Kezdőlap

Egyéni használat

 

Egyéni használat

A használat szabályai itt.

A használat díjtételei itt.

 

Beiratkozás:

- az olvasónak hitelt érdemlően kell igazolnia adatait, az azokban bekövetkezett változást közölnie kell, a változásokat a könyvtár vezeti át

- az adatokat elsősorban személyi azonosító igazolvánnal, (vagy útlevelével, vagy jogosítványával) és lakcímkártyájval kell igazolni

- a beiratkozáskor meg kell adni: név (leánykori név), anyaj neve, születési év és hely, lakcím, az azonosító igazolvány száma

- a beiratkozással az olasó kötelelezettséget vállal a könyvtár használati szabályainak betartására, amelyet a könyvtárhasználói nyilvántartólap aláírásával ismer el

- az olvasójegy személyre szóló, át nem ruházható, csak személyesen használhat

- a könyvtár a személyes adatok védelmét az erre vonatkozó jogszabályok szerint biztosítja

 

Kölcsönzés

A kölcsönzési idő lejárati napját a könyvtáros az olvasójegyen feltünteti, az olvasó figyelmét felhívja erre.

  • a szabadpolcokon elhelyezett és a raktárból kölcsönözhető könyv típusú dokumentumok kölcsönzési ideje 4 hét. Legfeljebb 10 dokumentum kölcsönözhető egyszerre.
  • hosszabbításra legfeljebb 2 alkalommal kerülhet sor - amennyiben nincs előjegyzés a dokumentumra, vagy nem kurrens darab és nincs késedelemben. Legfeljebb 3 dokumentum hosszabbítható egy alkalmanként
  • a folyóiratok, napilapok kölcsönzési ideje 2 hét. Aktualitásuk ideje alatt, (amíg a következő szám meg nem jelenik) nem kölcsönözhetők. Hosszabbításra nincs lehetőség, maximum 10 db kölcsönözhető
  • kézikönyvek, helytörténetből kölcsönözhető könyvek csak különösen indoklolt esetben, egyedi és egyéni elbírálás alapján, lehetőleg hétvégeken, maximum 1 hétre kölcsönözhetők.  Legfeljebb 3 db, hosszabbításra nincs lehetőség.
  • hanglemezeklegfeljebb 5 db, kölcsönzési ideje 2 hét, hosszabbítás egy alkalommal
  • DVD, CD, CD-ROM csak a szerzői jogok figyelembe vételével kölcsönözhető, 1 napra. Legfeljebb 3 db, hosszabbítás maximum 1 napra, késedelmi díj fizetése ellenében
  • 14 éven aluliak a gyermekkönyvtári részleget használhatják és kölcsönözhetik. Felnőtt kézikönyveket, helytörténetet nem kölcsönözhetnek. Egyedi és egyéni elbírálás alapján használhatják, vagy kölcsönözhetik a könyvtár többi állományegységét.  7-8 osztályosok használhatják a tini részleget is. Egy alkalommal hosszabbíthatják a könyveket, kivéve, ha nicsenek késedelemben. Egy alkalommal kölcsönözhetnek:

1-2. osztályban 1 könyv

3-4 osztályban 2 könyv

felső tagozaton legfeljebb 5 könyv

  • a kötelező olvasmányok a tanév folyamán, kérésre, folymatosan hosszabbíthatók
  • indokolt esetben a kölcsönzési idő rövidíthető is, a visszakérés napját a könyvtárosnak az olvasójegyen fel kell tüntetnie, erről az olvasót is tájékoztatnia kell. A visszahozott dokumentumokat minden esetben a könyvtárossal kell átvetetni. A könyvtáros meggyőződik a dokumentum azonosságáról, tisztaságáról, épségéről. A könyvtári dokumentum elvesztése, rongálása esetén a könyvtárhasználónak kártérítést kell fizetnie. Késedelem esetén késedelmi díjat kell fizetni.

Előjegyzés

Amennyiben az olvasó által keresett dokumentum a könyvtár állományában meg található és kölcsönzésben van, lehetőség van az előjegyzésre. Egy alkalommal maximum 2 dokumentum jegyezhető elő.

Helybenhasználat

Beiratkozott olvasók a könyvtári állomány teljes egészét jogosultak helyben használatra igénybe venni: ez a könyvgyűjtemény, és a folyóirat-állomány helyszíni olvasását jelenti.

Vissza a szolgáltatásokhoz