Egyéni használat

 

Egyéni használat

A használat szabályai itt.

A használat díjtételei itt.

 

Beiratkozás:

- az olvasónak hitelt érdemlően kell igazolnia adatait, az azokban bekövetkezett változást közölnie kell, a változásokat a könyvtár vezeti át

- az adatokat elsősorban személyi azonosító igazolvánnal, (vagy útlevelével, vagy jogosítványával) és lakcímkártyájval kell igazolni

- a beiratkozáskor meg kell adni: név (leánykori név), anyaj neve, születési év és hely, lakcím, az azonosító igazolvány száma

- a beiratkozással az olasó kötelelezettséget vállal a könyvtár használati szabályainak betartására, amelyet a könyvtárhasználói nyilvántartólap aláírásával ismer el

- az olvasójegy személyre szóló, át nem ruházható, csak személyesen használhat

- a könyvtár a személyes adatok védelmét az erre vonatkozó jogszabályok szerint biztosítja

 

Kölcsönzés

A kölcsönzési idő lejárati napját a könyvtáros az olvasójegyen feltünteti, az olvasó figyelmét felhívja erre.

  • a szabadpolcokon elhelyezett és a raktárból kölcsönözhető könyv típusú dokumentumok kölcsönzési ideje 4 hét. Legfeljebb 10 dokumentum kölcsönözhető egyszerre.
  • hosszabbításra legfeljebb 2 alkalommal kerülhet sor - amennyiben nincs előjegyzés a dokumentumra, vagy nem kurrens darab és nincs késedelemben. Legfeljebb 3 dokumentum hosszabbítható egy alkalmanként
  • a folyóiratok, napilapok kölcsönzési ideje 2 hét. Aktualitásuk ideje alatt, (amíg a következő szám meg nem jelenik) nem kölcsönözhetők. Hosszabbításra nincs lehetőség, maximum 10 db kölcsönözhető
  • kézikönyvek, helytörténetből kölcsönözhető könyvek csak különösen indoklolt esetben, egyedi és egyéni elbírálás alapján, lehetőleg hétvégeken, maximum 1 hétre kölcsönözhetők.  Legfeljebb 3 db, hosszabbításra nincs lehetőség.
  • hanglemezeklegfeljebb 5 db, kölcsönzési ideje 2 hét, hosszabbítás egy alkalommal
  • DVD, CD, CD-ROM csak a szerzői jogok figyelembe vételével kölcsönözhető, 1 napra. Legfeljebb 3 db, hosszabbítás maximum 1 napra, késedelmi díj fizetése ellenében
  • 14 éven aluliak a gyermekkönyvtári részleget használhatják és kölcsönözhetik. Felnőtt kézikönyveket, helytörténetet nem kölcsönözhetnek. Egyedi és egyéni elbírálás alapján használhatják, vagy kölcsönözhetik a könyvtár többi állományegységét.  7-8 osztályosok használhatják a tini részleget is. Egy alkalommal hosszabbíthatják a könyveket, kivéve, ha nicsenek késedelemben. Egy alkalommal kölcsönözhetnek:

1-2. osztályban 1 könyv

3-4 osztályban 2 könyv

felső tagozaton legfeljebb 5 könyv

  • a kötelező olvasmányok a tanév folyamán, kérésre, folymatosan hosszabbíthatók
  • indokolt esetben a kölcsönzési idő rövidíthető is, a visszakérés napját a könyvtárosnak az olvasójegyen fel kell tüntetnie, erről az olvasót is tájékoztatnia kell. A visszahozott dokumentumokat minden esetben a könyvtárossal kell átvetetni. A könyvtáros meggyőződik a dokumentum azonosságáról, tisztaságáról, épségéről. A könyvtári dokumentum elvesztése, rongálása esetén a könyvtárhasználónak kártérítést kell fizetnie. Késedelem esetén késedelmi díjat kell fizetni.

Előjegyzés

Amennyiben az olvasó által keresett dokumentum a könyvtár állományában meg található és kölcsönzésben van, lehetőség van az előjegyzésre. Egy alkalommal maximum 2 dokumentum jegyezhető elő.

Helybenhasználat

Beiratkozott olvasók a könyvtári állomány teljes egészét jogosultak helyben használatra igénybe venni: ez a könyvgyűjtemény, és a folyóirat-állomány helyszíni olvasását jelenti.

Vissza a szolgáltatásokhoz

Könyvtárunkban megtalálható Határ Győző kiadványok

2984 2984 / Határ Győző ; [közread. az] Írott Szó Alapítvány. - Budapest  :  Írott Szó Alapítvány  :  M. Napló,  2007. - 299, [5] p.  ;  21 cm
ISBN 9789638688781
   
alomjaro_emberiseg Álomjáró emberiség / Határ Győző. - London  :  Hyperion Press,  1996. - 304 p.  :  ill.  ;  25 cm. - (Aurora ezotériák ; 10.)
   
angelika_kertje Angelika kertje : mesék, nosztalgiák / Határ Győző. - [London]  :  Aurora,  cop. 1987. - 568 p.  ;  25 cm
   
anibel_1988 Anibel : Regénytrilógia / Határ Győző. - Bp.  :  Szépirod. Kvk.,  1988. - 610 p.  ;  21 cm
  p. 609-610. -
ISBN 9631536793
   
babel_tornya Bábel tornya : "A Nagy Etemenanki" misztérium / asszír eredetiből ford. Helen Farnell, Samuel Rawlinson, Morris Yastrow ; regényes formábaöntötte Határ Győző. - Stockholm  :  Stockholmi Ehyetem Magyar Intézete,  cop. 1966. – 183 p.  :  ill.  ;  21 cm
Dedikált
   
babel_tornya_1996 Bábel tornya : A szerző válogatása életművéből / Határ Győző. - Bp.  :  Trikolor  :  Intermix Kiadó,  2000. – 343 p.  ;  20 cm. - (Örökségünk, ISSN 1217-9280)
ISBN 9638352639
   
bojszinto Bojszintó / Határ Győző ; [... barátai és tisztelői ... kész.]. - Budapest  :  [Magánkiad.],  1989. - 43 p.  : ill.  ;  21 cm
Borítócím : Határ Győző 75. -
ISBN 9634001173
   
csodak_orszaga_hatso-eurazia Csodák országa Hátsó-Eurázia : avagy a hajnali novellák : filozófusregény / Határ Győző. - [London] : Aurora, 1989. - 2 db ; 24 cm. - (Aurora regénytár)
Dedikált
1. kötet. -  269 p
2. kötet. -  347 p.
   
csodak_orszaga_hatso-eurazia_hgy Csodák országa Hátsó-Eurázia / Határ Győző. - [Budapest]  :  [Serdián Kvk.],  [2004]. - 922 p.  ;  20 cm. - (h21 hungarus, ISSN 1785-4903)
ISBN 9639431435894.511-31Határ
   
ejszaka_minden Éjszaka minden megnő : Archie Dumbarton : Absztrakt regény / Határ Győző. - Bp.  :  Magvető,  1986. - 244 p.  ;  21  cm
eredeti cím:Archie Dumbarton .-
ISBN 9631406822
   
eletut_i Életút / Határ Győző ; [Kabdebó Lóránt magnófelvételei alapján ... a végleges szöveget kész. a szerző]. - Szombathely : Életünk Szerk. : M. Írószövets. Nyugat-mo. Csop., 1993-1995. - 3 db ; 25 cm
ISBN 9637918329
eletut_ii

eletut_iii
 1. Kötet  Oly jó követni emberélet!. - 254 p.
ISBN 9637918337
 2. Kötet  Minden hajó hazám. - 484 p.
ISBN 9637918353
 3. Kötet  Partra vetett bálna. - 476 p
ISBN 9637918418
   
eumolposz Eumolposz avagy A hazudozás zsoltára / Határ Győző. - London  :  Aurora,  1986. - 165 p.  ;  24 cm. - (Aurora regénytár)
   
feny_megistenulese A fény megistenülése : fejezetek a filozófia abszurd drámájából : referátum / Határ Győző ; [a szöveget Steinert Ágota gond.]. - Budapest  :  Terebess,  1998. - 142, [2] p.  :  ill.  ;  24 cm
ISBN 9638572302
   
filozofiai_zarlatok Filozófiai zárlatok : Epigrammata profana / Határ Győző ; [bev. Szabó Zoltán]. - [London]  :  [Aurora],  1992. -  [4], XIII, 224 p.  :  ill.  ;  24 cm. - (Az Aurora Ezotéria-sorozata ; 8)
A szerző sk kézjegyével
   
fontos_ember A fontos ember : Regény / Határ Győző. - [London]  :  Aurora,  [1989]. - 196 p.  ;  25 cm. - (Aurora regénytár)
Bibliofil kiadás: 27. sz. pld.
   
fontos_ember_1989 A fontos ember : Regény / Határ Győző. - Szeged  :  JATE K.,  [1989],  cop. 1987.  –
196 p.  ;  21 cm
ISBN 9633850029
   
fulem_mogott A fülem mögött / Határ Győző. - [London]  :  [Aurora],  1994. - 267 p.  :  ill.  ;  25 cm. - (Aurora Ezotéria-sorozat ; 9.)
A szerző sk kézjegyével

 

 

 

golgheloghi_1

golgheloghi_2
Golghelóghi rémrettentő képekkel gonosz kalandokkal teljes csudaságos históriája ... : ... nagy érzékeny titokjáték / Határ Győző ; [graf. Kass János]. - [Szombathely] : Életünk Szerk. : M. Írók Szöv. Nyugat-mo. Csop., [1989]. – 2 db (819 p.) : ill. ; 24 cm. - (Életünk könyvek, ISSN 0237-1219)
ISBN 9630274922
1. kötet. - 435 p.
ISBN 9630274949
2. kötet. - [4], 439-819. p.
ISBN 9630274930
   
gorgoszinpad Görgőszínpad : [A középkori angol titokjátékokból mutatóba egybeszedett kisded florilégium ...] / [egybeválogatója és magyar versekre forgatója ...] Határ Győző. - Bp.  :  Szt. István Társ.,  1988. - 303 p.  ;  19 cm
A függelékben versfordítások
ISBN 9633603978
   
h_gy_levelesladaja "H. Gy. levelesládája" : válogatott versek / Határ Győző. - Budapest  :  Unikornis,  1998. - 354 p.  :  ill.  ;  20 cm. - (A magyar költészet kincsestára, ISSN 1216-5611 ; 68.)
ISBN 9634272614
   
halalfej Halálfej : gajdok, klapanciák, rigmarolárék, átokformulák és bökversek, remegő-rímek, hullakamra-áthallások, aritmiák, halállátó nyelvgyök-remegések és példatár a vénkor esdekléseiből / Határ Győző. - [London]  :  Aurora,  cop.
1991. - 252 p.  :  ill.  ;  25 cm. - (Auróra könyvek)
A szerző sk aláírásával
   
breviarium Határ-breviárium / Határ Győző munkáiból összeáll. Szente Imre. - [Budapest]  :  [Serdián],  [2005]. - 267 p.  ;  20 cm. - (h21 hungarus, ISSN 1785-4903 ; 2005 / 8.)
ISBN 9639431516
   
haza_a_magasfoldszinten Haza a magasföldszinten : soknyelű veszett fejszék eszeveszett kajtatása, odakáprázott palotahomlokzatok lassított ránkomlása, lépcsőházi utógondolatok a rossz házszám alatt és még sok más tudninemillő és nemvaló ildomtalanságok / Határ Győző. - Budapest  :  Szabad Föld,  2004. - 323 p.  :  ill.  ;  24 cm
ISBN 96384734287
   
heliane_1991 Heliáne : Regény / Határ Győző. - 2. kiad. Az 1947-ben a Magyar Tékánál megjelent kötet reprint kiadása. - Bp.  :  Magvető,  1991,  cop. 1947. - 460 p.  ;  23 cm
Az 1947-ben Budapesten, a Magyar Téka által megjelentetett mű reprintje
ISBN 9631418472
   
intra_muros Intra muros : tanulmány a véleményről, a hitről, a meggyőződésről  / Határ Győző ; ellenvetéseit glosszáriumba gyűjtötte és aporematikus kiegészítéseivel ellátta Vincent Geoffrey James Hatar. - London  :  Aurora,  1978. - 324 p.  ;  21 cm. - (Aurora ezotériák ; 2.)
   
irodalomtortenet Irodalomtörténet / Határ Győző ; [vál. és szerk. Lakatos István].  - Békéscsaba : Tevan, 1991 [Gyoma] : Kner
   
keleti_kulisszak Keleti kulisszák : Határ Győző színjátékai / Határ Győző. - Budapest  :  Terebess,  1999. - 149, [2]  p.  :  ill.  ;  25 cm
ISBN 9639147257
   
koponyeg_sors Köpönyeg sors : Iulianosz ifjúsága : lélekrajzi regény / a nagyságos elköltözöttek lelkei éteri beszélgetésből kiszűrte, a Megváltó és halhatatlan isteneknek odafenn és tinéktek itt alant elébocsátja epitomátora Határ Győző. - London  :  Aurora,  [1985]. - 620 p.  ;  24 cm. - (Aurora könyvek)
Bibliogr.: 620. p. . -  A szerző sk aláírásával
   
koponyeg_sors_1997

Köpönyeg sors : Iulianosz ifjúsága : lélekrajzi regény / Határ Győző. – Szombathely : Életünk Kv. : Életünk-Faludi F. Alapítvány. – (Életünk Könyvek)

 1. Kötet. - 1997. - 253 p.
ISBN 9637918558
 2. Kötet. - 1997. - p. 257-619.
ISBN 9637918566

   
lelekharangjatek Lélekharangjáték / Határ Győző. - London  :  Aurora,  1986. - 679 p.  ;  24 cm
A szerző sk aláírásával
   
leleknek_rengese A léleknek rengése : Válogatott versek, 1933-1988 / Határ Győző ; [vál. és szerk. Parancs János]. - [Bp.]  :  Orpheusz Kv.,  1990. - 437 p.  ;  19 cm
ISBN 9630281260

 

mangun Mangún és más hang,- mese,- és színpadi játékok / Határ Győző ; Csiky Ágnes Mária előszavával. - London  :  Aurora, 1992. - VII, 315 p., [1] t.fol.  :  ill., részben színes  ;  25 cm
Dedikált, a szerző által.
   
medaillon_madonna Medaillon madonna : költeményes könyv / Határ Győző. - Budapest  :  Széphalom Kvműhely,  cop. 1997. - 277 p.  ;  20 cm
ISBN 9638277947
   
medvedorombolas Medvedorombolás : a Tuskólábú versbefoglalt kóborjárásai a kórságosnyavalyák és a halálközelítésMorbid Mappáján / Határ Győző ; [graf.:George Szirtes]. - [London]  :  Aurora,  1988. - 175 p.  :  ill. ;  25 cm
   
merengo_ejszakak Merengő éjszakák / Határ Győző. - Budapest  :  Littera Nova,  2004. - 75, [3]  p.  ; 
20 cm. - (Új versek, ISSN 1586-121X ; 15.)
ISBN 963921289X
   
orzo_konyve Az őrző könyve : "Egregor" : "Regényes elmélkedések" és "Üzenet a jövőből" : Őfelsége a császár legkegyelmesebb Engedelmével és Tulajdonában - az Udvari Könyvtár kézirattárából / a hiányzó részeket kieg. és ó-alánról új-hunra.  - ford. Határ Győző. - München  :  Aurora,  1974. - 349 p.  ;  25 cm
A szerző sk aláírásával
   
ozon_kozony_1993 Özön közöny : elmélkedés ...  / Határ Győző. - London  :  Aurora,  1993. - 466 p., [1] t.fol.  :  ill.  ;  25 cm. - (Aurora ezotériák ; 3.)
   
ozon_kozony_1997 Özön közöny / Határ Győző. - [Békéscsaba]  :  Tevan,  1997. - [8], VI, 473 p.  :  ill.  ;
24 cm
Földényi F. László előszavával
ISBN 9637278338
   
pepito_es_pepita_1986 Pepito és Pepita : Regény / Határ Győző. - Bp.  :  Szépirod. Kvk.,  1986,  cop. 1983. - 245 p.  :  ill.  ;  19 cm
ISBN 9631531724
   
plasztikzacsko Plasztikzacskó : új versek / Határ Győző. - Budapest  :  Széphalom Kvműhely,  cop. 2006. - 263 p.  ;  20 cm
ISBN 9637486348 
   
legy_minaret

kolteszet_kiskateja

ige_igezeteben
Rólunk szól a történet / Határ Győző. - [London] : [Aurora], 1990-. - 22 cm. - (Auróra könyvek)
 

1. kötet  Légy minaret. - 196 p.

2. kötet  A költészet kiskátéja. - 265 p

3. kötet  Az ige igézetében. -  279 p.
   
sironeveto Sírónevető : drámák  / Határ Győző. - München : Aurora, 1972. - 2 db ; 24 cm
2. kötet
   
szep_palasthyne_2005 A szép Palásthyné a más álmában közösül és egyéb elbeszélések / Határ Győző. - [Budapest]  :  Argumentum,  cop. 2005. - 1207 p.  ;  24 cm
ISBN 9634463215
   
tururu_es_tururu Tururu és Türürü : a testvérpár első, szerencse-próbáló világjárása : mesekönyv huszonnégy felmondásban / Határ Győ ző ; [Gyulai Líviusz rajz.]. - Budapest  :  Littera Nova,  2002. - 79 p.  :  ill., részben színes  ;  25 cm. - (Sophie könyvek, ISSN 1416-6178 ; 25.)
ISBN 9639212628
   
uveggolyo Üveggolyó : új versek / Határ Győző. - Budapest  :  Új KÉZirat  :  Széphalom Kvműhely,  cop. 2004. - 303 p.  ;  20 cm
ISBN 96393738507
   
uvegkoporso Üvegkoporsó : ódon versek / Édes-mindnyájunk felejtőkéjéből előhalászta
HGy (Győző bácsi). - London  :  Aurora,  1992. - 200 p.  :  ill.  ;  25 cm
Dedikált, a szerző sk aláírásával.
   
vitezlo_tururu Vitézlő Tururu nyaktörő kalandjai és szivárványos széphistóriája melyben merészségén boldogságot nyer : Tururu és  Türürü első meséjének folytatása - harminc felmondásban / Határ Győző ; [Gyulai Líviusz rajz.]. - Budapest  :  Littera Nova,  2003. - 111 p.  :  ill., részben színes  ;  21 cm. - (Sophie könyvek, ISSN 1416-6178 ; 30.)
ISBN 9639212776
   
hgy_libri_1
hgy_libri_2
Antibarbarorum libri : bölcseleti írások / Határ Győző ; [sajtó alá rend., a ... jegyzeteket írta és a mutatót összeáll. Somogyi Gréta,
Tóth Magdolna] ; [... az utószót írta és a bibliográfiát összeáll. Thuróczy Gergely]. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2001. - 2 db
ISBN 96344661654
Határ Győző hagyatéka
   
babel_tornya Bábel tornya : ("a Nagy Etemenanki") : misztérium / asszír eredetiből fordította Helen Farnell, Samuel Rawlinson, Morris Yastrow ; regényes formába öntötte Határ Győző. - Stockholm : Ungerska institutet vid Stockholm universitet, cop. 1966. - 183 p. ; 19 cm. - A Stockholmi Egyetem Magyar Intézetének kiadása .- 85. számozott példány
Határ Győző hagyatéka
   
hgy_daralyvilag_buzduganiaban Darályvilág Buzdugániában / Határ Győző. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2001. - 240 p. ; 20 cm
ISBN 9639280496
Határ Győző hagyatéka
   
hgy_az_eg_csarnokai Az ég csarnokai / Határ Győző ; könyvterv Határné Prágai Piroska. - [London] : Aurora, [1987]. - 170 p. : ill. ; 22 cm. - (Aurora Ezotéria sorozat ; 7.)
Borítólapon Hans Baldung Grün: Keresztelő Szent János feje - 1516 .-
Határ Győző hagyatéka
   
hgy_leptekvaltas Léptékváltás : három filozófiai tanulmány / Határ Győző. - Budapest : Magyar Írószövetség : Belvárosi Könyvkiadó., 1995. - 126 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca Hungarica, ISSN 1216-5786)
ISBN 9637675477
Határ Győző hagyatéka
   
hgy_szentfold_a_fold Szentföld a Föld / Határ Győző. - Budapest : Kortárs, cop. 2000. - 270 p. : ill. ; 24 cm. - (Phoenix könyvek, ISSN 1419-8428)
ISBN 9639297003
Határ Győző hagyatéka
   
hgy_szelharfa Szélhárfa : A rákóra ideje ; Félreugrók - Megtántorodók ; Antisumma / Határ Győző ; szerk. Somogyi Gréta ; munkatárs Csillag István. - [Budapest] : Argumentum, 2000. - 532 p. ; 23 cm
ISBN 9634461433
Határ Győző hagyatéka
   
hgy_pepito_es_pepita Pepito és Pepita / Határ Győző. - Budapest : epl, 2002. - 242 p. ; 20 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2002 / 4.)
ISBN 9639431028
Határ Győző hagyatéka

Könyvtárunkban megtalálható Tímár Máté kiadványok

amikor_a_szerelem_veget_er_tn Amikor a szerelem véget ér : elbeszélések, útirajzok / Tímár Máté. - [Budapest]  :  Intermix,
1994. - 235, [2] p.  ;  20 cm
ISBN 9638129999
   
asszonycsere_tn Asszonycsere : elbeszélések / Tímár Máté. - Budapest  :  Szépirod. Kvk.,  1962. - 239, [2] p.  ;  20 cm
   
majoros_adam_kronikaja_1_tn Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok... : [Majoros  Ádám  krónikája. Első rész] / Tímár Máté ; [ill. Gács Gábor]. - Bp.  :  Gonodolat K.,  1960. - 501, [3] p.  ;  20 cm. - (Magyar világ)
   
eleven_parazs_tn Eleven parázs / Tímár Máté. - Bp.  :  Szépirodalmi K.,  1968. - 298 p.  ;  21 cm
   Elbeszélések
   
az_elso_eltavozas_tn Az első eltávozás / Tímár Máté. - Bp.  :  Zrínyi,  1985. - 184 p.  ;  19 cm
Elbeszélések
ISBN 9633261791
   
es_a_berettyo_folyik_tovabb_tn ...és a Berettyó folyik tovább... : regény / Tímár Máté. - [Budapest]  :  Intermix,  cop. 1995. - 467
p.  ;  21 cm
ISBN 9638352159
   
es_a_tizenhetedik_napon_tn És a tizenhetedik napon ... :  Regény / Tímár Máté ; [ill. Csohány Kálmán]. - Budapest  :  Kozmosz Kv.,  1971. -
   213 p.  ;  20 cm. - (Kozmosz könyvek)
   
hadierettsegi_tn Hadiérettségi : regény / Tímár Máté ; [ill. Csohány Kálmán]. - [Budapest]  :  Kossuth Ny.,  1970. - 277 p.  :  ill.
    ;  20 cm. - (Kozmosz könyvek)
   
majoros_adam_kronikaja_2_tn Hajnal hasad, fényes csillag ragyog...  : [Majoros Ádám krónikája. Második rész] / Tímár Máté ;[ill.Szentiványi Lajos]. Bp.  :  Gonodolat K.,  1960. - 600, [3] p.  ;  20 cm. - (Magyar világ)
Előzménye : Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok... .-
 Dedikált: Tímár Máté Gy.,'62.XII.23.
   
hazai_harangszo_tn Hazai harangszó / Tímár Máté. - [Budapest]  :  Szépirod. Kvk.,  cop. 1979. - 352 p.  ;  19 cm
   Elbeszélések, visszaemlékezések
     ISBN 9631511243
   
het_marek_zsarat_tn Hét marék zsarát : Válogatott elbeszélések / Tímár Máté. - Bp.  :  Szépirod. Kvk.,  1981. - 339 p.  ;  19 cm
     ISBN 9631517322
   
hogy_a_vilag_elore_menjen_tn Hogy a világ előre menjen   / Timár Máté. - Budapest  :  Magvető Könyvkiadó,  1966. - 239 p.  ;  19 cm
   Elbeszélések
   
iteletido_tn Ítéletidő / Tímár Máté. - Budapest  :  Zrínyi Katonai Kiadó,  1969. - 184, [3] p.  ;  20 cm. - (Fáklya könyvek)
   
az_isten_szeke_alatt_tn Az Isten széke alatt / Tímár Máté. - Bp.  :  Szépirod. Kvk.,  1988. - 354 p.  ;  19 cm
Kisregények, elbeszélések
ISBN 9631533069 kötött
   
a_jovendo_tavaszan_tn A jövendő tavaszán : Útinapló / Tímár Máté. - Bp.  :  Kossuth,  1962. - 413 p.  :  ill.  ;  19 cm
   Dedikált
   
karcsi_a_csicskas_tn Karcsi, a csicskás / Tímár Máté ; [Kondor Lajos rajz.]. - Budapest  :  Magvető,  1961. - 233, [1] p.  ;  17 cm
   
keso_virradat_tn Késő virradat / Tímár Máté. - Bp.  :  Zrínyi,  1967. - 250 p.  ;  19 cm
   
lelekvalsag_tn Lélekváltság : versek : 1940-1996 : Kézirat / Tímár Máté. - Bp.  :  Magánkiadás,  1996. - 100 p.  ;
21 cm
Dedikált : Az endrődi könyvtárnak, itthoni szívvel. '96.3.5. Tímár Máté
   
nagy_vizeknek_sodra_tn Nagy vizeknek sodra / Tímár Máté. - Bp.  :  Szépirod. Kvk.,  1984. - 332 p.  ;  19 cm
Elbeszélések
ISBN 963152633X
   
napaldozatja_elott_tn Napáldozatja előtt : regény / Tímár Máté. - [Budapest]  :  Intermix,  1994. - 412, [3] p.  ;  20 cm
   Az előszót Katona Szabó István írta
     ISBN 9638352035
   
szaz_tu_hossza_tn Száz tű hossza / Tímár Máté. - Bp.  :  Magvető,  1962. - 196 p.  ;  19 cm
   
szortarisznya_tn Szőrtarisznya / Tímár Máté. - Bp.  :  Magvető,  1963. - 316 p.  ;  20 cm
   
talponallo_szerelem_tn Talponálló szerelem / Tímár Máté. - Budapest  :  Szépirodalmi Könyvkiadó,  1972. - 333 p.  ;  19 cm