Kis Bálint unokái - Jézus Szíve római katolikus templom

 

Jézus Szíve római katolikus templom

 

Elhelyezkedése: Gyomaendrőd gyomai városrészében található, a Szabadság tér közelében a Fő út és a Mátyás király út kereszteződésében. Címe: Gyomaendrőd, Fő út 226.

 

               jezus szive kisbalint unokai 01                             jezus szive kisbalint unokai 02

 

Története: Gyoma a 16. század elején egy kis falu volt plébániával. 1705-ben a települést kifosztották, a lakosok szétszéledtek. A község felvirágzása a 18. század első felében indult, amikor Harruckern János György lett Békés vármegye ispánja. 1836-ban Bely Ferenc tiszttartó a katolikusoknak adományozott egy zsellérházat, ahol istentiszteleteiket végezhették a hívők. Az épületet később iskolaként is használták. A tiszttartó halála után báró Wodiáner Sámuel karolta fel a katolikus templom- és iskolaépítés ügyét. Az 1848-ban leégett templom helyére 1862-ben építették ezt a templomot és plébániát.
A templom szentelését Lipovniczky István nagyváradi megyéspüspök végezte 1878. október 27-én, ez a terület ugyanis akkor a nagyváradi egyházmegyéhez tartozott.
Az alapítók végakarata volt, hogy haláluk után itt legyenek eltemetve. A templommal összefüggő sírkápolnát építtettek, amely nyughelyül szolgál az idősebb kapriorai báró és fia, Wodiáner Albert és hitveseik számára.

 

Az épület tervezője: A neoreneszánsz templom terveit Hauszmann Alajos műegyetemi tanár készítette, aki a megrendelők akarata szerint Rómába is elutazott, hogy mintát vegyen az ottani templomépítészetből.

Az épület külső leírása: A templomkert közepén áll az egyhajós templom karcsú sisakkal fedett négyszintes tornyával. Szentélyfalát kupolával fedett centrális kápolna bővíti. A hajó két oldalán egy-egy nyeregtetős kápolna emelkedik. A déli oldalhomlokzatán a kápolna és a sekrestyebővítmény között pedig neoromán pergola látható. A torony első szintjén három nagyméretű, felül küllős ablakrózsával kombinált ablak nyílik, s itt látható Szent Péter és Szent Pál szobra is.

 

A templom belsejében található látnivalók: A templom belsejében, a főoltárképen Jézus Szíve látható. A belső festés nagy részét Vastagh György készítette. Festett, kazettás mennyezete méltóságteljes hangulatot áraszt. A neogótikus famennyezet kivitelező mestere G. Gregersen. Az apszisban, a kápolnák boltozatán és a Wodianer-kápolnában freskódísz látható. Színes ornamentális üvegablakokon árad a templombelsőbe a fény. A padlóburkolatba illeszkedik az építtető Wodianer házaspár sírboltjának feketemárvány fedlapja. Az oltárokban Szent Ince és Szent Fausztina vértanúk ereklyéje található.

 

jezus szive kisbalint unokai 03                            jezus szive kisbalint unokai 04                

 

Szótár: Jesus' Heart Chatolic Church
              „Herz von Jesus" katolische Kirche

 

Forrás:
www.gyomaendre.hu
Horváth János: A katolikus egyház gyomai történetéből. In: Darvas Tibor (szerk.): Gyoma és Endrőd képekben. Gyomaendrőd. 1996, 8.p.
http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=11232
http://www.gyomaendrod.com/latnivalok/templom/jezus-szive-katolikus-templom

 

Külső hivatkozások/ Irodalom:
Kismarjai –Konrád Emil: Harruckern János György báró és betelepítései. Gyula. 1935,
Implom József: Olvasókönyv Békés megye történetéhez II. (1694-1848). Békéscsaba.1971,
http://www.szeporszag.hu