaghurut, vesemedence-gyulladás, emésztési zavarok, gyomorégés, gyomorfekély esetén. Gyomorsavhiány vagy kevés gyomorsav esetén azonban az ivókúra ellenjavallt.

 

Képgaléria:

 

termalkut a diszkut a kifolyokkal hantoskeri legenyek

A díszkút a kifolyókkal

 

termalkut a diszkut hantoskeri legenyek

A díszkút

 

termalkut bosegszarut tarto noalak ercsei ferenc alkotasa hantoskeri legenyek

 

Bőségszarut tartó nőalak. Ercsei Ferenc alkotása

 

termalkut marvanytabla a hantoskerti termalkuton

Márványtábla a Hantoskerti termálkúton

Lásd még:

 

Források:
Beruházások – Gyomaendrődi Híradó 1999. decemberi szám 4. old
Közérdekű hírek Gyomaendrődi Híradó1999. július-augusztusi szám 9. old.
A Gyomaendrődi Híradó 1999. évi számainak digitalizált verziója:
http://hgyvk.hu/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=109&Itemid=73&lang=hu
Új díszkút – Szó-Beszéd, 1999. augusztusi szám 4.old.
Továbbra is ingyenes a termálvíz – Szó-Beszéd, 1999. novemberi szám 4. old.
Díszkutat, kerékpárutat és sertésfarmot avatott a helyettes államtitkár – Szó-Beszéd, 1999. decemberi szám 2. old.
A Szó-Beszéd 1999. évi számainak digitalizált verziója: http://hgyvk.hu/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=131&Itemid=73&lang=hu&limitstart=10
www.gyomaendrod.com

 

Külső hivatkozások:
www.gyomaendrod.hu
http://www.szekelyhon.ro/archivum/offline/cikk/108646/elhunyt-ercsei-ferenc
www.gyomaendre.hu

 

 

 

A Tanú - Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda

 

SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

 

 

1993. április 6-án a Miniszterelnöki Hivatalban egyeztető tárgyalás folyt a gyomaendrődi visszaigényelt volt egyházi ingatlanokról. Itt született meg az az elképzelés, mely szerint ha lemondana az egyház ezekről a nagyszámú ingatlanjairól, akkor állami kártérítést kapna értük, melyekből felépülhetne egy modern iskola.
1993. szeptember 9-én megegyezés született a Miniszterelnöki Hivatalban, a két egyházközség lemondott az összes volt ingatlanáról, ezért 1994. március 31-ig 36 millió, 1995.március 31-ig 30 millió forintot kap. A város ingyen telekkel járult hozzá az új iskola megépítéséhez.
1994.január 10-én építészeti tervpályázat került kiírásra, március 12-én Bírálóbizottság értékeli a pályázatokat.
1994.szeptember 12-én elkezdődött az építkezés.
1995.március 1-jén Gyulai Endre szeged-csanádi megyéspüspök aláírta az iskola alapító okiratát.


1995. augusztus 20-án délben, a kenyérszentelés után szólalt meg először az iskola tornyában a kis harang. A harang évtizedeken át az endrődi plébánia padlásán lapult. Az államosított, majd lebontott décsi paskomi iskola harangját gondos kezeknek sikerült időben megmenteni, és biztonságos helyre elhelyezni. Most végre méltó helyre került ez a kedves kis harang.
Felirata:


MAGYARORSZÁG NAGYASSZONYÁNAK TISZTELETÉRE
AJÁNDÉKOZTA A DÉCSI PASKOMI ISKOLÁNAK
ÖZV. MARKLY GYULÁNÉ SZÜL. MOOC ROZÁLIA 1937 ÉVBEN.
ÖNTÖTTE SZLEZÁK RÁFAEL HARANGÖNTŐ MESTER BUDAPESTEN.


Augusztus utolsó napjaiban megtörtént a műszaki átadás átvétel is.


Szeptember elsejére az épület megkapta a legfontosabb dokumentumokat: az épület használatba vételi engedélyét, valamint a működési engedélyt.


1995. szeptember 2. szombat: Az iskola megnyitja kapuit.


Az első mise az iskola kápolnájában 1995. október 8-án, Magyarok Nagyasszonyának ünnepén volt.


1996-ban honfoglalásunk 1100., Szent Gellért püspök halálának 950. évfordulóján került sor a kápolna felszentelésére, és az iskola névadására.


2003 nyarán elkészült az iskola tornaterme,majd 2005-ben a tornatermi padlástér, 2006 nyarán a régi szárny tetőtere.


2008-ban játszótér avatásra került sor.

 

 

 

A Tanú - Nepomuki Szent János szobor (Endrőd)

 

Nepomuki Szent János szobor (Endrőd)

 


A krónika szerint Nepomuki Szent János szobrát a helyi Berta tanító készíttette. 1829. Július 4-én a püspök ünnepélyesen megáldotta a Berta tanító által emeltetett Nepomuki Szent János kápolnát.
1945 után a szobrot száműzték a temetőbe, majd 2001-ben a Körösök Vidékéért Egyesület megfelelő szoborfülkét épített a szobornak és visszakerült eredeti helyére.
Nepomuki Szent János szobra szépen felújított, kellemesen színezett.


Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú (május 16.
1350 körül született a cseh Pomuk nevű piciny falujában, szegény családból. Csecsemőkorában súlyos betegsége miatt szülei megfogadták, hogy felgyógyulása esetén papnak fogják nevelni. Felgyógyult, és Prágába került. Jogot tanult, majd pap lett, azonban életéről csak a vértanú-legendájából ismerünk pontos adatokat. Prágában népszerű hitszónok volt, érseki titkár, azután kanonok, majd általános érseki helytartó lett. Később IV. Vencel király udvarába került Johanna királyné Jánost választotta lelki atyjának is, gyakori gyónója volt. János az Egyház érdekeit védelmezve szembe került a királlyal, ezért több főpappal együtt a király elfogatta és megkínoztatta. Vencel király hirtelenharagú, kíváncsi és féltékeny ember volt. Faggatni kezdte Jánost, hogy miről beszélgetnek a gyónáskor. János a gyónási titokra hivatkozva azonnal visszautasította a kíváncsi kérést. Kínvallatásra ítélte dühében a király, majd a szentet összekötözve éjjel a Prágán átfolyó Moldvába dobták 1393. március 20-án a Károly-hídról. Nem süllyedt holtteste a víz alá, hanem április 17-én a víz színén úszott, és úgy fénylett az és úgy fénylett az éjszakában, mintha többszáz gyertya világította volna meg.
A prágaiak kihozták a vízből a holttestet, és elégtételt követeltek az „alamizsnás atya" haláláért a királytól. A király a Szent Vitus székesegyházban temettette el a vértanút, mégpedig a legnagyobb ünnepélyességgel.


Tisztelete a középkorban gyorsan terjedt el Közép- és Kelet-Európában. A prágai Károly-hídon 1638-ban állították fel szobrát, ennek mintájára mindenfelé emeltek hasonló szobrot tiszteletére. Legtöbb ábrázolásánál feje körül öt csillagból álló koszorú látható, ez a latin TACUI (= hallgattam) szó 5 betűjét jelképezi. 1719-ben sírját felbontották és nyelvét épségben találták. 1729-ben

 

nepomuki szent janos szobor endrod a tanu

 

 

 

A Tanú - A gyomaendrődi Szent Antal ház

 

A gyomaendrődi Szent Antal ház

 

 

2013. Június 13-án ünnepélyes keretek között került vissza a védőszent szobra a ház homlokzatára. A falu szegényeinek épült 1903-ban. Itt hétköznap kenyeret vasárnap és ünnepnapokon kalácsot sütöttek,mert Pádua-i Szent Antal többek között a szegények és az éhezők védőszentje. A ház funkciója később megváltozott: lakóházként működött. A szobor 2001-ben került vissza a házra. Sajnos a szobor és a ház sorsa rosszra fordult. A szobrot leverték a ház pedig romos állapotba került. Többek között a cél az hogy ezt a kulturális emléket amely az országban szinte egyedülálló megőrizni és restaurált állapotban az utókorra hagyni.

 

szent antal haz a tanu

 

 

 

Kis Bálint unokái - Motorkerékpár Múzeum

 

Motorkerékpár Múzeum

 

 

Elhelyezkedése: Gyomaendrőd gyomai városrészében található a Magyarországon egyedülálló kiállítás a Hősök útja 58. szám alatt.

 

Története: Soczó Elek bognármester 1982-ben kezdte el gyűjteni hobbiból a motorokat. Később fiával együtt elhatározták, hogy megmentik a régi motorkerékpárokat.
„A régi járművek gyűjtése a hatvanas évek derekán lett okos divattá Magyarországon, és azóta tucatnyi magángyűjtemény jött létre. Sajnos alig akad közöttük, amely a nagyközönség számára is elérhető lenne. A ritka kivételek közé tartozik Sóczó Elek gyomaendrődi bognármester múzeuma." 1 De a Motorkerékpár Múzeum a cikk keletkezése után 10 évvel, 2004-ben végleg bezárt. A közel 200 darabból álló kollekció egyben maradt, sőt új motorokkal gyarapodott.

 

A kiállítás anyaga: A Magyarországon egyedülálló kiállítás anyagát 165 motor, 87 motormárka, 10 oldalkocsi, 25 stabilmotor és 1 német katonai társzekér alkotja. A legrégebbi 1922-ből való, a legújabb pedig 1989-ből.

 

motormuzeum kisbalint unokai 01                               motormuzeum kisbalint unokai 02

 

Szótár: Museum of Motorbikes
              Motorradmuseum

 

Hivatkozások:
(1) Megnézhető történelem. In: Autó-Motor. 1994, 14.szám

 

Forrás:
http://www.sportmotor.hu/motoros_hirek/motor/motormuzeumok-magyarorszagon.html
http://www.infotourism.info/hu/news/Gyomaendrod-varosa
http://www.gyomaendrod.hu/hu/hiressegeink

 

Külső hivatkozások/ Irodalom:
Soczó, Elek: A gyomaendrődi Soczó Motormúzeum története. Gyomaendrőd. 2000, 104 p
Kiadó: Soczó Elek (szerzői magánkiadás)

 

 

 

Kis Bálint unokái - Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény

 

Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény

 

 

Elhelyezkedése: Gyomaendrőd endrődi városrészében található a tájház épülete, a Sugár utca 20. szám alatt, mellette pedig a helytörténeti gyűjteménynek helyet adó volt lakóház.

 

A tájház története: A gazdaházat Hunya István módos parasztgazda építette 1862-ben. A klasszicista stílusú házat 1976-ban állították helyre, s a régi paraszti világ tárgyi emlékeit bemutató kiállítást rendeztek be vakolathímes épületében. Berendezése Vaszkó Irén nyugdíjas tanítónő munkája. 1977 óta működik múzeumként.

 

endrodi tajhaz kisbalint unokai 01                               endrodi tajhaz kisbalint unokai 02

 

Az épület bemutatása: Az utcai homlokzatát vakolatdíszek ékesítik. Az előtornác oszlopai klasszicista stílusban épültek. Az oszlopok között léckerítés van. Az alföldi típusú parasztházon cserépfedésű nyeregtető található.
Az oldaltornác felől, a bejárati ajtón juthatunk be a házba. Az ajtón belépve a konyhába érkezünk, amelyből a szobák nyílnak. Az utca felől helyezkedik el a nagyszoba a kemencével, az ún. „nagyház". A szoba sarokra rendezett, melynek szegletében a szent sarok található a Mária-szoborral. A falat szentképek díszítik. A kemence mellett az egykor díszes festésű menyasszonyi láda áll.

Az udvar felé néző kis szoba – más néven hideg szoba – dísze a párnákkal megvetett ágy, amely fölött koszorúsképek láthatók. Az asztalt házi szőttes abrosz fedi.
Ebből a helyiségből nyílik a kamra, ahol a régi élelmiszertároló edényeket és eszközöket ismerhetjük meg. A cseréptálak, cserépfazekak és a fából készült edények mellett házi szőttes tésztás tarisznyák lógnak a falon.

 

endrodi tajhaz kisbalint unokai 03                            endrodi tajhaz kisbalint unokai 04


Az udvar felől nyílik a daráskamra, ahol különféle háztartási tárgyakat állítottak ki: kukoricadaráló, szőlőprés, méhkas, kukoricamorzsoló és a kendertiloló tanúskodik elődeink életmódjáról. A ház végében istálló található. A kocsiszínben egy sárgára festett endrődi típusú lőcsös kocsi áll.

 

Helytörténeti gyűjtemény: A tájházzal szomszédos épületben kapott helyet, amelyet 2000-ben vásárolt meg a városi önkormányzat. A volt lakóházban kialakított kiállítótermekben az alábbi kiállítások tekinthetőek meg: bepillantás Endrőd régmúltjába c. régészeti kiállítás, Tímár Máté emlékszoba, Csizmadiák és cipészek Endrődön, valamint Kunkovács László fotóművész etnográfiai fotói.

 

endrodi tajhaz kisbalint unokai 05

 

Szótár: Country House Museum and Collection of Lokal History Endrőd
              Das Landhaus in Endrőd

 

Forrás:

http://www.gyomaendrod.com/latnivalok/muzeum/endrodi-tajhaz-es-helytorteneti-gyujtemeny
http://www.tajhazendrod.hu/
http://www.gyomaendre.hu/hu/info/latnivalok/muzeumok-es-kiallito-helyek/endrodi-tajhaz-es-helytorteneti-gyujtemeny.html
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény (szerk. Szonda István) Gyomaendrőd. 2009, 39 p. Kiadó: Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény

 

Külső hivatkozások/ Irodalom:

http://www.programturizmus.hu/tpartner-tajhaz-helytorteneti-gyujtemeny-gyomaendrod.html
http://www.museum.hu/kiallitas
www.iranymagyarorszag.hu/endrodi_tajhaz
http://www.utazzitthon.hu/gyomaendrod_endrodi_tajhaz_es_helytorteneti_muzeum.html
http://wikimapia.org
www.slideshare.net/csrita/rksgvdelem-gyomaendrdn‎
http://www.gyomatabor.hu/latnivalok-gyomaendrodon
http://www.zemonline.hu/index.php/okoturista/94-oekoturista/678-gyomaendrod-lelekben-is-gazdag
http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=65546

 

 

 

Kis Bálint unokái - Jézus Szíve római katolikus templom

 

Jézus Szíve római katolikus templom

 

Elhelyezkedése: Gyomaendrőd gyomai városrészében található, a Szabadság tér közelében a Fő út és a Mátyás király út kereszteződésében. Címe: Gyomaendrőd, Fő út 226.

 

               jezus szive kisbalint unokai 01                             jezus szive kisbalint unokai 02

 

Története: Gyoma a 16. század elején egy kis falu volt plébániával. 1705-ben a települést kifosztották, a lakosok szétszéledtek. A község felvirágzása a 18. század első felében indult, amikor Harruckern János György lett Békés vármegye ispánja. 1836-ban Bely Ferenc tiszttartó a katolikusoknak adományozott egy zsellérházat, ahol istentiszteleteiket végezhették a hívők. Az épületet később iskolaként is használták. A tiszttartó halála után báró Wodiáner Sámuel karolta fel a katolikus templom- és iskolaépítés ügyét. Az 1848-ban leégett templom helyére 1862-ben építették ezt a templomot és plébániát.
A templom szentelését Lipovniczky István nagyváradi megyéspüspök végezte 1878. október 27-én, ez a terület ugyanis akkor a nagyváradi egyházmegyéhez tartozott.
Az alapítók végakarata volt, hogy haláluk után itt legyenek eltemetve. A templommal összefüggő sírkápolnát építtettek, amely nyughelyül szolgál az idősebb kapriorai báró és fia, Wodiáner Albert és hitveseik számára.

 

Az épület tervezője: A neoreneszánsz templom terveit Hauszmann Alajos műegyetemi tanár készítette, aki a megrendelők akarata szerint Rómába is elutazott, hogy mintát vegyen az ottani templomépítészetből.

Az épület külső leírása: A templomkert közepén áll az egyhajós templom karcsú sisakkal fedett négyszintes tornyával. Szentélyfalát kupolával fedett centrális kápolna bővíti. A hajó két oldalán egy-egy nyeregtetős kápolna emelkedik. A déli oldalhomlokzatán a kápolna és a sekrestyebővítmény között pedig neoromán pergola látható. A torony első szintjén három nagyméretű, felül küllős ablakrózsával kombinált ablak nyílik, s itt látható Szent Péter és Szent Pál szobra is.

 

A templom belsejében található látnivalók: A templom belsejében, a főoltárképen Jézus Szíve látható. A belső festés nagy részét Vastagh György készítette. Festett, kazettás mennyezete méltóságteljes hangulatot áraszt. A neogótikus famennyezet kivitelező mestere G. Gregersen. Az apszisban, a kápolnák boltozatán és a Wodianer-kápolnában freskódísz látható. Színes ornamentális üvegablakokon árad a templombelsőbe a fény. A padlóburkolatba illeszkedik az építtető Wodianer házaspár sírboltjának feketemárvány fedlapja. Az oltárokban Szent Ince és Szent Fausztina vértanúk ereklyéje található.

 

jezus szive kisbalint unokai 03                            jezus szive kisbalint unokai 04                

 

Szótár: Jesus' Heart Chatolic Church
              „Herz von Jesus" katolische Kirche

 

Forrás:
www.gyomaendre.hu
Horváth János: A katolikus egyház gyomai történetéből. In: Darvas Tibor (szerk.): Gyoma és Endrőd képekben. Gyomaendrőd. 1996, 8.p.
http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=11232
http://www.gyomaendrod.com/latnivalok/templom/jezus-szive-katolikus-templom

 

Külső hivatkozások/ Irodalom:
Kismarjai –Konrád Emil: Harruckern János György báró és betelepítései. Gyula. 1935,
Implom József: Olvasókönyv Békés megye történetéhez II. (1694-1848). Békéscsaba.1971,
http://www.szeporszag.hu