Tájékoztatás

Tájékoztatás

A könyvtári tájékoztatás során megkeressük olvasóinknak azt a dokumentumot amelyre szükségük van. Tájékoztatunk a saját állományáról, más könyvtárak állományáról, információs rendszerekből.

Forduljon hozzánk, ha kérdése van:
  • tájékozódás a könyvtárban
  • keresés a katalógusban
  • konkrét könyvet keres
  • könyveket keres valamilyen témában
  • egy szerző valamely művét keresi
  • irodalomkutatást szeretne tanuláshoz, munkához
  • számítógép, internet használatával kapcsolatban
  • színház és rendezvényjegy vásárlással kapcsolatban


Vissza a szolgáltatásokhoz

 

Könyvtárközi kölcsönzés

Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtár állományában nem szereplő dokumentumok esetén lehetőség van a könyvtárközi kölcsönzésre. Ennek díja az érvényes  díjszabás alapján fizetendő. Ha a küldő könyvtár díjat szab meg, azt is téríteni kell.


A kölcsönadó könyvtár határozza meg a dokumentum kölcsönzési határidejét és a használat feltételeit (pl. csak olvasótermi használat). Hosszabbításra nincs lehetőség.

A szolgáltatás csak személyesen kérhető, csak 14 éven felüliek vehetik igénybe.

A dokumentumok könyvtárban vehetők át, a felmerülő költségeket ekkor kell megfizetni. Ha a könyvtárközi kölcsönzéssel kapott könyv elvész vagy megrongálódik, annak térítési díját – amelyet a kölcsönadó intézmény állapít meg – a könyvtárhasználónak kell megfizetnie.

Vissza a szolgáltatásokhoz

 

Olvasóstaféta – Statisztika

Megtaláltuk Gyomaendrőd Nagykönyvét.


Olvasó-staféta játékunk 2015. október 6-ig tartott, 110-en ajánlottak könyvet. Az ajánlott 95 cím között sok érdekes olvasmányt találhatnak az érdeklődők.


Az összesítés után kiderült, hogy a játék folyamán is fej-fej mellett haladó két könyv, Ken Follett A katedrális című mű és Wass Albert A funtineli boszorkánya kapta a legtöbb szavazatot. Közülük hét szavazattal Wass Albert műve lett a nyertes, Gyomaendrőd Nagykönyve A funtineli boszorkány. Ken Follett könyve hat szavazattal a második helyet szerezte meg. Két-két szavazatot kapott a János Vitéz, a Kincskereső kisködmön és a Hétfejű Tündér és a Tombol a hold és a Nővérem húga című könyv.


Köszönjük, hogy velünk játszottak, hogy ajánlották kedvenc olvasmányukat! Reméljük, hogy a versenyben szereplő könyveket szívesen veszik majd kézbe, elolvassák, újra olvassák és kellemes, csodálatos élményekkel lesznek gazdagabbak!

 

 

olvasostafeta diagram 2

 

A könyveket azért ajánlottak olvasóink:
- mert első könyvélményük volt: 12 fő
- mert legutóbbi olvasmányuk volt: 22 fő
- legjobban szerették olvasni az ajánlott könyvet: 55 fő
- legnagyobb hatással volt az ajánlott mű 52 főre.

 

Néhány az egyéb indoklásokból:
- 20 év után újra olvasva is ugyanolyan nagy hatása volt a könyvnek
- első könyv, amelyet nem „muszájból" olvasott
- hasonló élmények, helyszínek a regény főhősével
- élvezetes, tanulságos, érdekfeszítő
- izgalmas, fordulatos szép a nyelvezete, érdekes korszakban játszódik
- a szeretet és a tisztesség, a szerelem hatása az ember viselkedésére
- kiváló „nyelvtanfolyam" szülők számára
- imádta a 2,5 éves kislányom, azóta is emlegetjük
- meglepetés volt a történet, végig izgalmas volt

 

olvasostafeta diagram 1

 

 

Tímár Máté

timarm ·

Tímár Máté író, költő, szerkesztő, fordító.· (Endrőd, 1922. november 22.· –· Budapest, 1999. május 9.) Apja Tímár Máté földműves, édesanyja Papp Mária. Három féltestvére volt, akik apja első házasságából születtek: Vilmos, Mária és Illés. Gyermekei: Máté Áron (1976), Illés (1977-1994).

Tímár Máté dokumentumok könyvtárunkban
Tímár Máté könyvtárunkban megtalálható művei
Tímár Máté bibliográfia
Tímár Máté versei
Tímár Máté emlékszoba

Névadó műsor: · Ünnepség
Vaszkó Tamás emlékbeszéde
Képek az ünnepségről
Video az ünnepségről

 

Tanyai iskolában kezdte tanulmányait, majd a polgári iskoláit Endrődön végezte: a Szent Imre Polgári Fiú iskola növendékeként. Később a Szeghalmi Péter András Gimnázium tanulója lett, itt kezdett verseket írni, amelyek a korabeli, környékbeli lapokban jelentek meg.
Érettségi után egyetemi tanulmányait Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1942-ben kezdte meg. Tanulmányait a II. világháború és az orosz fogság miatt nem fejezte be. Karpaszományosként, a Margitszigeten esett fogságba, amely egy Urali higanybányáig zötyögtette a fogolyvonatok sora. Verseit ez idő alatt is írta. Egészsége megromlott, tüdőproblémáit Moszkvában, kórházban kezelték. Hazatérve a fogságból, 1949-től ismét egyetemista vált belőle, de kulák származása és erősödő szókimondása miatt hamar eltávolították a diákok közül. 1951-1955 között könyvelőként, majd gondnokként dolgozott. 1955-56-ban előadóként a Földművelésügyi Minisztériumban.

 

nagyszulok

· szulok
nagyszülei · szülei


Hazakerült, s a Szarvasi Állami Gazdaságban kezdett el dolgozni. Az 1956-os forradalomban sodorta el szülőfalujától. Nyílt szókimondása, az elnyomó hatalommal való szembehelyezkedése a Petőfi-kör tagjai közé vezette, ez a megyei, forradalmi vezérkarral való szoros kapcsolatát is eredményezte. A forradalom leverése után, börtönbe került. Együtt raboskodott Maléterrel, Losonczyval, Gimes Miklóssal.
1957-1961-ig ügyintéző volt, a VÍZÉP üzemi lapjának szerkesztőjelett, majd 1968-tól nyugdíjba vonulásáig a Lapkiadó Vállalat főszerkesztője.
Első kötete 1958-ban jelent meg, a Majoros Ádám krónikája címmel, Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok ... alcímmel. Egy nagyobb ciklus első darabjának szánta, de csak két kötet jelent meg belőle, a második kötet 1960-ban Hajnal hasad, fényes csillag ragyog címen került az olvasók kezébe. A cselekményes, sok szálon futó történeten a számára legnagyobb tekintélynek számító Tamási Áron hatása is érződik. A kritika jól fogadta és üdvözölte elbeszélő tehetségét, életszerű történetformálását, színes, hajlékony nyelvezetét.

 

fiaival · 1960 után megjelenő művei folyamatosan követték egymást. Regényei, novellái, melyek élményanyagát a megélt paraszti világ, a világháború átélt pokla, a hadifogság szenvedései adták. Prózai realista művei hűen tudósítottak faluban végbement hatalmas változásokról, emberi drámákról, a téesz-szervezés folyamatairól, az életmódváltozásról.

 

Anekdotai eszközökkel, színesen, ízesen, árnyalt nyelvi gazdagsággal idézte az alföldi, vidéki jellegzetes figurákat, életrajzi elemekre bőven épített. Szűkebb környezetéből merített történetei aprólékos, realista bemutatását, az aktuális problémákat, társadalmi gondokat megrendítő, vagy mulatságos tálalásban kínálta olvasóinak. Mindvégig megmaradt eredeti stílusánál, formavilágánál, nem hódolt be újító modern irányzatoknak. Művei nyelvi világára felfigyelt Lőrincze Lajos professzor is. Követendő példának állította stílusát és nyelvezetét: „Tímár Máté irodalmi szintre emelte Endrőd nyelvjárását, szókincsét, országnak-világnak megmutatta annak szépségét."

 

gimn · Rendszeresen látogatott haza, Endrődre, és egykori gimnáziumába is. Több alkalommal ellátogatott Romániába, a székelyek és csángók közé. Irodalmi barátságot ápolt k Tamási Áronnal, Sütő Andrással. Endrőd életében jelentős társadalmi szerepet vállalt: az Endrődiek Baráti Körének haláláig elnöke volt. A Városunk c. lapban rendszeresen jelentek meg jelennek meg művei.


Tímár Máté egyike volt azoknak az értelmiségieknek, akik a két falu: Endrőd és Gyoma egyesítését szorgalmazták s hittek ebben. Hite szerint az egyesüléssel, a későbbi városi rang elnyerésével a felemelkedést támogatta, Gyomaendrődinek vallotta magát. 1996-ban Gyomaendrőd díszpolgárának választották.
Az újságírói kérdésre: Milyen érzés volt átvenni a kitüntető díjat? Így válaszolt:
„Mint hazaérkezni! Mikor Szibériából hazaértem, a gyomai vasútállomástól végigsírtam Endrődig gyalog az utat. Lélekben mindig hazaérkezés nekem, ha ez a név kimondódik... Gyomának és Endrődnek együtt, emberszabású módon kellene élni és kistelepülési történelmet csinálni!"
Tímár Máté sikeres irodalmi munkásságát József Attila és SZOT díjjal ismerték el. 1992-ben a Magyar Köztársaság Aranyérdemkeresztje kitüntetést is átvehette. Korábban sajtó, rádiós, és nívó díjakat is kapott. Írt külföldi lapoknak, németül, oroszul is.

timar_mate_sir · 1999-ben végleg hazatért. Halálát követően hamvait Endrődön, szülei sírjába temették el. Fia Áron, apja hagyatékát: könyveit, levelezését, íróasztalát, személyes tárgyait Endrődnek adományozta, amelyek egy része a könyvtárban, a tiszteletére kialakított emlékszobában került elhelyezésre.Endrőd azonban ezen felül is adózott Tímár Máté emlékének, 2001-ben avatták fel szobrát kitüntető figyelem és illendő külsőségek megadása mellett. Az Endrődiek Baráti Köre Kezdeményezésre, a Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete határozata alapján: a Határ Győző Városi Könyvtár Fiókkönyvtára 2009. május 9-én vette fel Tímár Máté nevét. · timar_mate_szobor

 

Vissza a dokumentumokhoz

 

Muth Ádám

muth_adam  

„Muth Ádám vasbetonszerelő. (Gyoma, 1927. december 3. – 1997. június 16.)

17 évesen, 18 éves nővérével együtt, mint német származásút, kivitték a Szovjetunióba... Tűrte a megaláztatásokat, de ennek dacára megbékélt a dolgokkal, igyekezett tisztelni és becsülni az embereket... Segített a német származású deportáltak emlékművének felállításában, az elhurcoltak névsorának összeállításában. Kéziratos visszaemlékezéseit a Városi Könyvtár őrzi."

Olvasható a felesége, Muth Ádámné Takács Etelka közlése alapján lejegyzett Gyomaendrődi ki kicsoda szócikkében.


A Szovjetunióban működött hadifogoly-, munka- és gyűjtőtáborok történetét túlnyomó többségében a korabeli dokumentumokra és az eseményeket átélők visszaemlékezéseire építik. A rendszerváltást közvetlenül megelőző időszakig – elsősorban a szovjet hadifogságba kerültek rendkívül mostoha körülményei, élményei, valamint az ott meghaltak magas száma miatt – tabu téma volt. A táborokból hazatérők esélye a túlélésre a hallgatás, életcéljuk a felejtés volt. Hét évtized távlatából, már egyre kevesebb átélőnek adatik meg a lehetőség, hogy felelevenítse a szomorú emlékeket. Emiatt egyre fontosabb, hogy a rendszerváltás óta átadott és valamilyen formában megörökített információkat megörökítsük az utókor, s közzé tegyük a jelen és jövő nemzedék számára.

Muth Ádám visszaemlékezése felbecsülhetetlen értékű, a korszak és Gyoma történetéhez kapcsolódó iratok, dokumentumok óriási hiányossága miatt. A forrásértéke rendkívüli, mert reálisan, valósághűen, elferdítés nélkül adja vissza a történteket, megvilágítja a legújabb kori magyar történelem egy elhallgatott fejezetét.
A kézirat végén olvasható adattár az eddigi legteljesebb összeállítás az „orosz katonai hatóság által munkaszolgálatra igénybevett azon [gyomai] egyénekről, akik német származásúak és magukat magyar anyanyelvűnek vallják", valamint azokról, akik a táborokban és útközben meghaltak. Nevek, sorsok, kettétört életek kapcsolódnak hallhatatlan füzérbe. Egy embertelen kor dokumentumai.

Olvassák Muth Ádám visszaemlékezését tanulságul, hogy soha többé ne történhessen hasonló!

 

 

Gergely Ágnes cikk a Békés Megyei Hírlap-ban

Szívósságát a szülőföldtől örökölte : Gergely Ágnes Kossuth-díjas költő életében ma is meghatározóak az endrődi gyökerek

Az endrődi születésű Gergely Ágnes a kortárs irodalom egyik meghatározó alakja. Életében mindig kiemelt szerepet töltött be a szülőföld iránti szeretet. A kötődés kölcsönös, amit ékesen bizonyít, hogy nemrég átvehette a Gyomaendrőd díszpolgára címet.

- Életének két fontos állomása is Endrődhöz kötődik: a születése és a háború utáni újrakezdése. Mit jelent az ön számára ez a régi otthon?

- Amikor a világra készülődtem, szüleim Zalaegerszegen éltek, apám a Zalai Hírlap felelős szerkesztője volt. Édesanyám olyan erős szálakkal kötődött gyermekkora színhelyéhez, Endrődhöz, hogy amikor a kilenc hónap a végéhez közeledett, hazajött, hogy itt szüljön meg engem. Később minden nyarat, húsvétot és karácsonyt az itteni nagymamánál töltöttem. A háború után, amikor kiderült, hogy apám soha többé nem tér vissza, édesanyámmal hazajöttünk. Endrődre új életet kezdeni. Napokig gyalogoltunk Budapestről a januári hidegben. A cipőm talpa levált, a lábam megfagyott. Orvos nem volt a faluban. Egy idős asszony, Fülöp Örzse néni dörzsölgette marhafaggyúval a lábamat, neki köszönhetem, hogy néhány hónap után újra járni tudtam iskolába.
  gergely_agnes_300- Sok évtized távlatából visszatekintve, hogyan tudná megfogalmazni, mit adott önnek a szülőföld?


- Elsősorban az akaraterőt és a szívósságot, s talán a tehetséget is. Az endrődi emberekben nagyon sok a jóakarat, remélem,ezt is örököltem. Sok tehetséges ember került ki innen. Orvosok, kutatók, művészek. Megtiszteltetés számomra, hogy a díszpolgári címet olyan jeles egyéniségek után kaphattam meg, mint Rózsahegyi Kálmán, Határ Győző, Kállai Ferenc és dr. Szilágyi Ferenc.

- Endrőd után Szeged következett, majd az ELTE, ahonnan a tanári katedrára került. Csak hat évig tanított. Miért?

- Sokat vegzáltak, mert akkoriban a politikai vezetésnek az volt a rögeszméje, hogy minden frissen végzett egyetemista gyanús. Abból indultak ki, hogy aki akkor egyetemi padban ült, annak köze lehetett az '56-os forradalomhoz. Elég botrányos körülmények között jöttem el, nem értettem egyet az oktatási elvekkel.

- Ezután kezdődött az újságírói pályafutása, s egyben irodalmi karrierje is. Nagyon igényes költő hírében áll, azt mondják, akár évek múlva is képes átírni egy-egy versét, ha úgy látja, valami nem az igazi benne.

- Tudja, érzelmileg régi típusú ember vagyok: amikor elkezdek írni, úgy érzem magam, mintha belázasodnék. Néha rosszul is leszek utána. Az ihlet sodrában így mindig akad egy-egy kifejezés, amiről utóbb úgy gondolom, hogy eltúlzott, vagy nem elég pontos, nem elég fegyelmezett. Állandóan igyekszem, hogy még tökéletesebbek legyenek a verseim, előfordul, hogy csak évek múlva alakul ki az adott költemény végleges formája.

- Szüksége van az alkotáshoz a magányra, vagy tud verset írni akár egy kávéházban is?

- Csak akkor tudok írni, ha egymagam vagyok. Ilyenkor még a telefont is kikapcsolom, hogy senki ne zavarjon meg. Leginkább itt, a budapesti lakásomban vagy a szigligeti alkotóházban, esetleg Endrődön születnek a verseim.

- Tizenöt verseskötete mellett négy regénye is megjelent eddig. Mind a négynek nőalak a főszereplője. A saját életéből merített?

- Alapvetően lírikus vagyok, nem prózaíró. Utóbbihoz nem igazán értek, mégis megírtam ezt a négy könyvet, amit én tetralógiaként fogok fel, pontosan azért, mert a négy főszereplő, a négy női figura nagyon hasonlít egymásra. Igen, sok mindent beléjük dolgoztam a saját életemből is.

- Egy lírikusnak mennyire lehet napjainkban beleszólása a társadalom fejlődésébe? Jól gondolom, hogy nehéz ma költőnek lenni?

- Az elmúlt évtizedekben nagyon megváltozott - és nem jó irányban - a költők, írók szerepe. Nem is olyan régen, amikor még Nagy László és Juhász Ferenc nemzedéke volt fiatal, fontos volt a szavuk. Mindenbe beleszóltak, és a társadalom hallgatott rájuk. Most pedig a kutyát nem érdekli, mit mondanak. Nehéz dolog ez, mert az ember nem érzi fontosnak magát.

- Mi lehet a változás oka? Ennyire nem érdekli az embereket az irodalom?

- Talán a világ materializálódása, a pénzközpontúság az elsődleges ok. Az viszont nem igaz, hogy kiveszett a költészet iránti szomj az emberekből. Ha eljutok egy igazán jó közönséghez, amilyen például a gyomaendrődi is, akkor érzem, hogy figyelnek, eljutnak hozzájuk a gondolataim. Ugyanezt tapasztalom néha Pesten is azokban a kisebb közösségekben, ahol magyar- és világirodalmat tanítok.

- Közeledik a karácsony. Mit jelent az ön számára ez az ünnep, s milyen körben tölti?

- Ez az ünnep a gyerekkori endrődi karácsonyok hangulatát idézi fel bennem. Emlékszem, mindig sokan jöttek hozzánk betlehemezni, s a nagymamám még narancsot is adott nekik. A háború előtti években nagyon nehéz volt narancshoz jutni, így ez igen nagy ajándéknak számított. A szeretet ünnepét hosszú évek óta ugyanazokkal az emberekkel töltöm. Van egy barátnőm, aki december 24-én született, a szenteste az övé. Másnap, 25-én itthon maradok, ilyenkor a gondolataimmal, a halottaimmal vagyok együtt. Ez a nap mindig nagyon szép. Végül 26-át egy másik, szintén egyedülálló barátnőmmel töltöm. Ami a szilvesztert illeti, mindig is ragaszkodtam ahhoz, hogy ilyenkor magam legyek. Olyan ez a nap, mint amikor újjászületik valami, s ezt egyedül akarom átélni.

- Olyan sokszor kimondta az "egyedül" szót! Sosem érezte magát magányosnak?

- Életemben egyetlen rövid házasságom volt, csupán egy évig tartott. Előtte volt egy nagy szerelmem, majd utána is három, de házasság nem lett belőlük. Magányos azonban sohasem voltam, mindig voltak és vannak barátaim, barátnőim. Hála Istennek, jól alakult az életem, elégedett vagyok. Talán a gyerek az egyetlen, ami hiányzik, de helyette itt vannak a tanítványaim, akikkel máig tartom a kapcsolatot. És ott van nekem Endrőd és Gyoma, azaz most már Gyomaendrőd, ahol nagyon jó barátaim élnek. Tanárok, könyvtárosok és egyszerű háziasszonyok. Velük akár egy év szünet után is úgy tudunk beszélgetni, mintha csak tegnap hagytuk volna abba.

Élete az irodalom
GERGELY ÁGNES 1933. október 5-én született Endrődön. Költő, prózaíró, műfordító, esszéista.

Pályáját általános, majd középiskolai tanárként kezdte. A Magyar Rádiónál 1963-tól dolgozott újságíróként. Később az Élet és Irodalom rovatvezetője, a Szépirodalmi Könyvkiadó szerkesztője, majd a Nagyvilág című folyóirat rovatvezetője lett. Eddig tizenöt verseskötete, négy regénye, egy riportnaplója és egy esszénaplója jelent meg. Számtalan irodalmi alkotást fordított le angol francia, német orosz és bolgár nyelvről.
Munkásságát több rangos kitüntetéssel - köztük az ezredfordulón Kossuth-díjjal is - elismerték. Tagja a Szépírók Társaságának és a PEN Club magyar tagozatának. 1998-ban soraiba választotta a Magyar Tudományos Akadémia Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiája, 2000-ben pedig a Digitális Irodalmi Akadémia.

Forrás: Lipták Judit, Békés Megyei Hírlap, 2011. december 24.

 

Határ Győző megyei szavalóverseny eredménylistája

Határ Győző megyei szavalóverseny eredménylistája

NÉV

Iskola

Felkészítő

Vers címe

Helyezés

Forgács Genovéva

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Ált. Isk. és Óvoda, Gyomaendrőd

Molnárné Klein Tünde

Eleven rajzás

IV.

Hunya Gréta

Kner Imre Gimnázium, Gyomaendrőd

Valuska Lajos

Galamb

IV.

Hunya Réka

Kis Bálint Ált. Iskola és Ó., Gyomaendrőd

Forgács Krisztina

A honvágy

IV.

Pesti Laura

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola

Békéscsaba

Körmendi Mária

Nem fekszem itt

III.

Sipos Fanni

Kner Imre Gimnázium, Gyomaendrőd

Bernáthné Butsi Erika

Babafürdetés

I.

Szabó Kinga

Tildy Zoltán AMI és EPSZ, Szeghalom

Pándiné Csajági Mária

Rongyoli-bongyoli

I.

Határ Győző szavalóverseny versek

FORGÁCS GENOVÉVA (Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Óvoda, Gyomaendrőd)

ELEVEN RAJZÁS

Clarissa Upchurch-nek

te andráskeresztek mögül
kivillanó üveg
ahogy te hozzám visszaszólsz
nem csillansz senkinek

te ékes okkersárgaság
én-ablakom! maga
vagy a falhályogon látó
Világ Vakablaka

de hol? a Víziváros ez?
Liget-környéke tán?
hol vagy én háremudvarom
kutaddal Pest-Budán?

hát ez? parádés kőorom
rajt' kard pajzs napkorong
köríves téglaboltokon
gang! udvar! merre kong?

ki mintázta sellőalak
Medgyessy? vagy Maillol?
lábujjhegyen szobor? vagy él?
szólít? idehajol?

e langybarlangos kapualj
mi udvarfákra lát
hogy üvegrácson idesüt
a keramitvilág?

sor oszlop! seregeljetek
hermák! baluszterek!
eleven rajzás mintakönyv:
legyek újra gyerek

te voltál Vitruviusom
ringattál térdeden
– jer! legyek újra egy veled
s aszfaltunk Pest legyen

 

HUNYA GRÉTA (Kner Imre Gimnázium, Gyomaendrőd)

GALAMB

ha én galamb volnék
éjt-nap barangolnék

színek szelek szárnyán
lennék a szivárvány

ne agyaggalambnak
lennem! s ne is annak:

ne postagalambnak
csak igaz magamnak:

töltsed szentelt kedvem!
rájuktelepednem –

Tridenti Zsinatra
volt nékem kiadva:

elcsendesedőkben
szívig-csendülőben

nékik felszárnyaljak!
lássa torony s padlat

s mondja: „ott megy! ott száll!"
kegyet vélem osszál

megdidergő árva
világom bejárva

völgyben s fenn a tetőn
örömhír-hirdetőn

szentelt úrasztalán
fénnyel árasztanám

kappát és paténát
- ezüstkék egén át

csíkot hasíthatnék
s Úrnál oda hatnék

- bírnám engedelmét
hírdetnem kegyelmét

akkurátos szépen
akár oltárképen

add hogy meglássanak
fellegjárás alatt

búcsú és körmenet
add, hogy felnézzenek

„ni! ott repül! ott száll!"
hitet vélem osszál

bennem-és általam!...
köznép és káptalan

alulról szemlélnek:
„ott megy a Szentlélek"

ha én galamb volnék
éjt-nap barangolnék

 

HUNYA RÉKA (Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, Gyomaendrőd)

HONVÁGY
Pete Györgynek

világtájak távol tájvilága
vándorkedvem újra tágra tárja

havas hegylánc zordokon világvége
- felbizsereg talpam mehetnékje

onnan hívnak túlnan odavárnak
nekivágnak hetedhéthatárnak

eldobódni olyan röppenéssel
milyet csak a kormorán merészel

felhők fölé emelj szárnycsapásom
(ó csak fel csak el a vadcsapáson)

szempillámon remeg az ég alja
tengerrengés felhalló morajja –

reng a tenger domborzati mása
feldereng a glóbusz elforgása

hét sugárküllő torony világol
megölelve tart közel s a távol

Földem gömbörületére látok
s megölelve tartom a világot

 

 

PESTI LAURA (Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium, Békéscsaba)

Nem fekszem itt
az „I Am Not There" után szabadon (ismeretlen költőtől fordítás)

Ne állj e sírnál ne sírd el könnyeid
Nem itt vagyok. Nem fekszem itt

Ezer szél vagyok nyargaló vihar
hókristály vagyok gyémántjaival.

A búzamezőn vagyok a déli verő
vagyok őszi eső lágyan permetező.

Reggel ha kelsz én a felsurranás:
vagyok az égig emelő szárnycsapás

mikor madár köröz s mind feljebb repül
vagyok az éjben hunyorgó csillag-űr.

Ne sírd el könnyeid: a hant alatt
Nem vagyok. Ne hiddd el holtomat

 

SIPOS FANNI (Kner Imre Gimnázium, Gyomaendrőd)

Babafürdetés
(Krisztinek, aki Kismama lett)

fülecske orrocska körül zibegzubog a
Pezsgés-Bozsgás
s Ő NagyMindSzentFelsége képe máris
Pirospozsgás

nagy kád-úsztatóban pofozza középre
marokra fogja
s úgy üldözi gumikacsáját csibészes-
mosolyogva

De ha jön a Szappanos Csutak a Túlság a
forrómeleg
dörgölős fürdetés: szájkeserve legörbül
elbigyereg

nagyapa gyilkos! hüpp hüpp! nagyanya ne!
méccte satrafa
rondája! vadállat hüccs erissz el! mond a
Bömböli-Baba

szeme-csípi-szappan: dúl-fúl hosszában-
keresztben
kapálódzó sakál – sempre forte üvöltő-
füröszthetetlen

a Baba a Főpap Világcsászár – körűle
sürög-forog
a Föld: trónereklyék várak kolos-és
monostorok

hitünk a Baba: szent hit Ő és nekünk-
drága hit
ha felmutatják fütyijét-popiját – oltári
imádandóságait

szívünk érte dobog érte él repes-és
hasad
OLTÁRISZENTSÉGNÉL is Több-s Legesten Leg-
MÉLTÓSÁGOSABB

 

SZABÓ KINGA (Tildy Zoltán AMI és EPSZ, Szeghalom)

Romgyoli-bongyoli

Illyés Gyulának

rongyok rongyok rongyok mindenütt
rongy a hitvallásunk rongy az életük

a cafrang a mentség a cafrang a vád
fátumot-szerencsét hordó rongybabák

szertehulló – szeméten tespedő
világunk ez a rongykereskedő

szájjártató de esze nem forog
álmában is vásáron kujtorog

mi tegnap újdonúj volt s vadonat
elócskul mára – cseppet sem divat

öltve vón' éret anyját gyermekét
ma már csak elhordott rongy fél szemét

Yachton mólókon rozzant stégeken
pojácapózban ráng a manneken

fél táti szájjal kelletőn liheg
csillant lamékat sánzsánt resztliket

csámpás-idétlen dugja lap hasát:
hurrá a győztes idiótaság!

nem asszony: hímringyónak öltözik
s fiúsan odatátja lábközit

mert mennél kihergeltebb kódorabb
annál sivalkodóbb a kofa had

szörmék ködmönlő lompos potrohok
- kárál kukucskál lyukon kuncsorog –

zabrál aki él: dúr-markolász-szerez
szerezni! - - - az élet fűszere ez

ha ki nem szerez az megszerezhető
két kézzel adja: rossz portéka ő

s túlad magán mert gyors elócskulás
a sorsa – nem adja? doszt adja más

Rongy örvénye – vásár! ténfereg forog
lemezek ízek-bűzök rongy tranzisztorok

Világ cafrangja én! hol aki kiás?!
nem ember aki nem hisztériás

nem ember aki nem szerezni él
nagy-mindent akaró rongy semmiér'

Tervek a bolhapiacon – s a viszketeg:
harácsolás a tetű-hiszekegy

harácsolás a láz a tűz a trükk:
rongyok rongyok rongy az életük

 

 

CSERENYECZ ÉVA

Az egész gyerek

„ mid fáj?" – mond az anyja
s ő csak pityereg
„fáj – és úgy mutatja-
az Egész Gyerek"

fáj a láb a lábnak
lábnak lenni fáj
ilyen a világnagy
testi belviszály

fáj a kéz a kéznek
egyre bütykösebb
minden ujja nézd meg
bibis: csupa seb

fáj a lét a létnek
életnek a lét
mit sirathat? nézd meg:
életelemét

fáj a mozdulatlan
fáj a mozdulat
nézd meg mi fogatlan
bambulán mulat

„mid fáj?" – mond az anyja
S ő csak pityereg:
„fáj – és úgy mutatja-
az Egész Gyerek"

 

 

POLÁNYI ÉVA

Föld

(Varga Lajos Mártonnak)

a föld nem érzelgős nem regényes
én leszek a tized huszad százezredik
a föld nem finnyás a föld nem kényes
ha majd föld a földdel

elkeveredik

mind mint a leterített kuglibábu
jajdul lépem májam jaj szívem
reng ráng rúg felszökken: ugrilábú!
lekalimpalappad

- elpihen

a föld nem törődik gonddal könnyel
de alapjában véve jót akaró
magába göngyöl özön közönnyel
aranyderű terítő

jó takaró

a föld nem boldog nem szerencsétlen
neki nem szűk és nem tág a tér
szállva gyalogszerrel szomjan-étlen
ki eljut odáig:

földet ér

 

TURNÁR MARIANN

Fogyasztói társadalom
(kabarészám)

amott mulatnak a komák:
mastan nyílott ÚJ MÁK-DONÁLD!
átugrálok bokrot-árkot:
int a Magos Szuper Márket
onnajt tűz a Trasz Parense
odatódul Koca Emse
három is van héthatárban
versenyt bőségben s az árban
jobbrul Egyik balrul Másik:
vásálhatok dögrovásig
vásálok is! estve-reggel
veszem ha mi kell s ha nem kell

polcról seprem, s tömöm nyomba'
degeszre tőtt tíz szatyromba
szórni pénzem sose bános
s úgy mélázok portékámon
mi tömérdek változatos!
egy a más sarkára tapos!
ha nem bélemen s a számon:
átalmegyen fáskamrámon
csinvat perkáll: ezer vég van
nincs ő nálam fogyatékban
ömlesztve is halomban áll:
pajta! góré! – dugig-hombár!
ittasulok részegülök
vásárfia hátán ülök
honnan annyi pénezm? gőzöm
sincsen – abban hempergődzöm
kis félpénzért megduplázza:
istenház az Áru Háza
ösztökél s ád lelkierőt-
Szuper Márket Színe előtt
fel az Üdvbe vinni fog:
elfogyok s majd nem fogyasztok

megszépült- Épen s Egészben
lesz idvez Szív Szél Hűdésem

 

MÉSZÁROS MIHÁLY

Elaggott emberpár

nem volt ő se volt mindig ilyen
öreg mámi
meg az én szívem se volt ilyen
aggastyáni

valamikor ezt a lányt ezt ezt a
lányt szerettem
mert lány volt édes-egy én
édes szentem

suhogó sudaras lobogó
labahajúság
szerettem szívét lelkét búgó
hangja-húsát

szolgáltam s most is most is
szolgálom híven
amíg ő kiterít vagy én őt:
őt kiterítem

 

MÉSZÁROS MIHÁLY

„Fennállásom" ünnepére

kilencvenegy év van hátamnak-megette
már én sem vagyok az a
napos kiscsibe
valamerre gyüszmékelek a fene megette
be jó volna belekarolni de
nincs nincs kibe

nincs aki vélem gyüszmékel vélem hágdal
most hogy hosszú „fennállásom"
ünnepelem
„fennen állok": ez van én forgok a világgal
és nem az van hogy a világ
forog velem

 

MÉSZÁROS MIHÁLY

Visszakapaszkodás

Ferenc Győzőnek

ha feldönt a földindulás ha ledönt elönt a magma
te csak kapaszkodj kapaszkodj
kapaszkodjál a szavakba
alázuhan lázad: nincs már: mindened leáll lerobban
huhogva hebegsz-habogsz
félrebeszélsz a deliriumban
csak szózigyvizagyvalakék bigybugyborog a szádból
aki habot túr: varcsog a
véres habók amit okádol
akkor is! zúgolódj! verd el! körmeid véresre csikarjad
a szavakon lógvást! te csak mondd
mondd az igét az igéhez varrjad
java-éned: akarjad még ha szólni erőd is meghaladja
elharapott nyelvvel: akkor is
ha buggyant ha blőd ha zagyva
akkor is kínlódd ki halálig halálba-hörögve
ha már gyomrodban torkodban
gerincszeleteiden az ökle
a kék ég csuromfeketébe fúl földed zöldje elolvad
a talpalatnyit is rángatják
azt is:kirángatnák alólad
ahogy denevér lóg dögös dóm-tér barlangjában
eb a sintérhurkon a pók
pókfonálon féreg a fában
nagy-erős a szó: acélcsővázharangtoronyállványzat
felmentő milliom szósereg
veled-kapaszkodva lázad
harcolj! légy hatalmas! el innen! vissza! verjed ígéddel
konok szálegyenest: úgy állj!
megvetett láb le ne térdelj
a szó: herepáncél! sisak a koponyád! melled a vérted
a pajzs szemnemlátta körös-
körül: menteni jönnek érted
ne csak gondold: harsogd! még! rajta! ne késs el
vele! vak dühvel szakajtsd
szórd rá vad nekibőszüléssel
Keresd tagolva értelmezd: majd visszahőköl- bízvást
hihesd: ez a legesleg-
utolsó életre váltó kihívás
ha feldönt a földindulás ha ledönt elönt a magma
te csak kapaszkodj kapaszkodj
kapszkodjál a szavakba

Védett dokumentumok

Védett dokumentumok

Könyvtárunkban az 1945 előtti kiadások az úgynevezett védett dokumentumok. Ez a különgyűjtemény nem kölcsönözhető, helyben használata korlátozott.
A mintegy 800 db könyvből listánkon az 1900 előtti kiadások szerepelnek.
________________________________________

K 88
Kölcsey Ferenc (1790-1838)*
Kölcsey Ferencz minden munkái / Kölcsey
Ferenc ; Toldy Ferencz által. - 2. bőv. kiad. - Pesten:Heckenast Guszáv, 1859.- 1-2 köt.; 214 p.; 18 cm
4 db, 1-8. köt. párosával egybekötve.

________________________________________

K 88
Kölcsey Ferenc (1790-1838)*
Kölcsey Ferencz minden munkái / Kölcsey
Ferenc ; Toldy Ferencz által. - 2. bőv. kiad. - Pesten: Heckenast Gusztáv,  1861. - 7-8. köt.;295 p.  ;  18 cm
4 db, 1-8. köt. párosával egybekötve  
________________________________________

K 28
Kazinczy Ferencz Levelezése Kisfaludy Károlylyal s ennek körével / kiad. Kazinczy Gábor. - Pest : Emich Gusztáv, 1860. - XVIII, 2, 324 p. ; 22 cm. - (Széphalom. : Adalékok a magyar nyelv és irodalom történelméhez ; [2.]) kötött
________________________________________
T 65
Tompa Mihály*
Tompa Mihály munkái / Tompa Mihály ; sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Lévay József. - Budapest : Franklin-Társulat, [187?]-. - 4 db ; 19 cm kötött
1. köt. Dalok, ódák . - 272 p.
2. köt. Dalok, ódák, románczok, balladák. - 275 p.
3. köt. Balladák, beszélyek, regék. - 291 p.
4. köt. Népregék, virágregék. - 250 p.
 ______________________________________

G 49
Goethe, Johann Wolfgang*Schiller, Friedrich*
Iphigenia Taurisban : dráma ; Tell Vilmos : színmű / Goethe : Schiller Frigyes ; ford. Kis János ; ford. Váradi Antal. - Budapest : Franklin, 1877 ; Budapest : Lampel, [1901]. - 99, [1] p. + 126, [2] p. ; 15 cm kötött
Összekötve a két mű
________________________________________

930
R 72
Ribáry Ferenc (1827-1880)*
Világtörténelem a mívelt magyar közönség számára : Földabroszokkal, arcz- művelődés-történeti képekkel díszített kiadás / Ribáry Ferencz. - Budapest : Mehner Vilmos Kiadása, 1879 - 1885. - 8 db ; 25 cm kötött
1. Kötet Az ó-kor története : A keleti népek története .– 692 p. Az Ipari Tanoncziskola pecsétjével (Gyomán - 1886)
2. Kötet Az ó-kor története : Görögország és Macedonia története .- 674 p.
3. Kötet Az ó-kor története : A római birodalom története 704 p
4. Kötet A középkor története : A népvándorlástól a keresztes háborúkig
5. Kötet A középkor története : A tatárjárástól a reformátio kezdetéig - 708 p.
6. Kötet Az újkor története : A reformatiotól a vesztfáliai békéig.- 733 p
7. Kötet Az újkor története : A harmincéves háborútól a nagy franczia forradalomig .- 753 p.
8. Kötet Az újkor története : A demokratikus mozgalmak és a franczia forradalom .- 760 p..
________________________________________

K 73
Kossuth Lajos (1802-1894)*
Irataim az emigráczióból / Kossuth Lajos ; [előszó Helfy Ignácz]. - 2. kiad. - Budapest : Athenaeum R. Társulat, 1880-. - 3 db ; 23 cm. - (Kossuth Lajos összes munkái) kötött
Magyarország története,1850-es évektől 1890-es évekig,történelmi források, történelmi források
1. kötet Az 1859-ki olasz háboru korszaka. - , 1880. - XXX, 526, [1] p., [1] t.fol. : ill.
2. kötet A villafranciai béke után. - , 1881. - 578, [1] p.
________________________________________

V 20
Vajda János*
[Vajda János költeményei] / Vajda János. - Budapest : Aigner, [1881]. - 293 p. + 368 p. ; 17 cm. - (Vajda János összes költeményei ; 1-2.., Nemzeti könyvtár ; 21-22.)
Az eredetileg két kötetes mű összekötve. A címoldal hiányzik kötött
________________________________________

910
K 94
Kreitner Gusztáv (1847-1893)*
Gróf Széchenyi Béla keleti utazása India, Japán, China, Tibet és Birma országokban / írta Kreitner Gusztáv. - Szerző által egyedül jogosított magyar kiadás. - Budapest : Révai, 1882. - XVI, 1028 p., 1 t. ; 23 cm kötött
________________________________________

K 73
Kossuth Lajos (1802-1894)*
Kossuth Lajos iratai : összevont népies kiadásban / a szerző meghatalmazásával szerk. Helfy Ignácz. - Budapest : Athenaeum R. Társulat, 1885. - 724 p. ; 22 cm
kötött
________________________________________

E 61
Eötvös József*
Magyarország 1514-ben : regény / írta B. Eötvös József. - 2. kid. - Budapest : Ráth Mór, [1886]. - 2 db ; 18 cm kötött
1. köt. - 388 p.
2. köt. - 366 p.


G 24
Garay János*
Garay János összes művei / Garay János ; sajtó alá rend., jegyz. és életrajzzal kisérte Ferenczy József. - [3.], teljes kiad. - Budapest : Méhner Vilmos, 1886-1887. - 5 db ; 21 cm kötött
1. köt. [Lyrai és vegyes költemények : 1828-1844]. - , 1886. - LXIV, 360 p.
2. kötet Lyrai és vegyes költemények (1845-1853). - 476 p.
3. köt. Elbeszélő költemények. - , 1886. - 520 p.
5. köt. Prózai dolgozatok. - , 1987. - 432 p.
________________________________________

T 65
Tompa Mihály*
Virágregék / Tompa Mihály. - 7. kiad. - Budapest : Franklin Társulat, [1888]. - [4], 294, [2] p. ; 19 cm kötött
________________________________________

J 68
Jókai Mór*
Aki a szívét a homlokán hordja. / Jókai Mór. - Budapest : Singer és Wolfner, [189?]. - 168 p. ; 17 cm kötött
Kisregény. - Cimlap hiányzik
________________________________________

930
M 29   
Marczali Henrik (1856-1940)*
A legújabb kor története : 1825-1880 / Marczali Henrik. - Budapest : Révai, 1892. - 963 p. ; 25 cm kötött
________________________________________

930
P 73
Plutarchos*
Plutarchos párhuzamos életrajzai / Plutarchos ; görögből fordította és jegyz. ell. Kacskovics Kálmán. - Budapest : Pallas, 1892-1900. - 4 db ; 23 cm kötött
________________________________________

920
G 61
Gracza György*
Kossuth lajos élete és működése / írta Gracza György ; Cserépy Árpád, Hamicskó A., Kiss Lajos, Nemes Mihály és Szemlér Mihály rajzaival. - Budapest : Budapest Kiadó, 1893. - 230 p., ill. ; 23 cm kötött
Végén képek jegyzéke

P 65
Petőfi Sándor (1823-1849)*
Petőfi Sámdor összes költeményei : kisebb költemények 1847-49. / Petőfi Sándor ; életrajzi bevezetéssel elátta Jókai Mór ; eredeti kéziratok és kiadások alapján rendezte, jegyzetekkel és variánsokkal kisérte Havas Adolf. - végleges,teljes kiadás. - Budapest : Athenaeum R. Társulat, 1893. - 3.kötet .- 700 p. ; 21 cm kötött
A Petőfi szobor rézlenyomatu képével.
________________________________________

M 10
Madách Imre*
Madách Imre összes művei / Madách Imre ; kiad. Gyulai Pál. - 2. kiad. - Budapest : Athenaeum R. Társulat, 1894-1895. - 3 db ; 19 cm kötött
1. köt. Lyrai költemények : A költő arczképével. - , 1894. - 264 p.
2. köt. Drámai költemények. - , 1895. - 485 p.
3. köt. Drámai költemények és vegyesek. - , 1895. - 486
________________________________________

H 61
Herczeg Ferenc*
Simon Zsuzsa : regény / Herczeg Ferencz. - 2. kiad. - Budapest : Singer és Wolfner, 1894. - 234 p. : 18 cm. - (Herczeg Ferencz munkái) kötött
________________________________________

K 73
Kossuth Lajos (1802-1894)*
Kossuth Lajos iratai / [előszó Kossuth Lajos] ; sajtó alá rendezte Helfy Ignácz és Kossuth Ferencz. - Budapest : Athenaeum R. Társulat, 1894-1904. - 7 db ; 23 cm. - (Kossuth Lajos összes munkái) kötött
Magyar történelem,19. század, történelmi források, Kossuth ., 943.9"18"(092)Kossuth L.(093),
*Kossuth Lajos (1802-1894)

1. kötet Történelmi tanulmány : Politikai előzmények a magyar emigráczió olaszországi viszonyához / 1894. - 552 p. - (Kossuth Lajos összes munkái ; 4.)
2. kötet Történelmi tanulmányok ; 1860-1863 : magyar ügyek ; 1863 : lengyel forradalom / 1895. - 500, [3] p. - (Kossuth Lajos összes munkái ; 5.)
3. kötet Történelmi tanulmányok ; 1863-1866 végéig : áttekintés ; Levelek / sajtó alá rend. Kossuth Ferencz. - , 1898. - 573 p. - (Kossuth Lajos összes munkái ; 6.)
4. kötet Történelmi tanulmányok : Levelek, jelentések és utasítások ; Napló ; Értekezések, mellékletek / sajtó alá rend. Kossuth Ferencz. - , 1900. - 441, [5] p., [3] t.fol. : ill. - (Kossuth Lajos összes munkái ; 7.)
5. kötet / sajtó alá rend. Kossuth Ferencz. - , 1900. - 539 p. - (Kossuth Lajos összes munkái ; 8.)
6. kötet 1874-1882 / sajtó alá rend. Kossuth Ferencz. - , 1902. - 533 p. - (Kossuth Lajos összes munkái ; 9.)
7. kötet. - , 1904. - , 431 p. - (Kossuth Lajos összes munkái ; 10.)
8. kötet Kossuth Lajos beszédei 1832-1849. - , 1906. - 524 p. - (Kossuth Lajos összes munkái ; 11.)
9. kötet Kossuth Lajos hirlapi czikkei 1841-1842 [1.] / sajtó alá rend. Kossuth Ferencz. - , 1906. - 484 p. - (Kossuth Lajos összes munkái ; 12.)
10. kötet Kossuth Lajos hirlapi czikkei 1843-1848 [2.] / sajtó alá rend. Kossuth Ferencz. - , 1911. - 536 p. - (Kossuth Lajos összes művei ; 13.)
________________________________________

D 24
Dante Alighieri*
Isteni színjáték / írta Dante Alighieri ; ford., jegyz., és magyarázatok Szász Károly. - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1895-1899. - 3 db ; 19 cm. - (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata új évfolyam : 1899-1901. cyclus) kötött
3. köt. A paradicsom. - , 1899. - 424 p. -
"Az 1899-dik évi illetmény első kötete"
________________________________________

943.9
G 61
Gracza György (1856-1908)*
Az 1848-49-iki magyar szabadságharc története / írta Gracza György. - Budapest : Lampel Róbert Rt. Könyvkiadóvállalat, [1895]?. - 5 db ; 28 cm kötött
A képek legnagyobb része gróf Kreith Béla 1848-49-iki Orsz. Ereklyemúzeimából való .- Hiánytalan, nem eredeti kötésben
1. kötet. - 451 p., [4] t., [2] t.fol.
2. kötet A szabadságharcz lefolyása. - 439 p., 1 t. fol.
3. kötet. - 438 p., 7 t.
4. kötet Dicsőség napjai ; A régi átok ; A trónfosztás. - 448 p., 7 t.
5. kötet Az orosz betörés ; A vérbosszú ; Az emigráczió ; A szabadságharcz hadi eseményei ; A szabadságharcz nevezetesebb szereplőinek életrajza / végszó Gacza György. - másik kiadás lehet a folyamatos számozásból következtetve. - Budapest : Lampel Róbert, [1898]. - 450-1015 p.
"A szabadságharcz nevezetesebb szereplői"-nek névmutatója, rövid életrajzzal : 955-995 p. - "Általános tájékoztató"
betűrendes mutatója : 996-1015 p.
________________________________________

914
D 56
Dessewffy Arisztid*
Velencze / írta Dessewffy Arisztid ; [fotó Gróf Teleki Sándor] ; [grafika Paolo Veronese, Tizian, Tolnay Ákos]. - Budapest : "Kormos" Műintézet, 1896. - 195 p. : ill. ; 27 cm kötött
II. rész a IX. fejezettől. - Fekete-fehér fotóval és reprodukcióval illusztrált kiadás.
________________________________________

943.9
V 74
Verner László (1862-1914)*
   Az Ezredéves Ünnepélyek Emléke : az ország, Békésvármegye törvényhatósága és Békésvármegye községeinek ünnepélyei / szerk. Verner László. - B-csaba : Corvina nyomda, 1896. - 331 p., 2 t. ; 25 cm kötött
Saját megjegyzések: Dr. Házy Béla [gyomai ügyvéd] ajándéka a Gyomai Járási Könyvtárnak (1965. február 1.)
________________________________________

943.9
K 17
Karácsonyi János (1858-1929)*
Békésvármegye története 2. könyv : különös rész. az egyes városok községek, továbbá a birtokos és nemes családok története / Karácsonyi János ; kiad. Békésvármegye közönsége. - Gyula : Békésvármegye közönsége, [1896] (Gyula :
Dobay János Könyvnyomdája). - 352 p. ; 25 cm kötött
Eredeti kiadás átkötve
________________________________________

K21
Kármán József (1769-1795)*
Fanni hagyományai : beszély / írta Kármán József. - Győr : Gross, 1897. - 76 p. ; 16 x 12 cm. - (Egyetemes Könyvtár ; 149-150.) fűzött

L 78
Longfellow, Henry Wadsworth (1807-1882)*
Longfellow költeményeiből : Makkabéus Judás, Pandora és kisebb költemények / Longfellow ; ford. Szász Béla ; kiad. a Kisfalusy-Társaság. – Budapest : Kisfaludy-Társaság, Franklin,1897. - 259 p. ; 21 cm. – (Szépirodalmi Könyvtár)
Gergely Ágnes ajándéka
________________________________________

920
D 76
Dolinay Gyula (1850-1918)*
  Történelmi arcképcsarnok : a "Lányok lapja" és "Hasznos mulattató" ifjúsági lapok melléklete / Dolinay Gyula. - [3. bőv. kiad.]. - Budapest : Országgyűlési Értesítő Kő- és Könyvnyomdája Részvénytársaság, 1897. - 2 db ; VI, 1119 p. : ill. ; 25 cm kötött
Az eredeti egy kötetben jelent meg
1. kötet. - 560 p.
2. kötet. - 561-1119 p.
________________________________________

V 53
Vas Gereben*
II. József császár kora Magyarországban : regény / írta Vas Gereben ; Neogrády Antal rajzaival. - 2. kiad. - Budapest : Franklin-Társulat, 1898. - 428 p. ; 20 cm. - kötött(Vas Gereben összes munkái ; 11.)
________________________________________

J 68
Jókai Mór*
Levente ; Utazás egy sirdomb [!sírdomb] körül / irta Jókai Mór. - Budapest : Révai, 1898. - [4], 293, [3] p. ; 22 cm. kötött (Jókai Mór összes művei ; 95.)
Színmű és regény
________________________________________

B 85
Böngérfi János (1859-1950)*
Magyar mondák az árpádok korából / elbeszéli Böngérfi János ; Kis Lajos rajzaival. - Pozsony ; Budapest : Stramfel Károly, [1898]. - 132 p., ill. ; 21 cm. - (Ifjusági Könyvtár / szerk. Szemák István) kötött
________________________________________

J 68
Jókai Mór (1824-1904)*
Költemények : II. kötet / írta Jókai Mór. - Budapest : Révai Testvérek, 1898. - 341 p. ; 21 cm. - (Jókai Mór összes művei : Nemzeti kiadás ; 99.) kötött
Szatírák ; Humoros költemények, furcsaágok, tréfák, ötletek .-
Saját megjegyzések: Előzéklapon "A Felsőrészi Olvasó Egylet tulajdona. Hét napos" bejegyzéssel
________________________________________

H 77
Holub Emil (1847-1902)*
A burok hazája : a Fokvárostól a maskulumbék országába / Holub Emil. - 2. kiad. - Budapest : Ráth, 1899. - 2 db ; 23 cm kötött
1. kötet. - 499 p.
2. kötet A burok hazája : A Fokvárostól a maskulumbék országába és kivonat "Hét év Dél-Afrikában" czímű műből. - 515 p.

________________________________________

M 90
Móricz Zsigmond*
A boldog ember : regény / Móricz Zsigmond ; [borító Repcze János]. - [Budapest] : Athenaeum, [19??]. - 327 p. ;
21 cm. - (Móricz Zsigmond összes művei) kötött
________________________________________

G 25
Gárdonyi Géza (1863-1922)*
A báró lelke : regény / Gárdonyi Géza. - Budapest : Dante, [19??]. - 109 + 88 p. ; 19 p. - (Gárdonyi Géza munkái) kötött
________________________________________

T 61
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910)*
A hazafiság és a kormányok / Leó Tolsztoj. - Budapest : Szilágyi Béla, 1900. - 48 p. ; 20 cm kötött

 

Folyóiratok használata

 


Könyvtárunkban s napilapok mellett különböző témájú hetilapok, folyóiratok, magazinok, találhatók.

A legfrissebb számok mindig a folyóirat-tárolón találhatók.

A folyóiratok, ill. napilapok régebbi számai az olvasóteremben kérhetők és helyben használhatók vagy kölcsönözhetők.

A folyóiratokból egyszerre 10 db kölcsönözhető 2 hétre. Hosszabbítani 1 alkalommal lehet.

A könyvtárunkban található folyóiratok jegyzékét itt (pdf) olvashatja.

 

folyoiratok

Vissza a szolgáltatásokhoz

Csoportos használat

Csoportos használat

Iskolás csoportoknak a kölcsönzés miatti látogatását nyitva tartási időben fogadjuk.

Előre egyeztetett időpontban, lehetőség van nyitva tartási időn túli csoportos kölcsönzésre is.

Előre egyeztetett időpontban fogadjuk az általános- és középiskolai osztályokat:

- könyvtárismertető előadásra

- könyvtárhasználati órára

- tematikus foglakozásra

- rendhagyó irodalom órákra

Előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés: 66/521-655


Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

csoportos


Vissza a szolgáltatásokhoz