HATÁRozottak - Országzászló

 

Országzászló (Gyomaendrőd)

 

 

orszagzaszlo hatarozottak 01

Országzászló, Gyomaendrőd Forrás: http://www.kozterkep.hu/~/7499/orszagzaszlo_gyomaendrod_gyoma_papp_zsigmond_1936.html


A gyomaendrődi országzászló a gyomai városközpontban, a Szabadság téren, a Járási Hivatal és a református templom szomszédságában található.

 

Tartalomjegyzék

  1. Története
  2. Felújítása
  3. Szerepe
  4. Képgaléria
  5. Forrás

 

Története
Az országzászló állításának története egy korabeli újság, a Gyomai Újság alapján követhető nyomon. A Gyomai Jótékony Nőegylet, illetve annak vezetője Záhonyi Aladárné 1935-ben kérte a gyomaiakat, hogy hazafiságuk kifejezéseképpen állítsanak országzászlót. Adománygyűjtést szerveztek, ennek során magánszemélyek, egyesületek, vállalkozók adományoztak, sőt színielőadást is rendeztek a bevétel növelésére. 1935. május 30-án országzászló értekezletet tartottak, ahol szó esett a tervezett emlékmű helyéről. Itt jelentette be Papp Zsigmond, hogy ő is készített tervet az országzászló emlékműre, be is mutatta gipszmodelljét. Felajánlotta, hogy amennyiben elfogadják a tervét, az összes szobrászmunkát ingyen készíti el. Első tervét az országos bizottság elutasította, mert „megengedhetetlen, hogy egy vidéki községnek szebb országzászlója legyen, mint a fővárosnak". A gyomai országzászló végül egy újabb terve alapján készült el, helyét egy 1936. április 21-i helyszíni szemlén választották ki: „az országzászlót a község tulajdonát képező piactéri üres porta előtt, betonjárdától cca. 470 cm-re, a portának nem éppen a közepén, szemben a református templommal állítják fel".
Az avatási ünnepséget több alkalommal is el kellett halasztani a fővendégnek felkért jeles közéleti személyiségek egyéb elfoglaltságaik miatt, végül 1937. június 10-én vasárnap „Gyoma község közönsége méltóságteljes ünnepség keretében avatta fel az országzászlót".


Felújítása
Az országzászló első felújítására Gyomaendrőd várossá nyilvánításának alkalmából került sor. A kezdeményezői, szervezői Halászné Dr. Balogh Erzsébet és Halász István pedagógusok voltak, akik a 2. számú általános iskola tanulóival, szüleivel, magánszemélyek és vállalkozások közreműködésével újították fel az országzászlót és annak környékét. 1989. március 14-én este 18 órakor 10 percen keresztül szólt a református templom harangja, a felújított országzászló talapzatáról Sipos Tas Töhötöm református lelkész mondott beszédet a nemzeti ünnep és az országzászló avatása alkalmából. Az ünnepi műsort az iskola diákjai adták, a részvevők gyertyákkal, fáklyákkal világították meg az ünnepség helyszínét.
Az országzászló ismételt felújítására 25 évvel később került sor, ez alkalommal az országzászló rúdját újították meg, s a 2014. március 14-én megrendezett Március 15-i városi ünnepséget a felújított országzászló mellett tartották emlékezve a 25 évvel ezelőtti felújításra.


Szerepe
A korabeli Gyomai Újság egyik korabeli számában így ír Záhonyi Aladárné az országzászló jelentőségéről: „Az országzászló meg nem alkuvást hirdet. Ezer éves ősi határainkhoz való törhetetlen ragaszkodásunknak tanúságtevője. A magyar irredenta gondolat megtestesítője, a magyar tettrekészségnek türelmetlen és nyugtalan élesztője. Benne él a csodatevő varázserő, mely egy táborba parancsolja a magyarokat. Alatta megszűnik minden ellentét magyar és magyar között. Legyen nekünk is szent ereklyénk, ahová járunk imádkozni a magyarok istenéhez". Napjainkban kiemelt helyszíne nemzeti ünnepek megünneplésének, ahová a település lakói egy-egy ilyen napon ellátogathatnak.


Képgaléria

 

orszagzaszlo hatarozottak 02   orszagzaszlo hatarozottak 03   orszagzaszlo hatarozottak 04   orszagzaszlo hatarozottak 05

Forrás: http://www.kozterkep.hu/~/7499/orszagzaszlo_gyomaendrod_gyoma_papp_zsigmond_1936.html


Forrás
HGYVK: Március 15-i ünnepség-Gyomaendrőd a 25 éves város In: Gyomaendrődi Hírmondó, VIII. évfolyam 2. szám, 4. oldal Záhonyi Aladárné: Mi a hazaszeretet? In: Gyomai Újság, X. évfolyam 3. szám, 4. oldal www.gyomaendrod.huwww.gyomaendrod.comwww.hgyvk.hu