A Tanú - Nepomuki Szent János szobor (Endrőd)

 

Nepomuki Szent János szobor (Endrőd)

 


A krónika szerint Nepomuki Szent János szobrát a helyi Berta tanító készíttette. 1829. Július 4-én a püspök ünnepélyesen megáldotta a Berta tanító által emeltetett Nepomuki Szent János kápolnát.
1945 után a szobrot száműzték a temetőbe, majd 2001-ben a Körösök Vidékéért Egyesület megfelelő szoborfülkét épített a szobornak és visszakerült eredeti helyére.
Nepomuki Szent János szobra szépen felújított, kellemesen színezett.


Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú (május 16.
1350 körül született a cseh Pomuk nevű piciny falujában, szegény családból. Csecsemőkorában súlyos betegsége miatt szülei megfogadták, hogy felgyógyulása esetén papnak fogják nevelni. Felgyógyult, és Prágába került. Jogot tanult, majd pap lett, azonban életéről csak a vértanú-legendájából ismerünk pontos adatokat. Prágában népszerű hitszónok volt, érseki titkár, azután kanonok, majd általános érseki helytartó lett. Később IV. Vencel király udvarába került Johanna királyné Jánost választotta lelki atyjának is, gyakori gyónója volt. János az Egyház érdekeit védelmezve szembe került a királlyal, ezért több főpappal együtt a király elfogatta és megkínoztatta. Vencel király hirtelenharagú, kíváncsi és féltékeny ember volt. Faggatni kezdte Jánost, hogy miről beszélgetnek a gyónáskor. János a gyónási titokra hivatkozva azonnal visszautasította a kíváncsi kérést. Kínvallatásra ítélte dühében a király, majd a szentet összekötözve éjjel a Prágán átfolyó Moldvába dobták 1393. március 20-án a Károly-hídról. Nem süllyedt holtteste a víz alá, hanem április 17-én a víz színén úszott, és úgy fénylett az és úgy fénylett az éjszakában, mintha többszáz gyertya világította volna meg.
A prágaiak kihozták a vízből a holttestet, és elégtételt követeltek az „alamizsnás atya" haláláért a királytól. A király a Szent Vitus székesegyházban temettette el a vértanút, mégpedig a legnagyobb ünnepélyességgel.


Tisztelete a középkorban gyorsan terjedt el Közép- és Kelet-Európában. A prágai Károly-hídon 1638-ban állították fel szobrát, ennek mintájára mindenfelé emeltek hasonló szobrot tiszteletére. Legtöbb ábrázolásánál feje körül öt csillagból álló koszorú látható, ez a latin TACUI (= hallgattam) szó 5 betűjét jelképezi. 1719-ben sírját felbontották és nyelvét épségben találták. 1729-ben

 

nepomuki szent janos szobor endrod a tanu