Csoze Csajok - Tímár Máté mellszobra

 

Tímár Máté mellszobra

 


Mihály Bernadett mellszobra Tímár Máté endrődi születésű írónak állít emléket.
A szobor Gyomaendrődön, a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola bejáratával szemben látható. A mészkő talpazaton elhelyezett modern köztéri mellszobor anyaga bronz. A talpazata Szigeti Márton alkotása.

 

Előzmények:
Tímár Máté 1922. november 22-én született Endrődön. Szeghalmon érettségizett. Egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1942-ben kezdte meg. Tanulmányait a II. világháború és az orosz fogság miatt nem fejezte be. Dolgozott könyvelőként és gondnok is volt egy állami gazdaságban, majd a Földművelésügyi Minisztérium előadójaként helyezkedett el. 1956-ban letartóztatták, majd rendőri felügyelet alá helyezték. Később ügyintéző volt egy ipari üzemben. Tímár Máté élményanyagát a paraszti világból, a világháborús megpróbáltatásokból, hadifogsága szenvedéseiből merítette. Cselekményes, sok szálon futó történeteinek formálásában Tamási Áron és Veres Péter ihletését is érezni lehet.
Endrőd életében jelentős társadalmi szerepet vállalt.

 

Művei:
Majoros Ádám krónikája I–II. (regény, 1958); Hajnal hasad, fényes csillag ragyog (regény, 1960); Száz tű hossza (elbeszélés, 1960); Asszonycsere (elbeszélés, 1962); A Jövendő tavaszán (útinapló, 1962); Karcsi, a csicskás (kisregény, 1962); Szőrtarisznya (regény, 1963); Hogy a világ előre menjen (elbeszélés, 1966); Eleven parázs (elbeszélés, 1967); Késő virradat (regény, 1967); Ítéletidő (regény, 1969); Hadiérettségi (regény, 1970); ...és azután a tizenhetedik napon (regény, 1971); Talponálló szerelem (elbeszélés, 1972); Hazai harangszó (válogatott elbeszélések, 1979); Hét marék zsarát (elbeszélés, 1981); Az első eltávozás (elbeszélés, 1984); Nagy vizeknek sodra (elbeszélés, 1984); Az Isten széke alatt (elbeszélés, 1988); Amikor a szerelem véget ér (elbeszélés, 1994); Napáldozatja előtt (regény, 1994); ...és a Berettyó folyik tovább (regény, 1995); Lélekváltság (versek, 1996); Utószüret (versek, 1997); Élet a küszöb fölött (színmű).

 

Díjai, kitüntetései:
SZOT-díj (1959), József Attila-díj (1962), Kiváló Munkáért (1974, 1980, 1984, 1986), az MR Nívódíja (1975), a Lapkiadó Vállalat Nívódíja (1981), a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje (1986, 1993), 56-os Emléklap (1991), Gyomaendrőd díszpolgára (1996).

 

A szobor felavatása:
A szobor felállítását az Endrődiek Baráti Köre kezdeményezte. A költségei több mint egymillió Ft-ot tettek ki. Az avatásra 2001. június 17-én került sor. Az avatóbeszédet Várhegyi Attila kulturális államtitkár tartotta. Az ünnepségen jelen volt Latorczai János, Túri-Kovács Béla, Gergely Ágnes, Domokos László, Császárné Gyuricza Éva, Dávid Imre. Az ünnepségen dr Szilágyi Ferenc és Vaszkó Tamás idézték fel a szeghalmi Péter András Gimnáziumban Tímár Mátéval együtt töltött éveket.
A Városunk című folyóirat júniusi száma a címlapon emlékezett meg az eseményről.

 

Az alkotó:
Mihály Bernadett szarvasi származású szobrászművész. Több alkotása is megtalálható Békés megyében: pl. Bolza Pál és Ruzicskay György mellszobrai Szarvason.

 

timar mate

 

Források:
Gyomaendrődi ki kicsoda, Szerk.: Kovácsné Nagy Katalin, Gyomai Kner Nyomda 2004.; Tímár Máté bibliográfiája, szerk.: Fehér József; Gyomaendrőd.com; Wikipédia.

 

 

 

Csoze Csajok - Rózsahegyi Kálmán mellszobra

 

Rózsahegyi Kálmán mellszobra

 


Mihály Bernadett mellszobra Rózsahegyi Kálmán színésznek, színészpedagógusnak, Endrőd díszpolgárának állít emléket.
A szobor a róla elnevezett iskola bejáratánál áll Gyomaendrődön a Népliget út 2. szám alatt. A szobor mészkő talpazaton elhelyezett klasszikus mellszobor, anyaga bronz.

 

Előzmények:
Rózsahegyi Kálmán 1873-ban születet Endrődön. A Színi Akadémia elvégzése után játszott Debrecenben, Kolozsvárott, a Magyar Színházban, majd a Nemzeti Színházban, melynek 1923-ban örökös tagja lett. Feleségével, Hevesi Angélával alapította magán-színiiskoláját, melyből számos híres színész került ki. Rózsahegyi a realista színjátszás egyik legjelentősebb képviselője volt, aki nem a szó művésze volt, hanem az egyszerű, természetes, közvetlen játéké. Minden műfajban otthon volt, legyen az operett, népszínmű, vígjáték, kabaré vagy klasszikus dráma.

 

Főbb szerepei:
Zuboly (Szentivánéji álom), sírásó (Hamlet), bolond (Lear király és Vízkereszt), A fiatal és öreg Gobbo (A velencei kalmár), Scapin (Molière: Scapin furfangjai), Jakab mester (Molière: A fösvény), címszerep (Halévy: Constantin abbé), Baracs Matyi és Göre Gábor (Gárdonyi: A bor), Luka (Gorkij: Éjjeli menedékhely), Boly Gáspár (Harsányi: A vén gazember), Berci bácsi (Móricz: Rokonok).

A jellegzetes hanghordozású, mosolygós Kálmán bácsit tanítványai éppúgy szerették, mint a közönség. Szülővárosa sem feledte el, díszpolgárává választotta.

 

Kitüntetései:
Gyémánt diploma 1957-ben, Pro Arte-díj 1956-ban, Signum Laudis és Farkas–Ratkó-díj 1901-ben.
Rózsahegyi Kálmán,a Nemzeti Színház örökös tagja, a Színi-iskola alapítója, kiváló művész (1960). 1961. augusztus 27-én halt meg Budapesten.
1996. január elsején az endrődi általános iskola felvette a művész nevét.

 

A szoboravatás:
2000. május 26-án került sor a szobor leleplezésére a tiszteletére elnevezett általános iskola előtt. Az avatóbeszédet Solymosi Ottó, a Magyar Rádió Jászai-díjas vezető rendezője mondta el.
„ Az avatóbeszéd után dr Dávid Imre polgármester úr leplezte le az emlékművet, mely ezentúl örökre ott áll az iskola bejáratánál, hirdetve az ifjúságnak, az utókornak, hogy az igazi művész örökre ott él a magyarság, a szülőföld szívében." (Császár Ferenc Városunk 2000. június)

 

A mű helye napjainkban:
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola minden év májusában megrendezi a Rózsahegyi Napok elnevezésű rendezvénysorozatát, melynek célja a névadóról való megemlékezés.

 

Az alkotó:
Mihály Bernadett szarvasi származású szobrászművész több alkotása is megtalálható Békés megyében: pl. Bolza Pál és Ruzicskay György mellszobrai Szarvason.

 

rozsahegyi kalman

 

Források:
Gyomaendrődi ki kicsoda, Szerk.: Kovácsné Nagy Katalin, Gyomai Kner Nyomda 2004.; Rózsahegyi Általános Iskola 10 éve, Szerk.: Almási Gergelyné, Farkas Zoltánné, Komóczi Attiláné, Ladányi Gáborné, Gyomai Kner Nyomda 2006.; Gyomaendrőd.com.

 

 

 

Csoze Csajok - Agrárproletár emlékmű

 

Agrárproletár emlékmű

 


A Kiss István alkotta köztéri szoborkompozíció az 1935-ös endrődi csendőrsortűz áldozatainak állít emléket. Gyomaendrődön, a Mezőtúr felől érkező 46-os főút melletti Hősök terén található.

A szobor leírása:
A szoborkompozíciót egy egészalakos férfi és 7 koporsó alkotja. A kőből és andezitből készült együttes főalakja az endrődi kubikusokat szimbolizálja, mellén az Endrőd 1935 felirat, a csendőrsortűz évszáma. A mellette lévő 7 koporsó a halottak számát jelképezi.

 

Az előzmények:
1935 az országgyűlési képviselőválasztás éve volt. Az endrődiek jelentős része ellenzékinek számított, ők a Kisgazda Párt jelöltjét szerették volna a kormányban látni. A választási gyűlésre röplapokkal hívták a lakosságot. Andaházi-Kasnya Béla képviselőjelölt késve érkezett a rendezvényre, ezért a főszolgabíró nem engedélyezte a gyűlés megtartását. AZ összegyűlteket távozásra szólították fel, ők azonban tiltakozni kezdtek. A keletkezett zűrzavarban a csendőrök elővették fegyvereiket, mire még nagyobb lett a zavar, s eldördültek a lövések. Hét halott és 11 sebesült maradt a téren. A községháza falán emléktábla őrzi az áldozatok nevét.

 

A szoboravatás:
1975. március 26-27-én tudományos ülésszak volt Endrődön a csendőrsortűz 40. évfordulójának emlékére. Ennek keretében avatták fel Kiss István alkotását. Az avatóbeszédet Frank Ferenc mondta.
„Az 1935-ös választási küzdelmek során dördültek el Endrődön a nép ellen fordított fegyverek. Pusztán azért, mert a kormánypártiaknak nem kedvezett az, hogy a Független Kisgazdapárt jelöltjére várakozott a háromezres tömeg. A csendőrök elindultak a község Dombszög vendéglője felé, majd hirtelen megfordultak, kardjukat kirántották, és belelovagoltak a tömegbe. Megkezdték a szétoszlatást, - írja a krónika. Azok, akik puskájukat a tömeg felé fordították néhány pillanattal később tüzelni kezdtek."
Bicskey Károly Jászai-díjas színész, a Jókai Színház tagja elmondta József Attila Hazám című versét és Hidas Antal „Az endrődi csendőrsortűz" című költeményét.

 

Az emlékmű helye napjainkban:
Minden év március 20-án, az évfordulón gyertyákat, koszorúkat helyeznek el a civil szervezetek, a családtagok, nemcsak az áldozatok, hanem minden földműves, endrődi kubikus emlékére.
A főalak bronz plasztikája a Határ Győző Könyvtárban található.

 

Az alkotóról:
Kiss István 1927-ben született. A nagyszalontai középiskolában Heltai Miklós irányította a művészi pálya felé. 1948 és 1953 között elvégezte a Magyar Képzőművészeti Főiskolát, ahol Kisfaludy Stróbl Zsigmond, Mikus Sándor és Pátzay Pál voltak a mesterei. 1950-től már voltak kiállításai. Első nagy alkotása a Dózsa-emlékmű, amit Várpalotán állítottak fel 1961-ben. Közel 80 köztéri alkotást készített. Sokféle anyaggal és technikával dolgozott: faragott követ és fát, készített bronz és alumínium szobrot, felhasznált rezet és rozsdamentes acélt. A rendszerváltást követően szobrai, emlékművei közül többet eltávolítottak, némelyiket a Budapest határában lévő Szoborparkba helyeztek át.
1955-ben Munkácsy-díjat, 1965-ben Pro Arte, 1970-ben Kossuth-díjat, 1981-ben Kiváló művész-díjat kapott.

 

agrarproletar emlekmu

 

Források:
Endrődi csendőrsortűz 1935, Szerk.: Orbán Sándor és Szakács Kálmán Budapest, 1975.; Endrődi Hírmondó 1980. december hó II. évfolyam 3-4. szám; Kiss István szobrász Wikipédia.

 

 

 

Gyomaendrőd gyermekei - Református Templom

 

Református Templom

 

 

22 esztendőn keresztül építették a templomot. A torony fundamentumát 1791-ben tették le, de ennek építését, hogy miként vezették, kikkel végeztették arról írott emlékünk nincsen. Templomunk alapja igaz, hogy csak 1807-ben tétetett le, mindazon által már 1805-től kezdve készítgették. 1813. augusztus 8-án került a templom átadásra. A templom orgonáját Papp Zsigmond kőfaragó kisiparos (aki szabadidejében autodidaktaként faragott, festett, szobrászkodott) tervezte és egy asztalos mester segítségével megépítette. A templom tölgyfa ajtóit is Papp Zsigmond faragta.

 

reformatus templom gye gyermekei

 

 

 

 

Gyomaendrőd gyermekei - Szent Imre Katolikus Templom

 

Szent Imre Katolikus Templom

 

 

Az Endrődi Katolikus Templom 1804-ben épült késő barokk stílusban. Védőszentje Szent Imre herceg, aki egyben az endrődi címer főalakja is volt. Különösen értékes a templom műemlékként nyilvántartott ülőpad rendszere. 1798. november 6-án tették le az első alapköveit, mivel a régi templom – ami a templom zug területén volt – nagyon közel volt a Köröshöz (mintegy 8 lépésre), ezáltal veszélynek volt kitéve. Ez a templom a régitől délebbre, a Köröstől távolabbra került. Benedikálására (megáldására) 1804. november 5-én, fölszentelésére 1824. május 9-én került sor. 1808-ban, Egerben készült el Szent Péter és Pál kőszobra, melyet a templom vakablakaiba helyeztek el. Ekkor a templomnak 5 harangja volt, ma sajnos csak 3 üzemképes (a Szent István, a Szent Imre és a Lélek harang).

 

szent imre templom gye gyermekei

 

 

 

Körösmenti Lánycsapat - Kner emléktér

 

Kner emléktér

 

 

2005. május 27-én Gyomaendrődön a Gyomai Kner Nyomda és a Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. szervezésében Könyv és tudás címmel Kner-emléknapot rendeztek.


A pedagóguskonferenciával egybekötött emlékünnepség fénypontja a Kner emléktér ünnepélyes átadása volt. Bozóki András miniszter a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának képviseletében méltatta a Kner család kultúra és a nyomdászat szolgálatában tett áldozatos munkáját. Az avatóünnepség záróakkordjaként Kner Judit és fia elültette a Kner család neves nyomdászai tiszteletére ültetett hársfasor hiányzó fáját, s ezzel a Kner Izidor által támogatott és kezdeményezett parkosítás napjainkban is folytatódik.


A Kner emléktér a régi piactér helyén került kialakításra, nem messze a nyomdától és a múzeumtól. A mintegy 2500 m2-es területen helyezték el a kétszeres Munkácsy-díjas Kiss Nagy András szobrászművész által készített Kner emlékművet, melyet még a nyomda századik évfordulóján állítottak.


A hatalmas mészkőtömb Hősök útja felőli oldalán Kner Imre (1890-1945) a magyar könyvművészet megújítójának bronz portrédomborműve látható.


A mellette elhelyezett tábla szövege:
A Kner Nyomda alapításának századik évében 1982
Az emlékmű másik főoldalán Kner Izidor (1860-1935) nyomdaalapító iparunk úttörőjének bronz portrédomborműve látható.


A mellette elhelyezett tábla szövege:
"Életem értelme nem az, hogy nyomdász vagyok, hanem az, hogy szolgálok."


A meglévő és a súlyponti helyet elfoglaló emlékmű ellenpontozásaként készült "a tudás kútja" elnevezésű csobogó, amely eszmei tartalmában szintén utal a kneri örökségre.
Az emléktéren állított díszkutat Kungl György Munkácsydíjas szobrászművész tervezte, valamint a művészeti kialakítását is koordinálta.


Az országosan is egyedülálló, a régi nyomdaipari technika alkotásait és korai kiadványait bemutató Kner Nyomdaipari Múzeum mellett immár a Kner emléktér is felidézi a település múltját.

 

kner emlekter korosmenti lanycsapat

 

 

 

Körösmenti Lánycsapat - Hantoskerti termálkút

Hantoskerti termálkút

Az 1960-ban (október 11-én ) gyógyvízzé nyilvánított alkalihidrogénkarbonátos termál-víz jelentős mennyiségű fluoridot tartalmaz, egyéb összetevői: kálium, nátrium ammónium, calcium, vas, klorid, bromid, jodid, fluorid, szulfát, hidrogénkarbonát, metabórsav, metakovasav.


A feltörő víz hőmérséklete: 60,5 C.


A gyógyvízben való rendszeres fürdés igen jó hatású idült reumatikus, köszvényes bántalmak, idegzsába, isiász ellen, gyógyító hatású a törések, zsugorodások, petefészek-gyulladás és idült gyulladások esetében.


Az ivóvíz ivókúrára is kiválóan alkalmas, különösen idült nyálkahártyahurut, bélhurut, epehólyaghurut, vesemedence gyulladás, emésztési zavarok, gyomorégés, gyomorfekély ellen.


Gyomorsavhiány vagy kevés gyomorsav esetén az ivókúra nem javasolt.

 

hantoskerti termalkut korosmenti lanycsapat

 

 

 

Árvaházi Suhancok - Tudás kútja

Tudás kútja

 

Elhelyezkedése: A köztéri emlékmű Gyomaendrőd gyomai városrészén, a Kner téren található - a típusát tekintve csobogókút. A Kner tér a Szabadság tér és a Hősök útja között terül el – korábban piactér volt, majd a város itt állított emléket a város hírnevét öregbítő Kner családnak 2005-ben. Földrajzi koordinátái: É 46° 56' 12.95", K 20° 49' 58.95".

Postai címe: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 50.

Története: Kungl György, Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása – ő tervezte és a művészi kialakítását is ő koordinálta. A díszkút a Kner család tiszteletére lett állítva 2005-ben.
Témája a betű, a könyv és a nyomtatás.

Építészeti adatai: A kút kb. 5 méter átmérőjű lángolt vörös gránittal burkolt kőlapon áll. Hengeres, felfelé keskenyedő forma, alul 260 centiméter, felül 161 centiméter az átmérője, magassága 130 centiméter. Oldalán, a zöldesszürke gránitburkolat lapjain betűk jelennek meg. A hengeres formájú kút tetején Kner Imre mottója, tipográfiai hitvallása olvasható: „Életem értelme nem az, hogy nyomdász vagyok, hanem az, hogy szolgálok."

A művész így fogalmazta meg a Tudás kútja csobogókút koncepcióját: „ A tervezett mű alapkoncepciójához két irányból közelítettem. Mindkettő kiindulópontja a betű, a könyv, a nyomtatás.
Egyrészt Kner Imre tipográfiai hitvallása, letisztult, egyszerű stílusa, ami a síkfelület és a betű gazdag viszonylatrendszerén alapszik."

 

tudas kutja arvahazi suhancok 01   tudas kutja arvahazi suhancok 02   tudas kutja arvahazi suhancok 03

 

Szótár: The well of the knowledge (angolul)
              Der Brunnen der Wissenshaft (németül)

 

Felhasznált források a szócikk megírásához:

 

 

 

Árvaházi Suhancok - Árvaház

Árvaház

 

Elhelyezkedése: Az épület Gyomaendrőd gyomai városrészében a Fő út Jókai utca és a Petőfi utca közötti részén található a 46-os számú főút mellékrendű útjának bal oldalán (Dévaványa felől közelítve).
Postai címe: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181.

 

Története: Az árvaházat báró Wodianer Albert (1818-1898) és neje, borosjenői Atzél Zsófia 1885-ben építtette a katolikus árva gyermekek számára. (A Wodianar család eredetileg nem nemesi származású család, csak 1844-ben kaptak nemesi rangot, kereskedési üzlet folytán gazdagodtak meg a XIX. században, adásvételi egyezmény útján jutottak a gyomai birtokokhoz.) A terveket Zsigmondy Gusztáv főmérnök készítette 1884-ben (a márványtábla tanúsága szerint). Az oktatást tanító nővérek végezték.
1928-ban Paál Sámuel vette át a polgári iskola vezetését, amely a Wodiáner-féle Szeretetházban, igen szűkös körülmények között működött. Új iskola építésére akkor még gondolni sem lehetett. 1929-től a Wodiáner-féle Árvaházban folytatta az iskola működését (a község elöljárósága bérelte az épületet). Feljegyzések tanúsága szerint az első tantestület 11 tagú volt. A tanulói létszám újbóli emelkedésével a fiúk és leányok együttes oktatását ismét megszüntették. A második világháború után – 1954-ig az - „Árvaház" épülete lett a fiúk oktatási intézménye, innen származik a ma is használatos „fiúiskola" elnevezés.

 

arvahaz arvahazi suhancok 01

arvahaz arvahazi suhancok 02 arvahaz arvahazi suhancok 03

 

Szomorú nevezetessége az épületnek, hogy itt gyűjtötték össze 1944. május 15. és június 16. között a gyomai zsidókat, akiket aztán kényszermunkára vittek. Később nagy részük nem is tért vissza. Emléküket az épület nyugati falán elhelyezett emléktábla őrzi, melyet 2002-ben avattak fel.

 

arvahaz arvahazi suhancok 04

 

Mai funkciója: Az árvaház épülete 1928 óta iskolaként működik, jelenleg a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola központi épülete, a felső tagozatos diákok járnak ide. 12 tanteremben folyik benne az oktatás (11 osztályterem, 1 szaktanterem). Az épület méretei: 11,5 méter x 21 méter, magassága: 12 méter. Emeletes, sátortetős építmény.

 

arvahaz arvahazi suhancok 05                                          arvahaz arvahazi suhancok 06

 

 

Szótár: charity school (angoul)
              Das Waisenhaus (németül)

 

Felhasznált források a szócikk megírásához:

 

 

Várostörténeti vetélkedő - Szócikkek

Izgalmas feladat volt a BékésWikihez szócikket írni. Gyomaendrőd (Endrőd/Gyoma) épületéről, közterületéről, köztéren elhelyezett szoborról, emlékműről, emléktábláról, alkotásról, stb., vagy természetvédelmileg értékes terület/fa/víz stb.- ről készülhettek a szócikkek.

A szócikk készítéshez azt határoztuk meg feltételként, amelyek a BékésWiki honlapon találhatók. A korábbi években több Békés megyei iskola is részt vett már a szócikk író versenyen. Eddig Gyomaendrődről nem volt jelentkező, így nem található városunkkal kapcsolatos szócikk a BékésWiki honlapon.

Mint kiderült, ez volt a legnehezebb feladat. Több esetben a csapatok nagyobb dologra vállalkoztak, mint amilyenre mi gondoltunk. Egy épület, templom bemutatása megadott karakterszámú szócikkben igen nehéz feladat. Szerencsésebb választás lett volna egy-egy szobor, emléktábla leírása. Általános problémaként jelentkezett, hogy a szócikkek nem arról szóltak, mint a szócikk neve. Gyakran hiányoztak a saját fotók is. Születtek nagyon szép leírások is, mint pl. Hantoskerti legények Kner tér leírása.