Kezdőlap

Védett dokumentumok

Védett dokumentumok

Könyvtárunkban az 1945 előtti kiadások az úgynevezett védett dokumentumok. Ez a különgyűjtemény nem kölcsönözhető, helyben használata korlátozott.
A mintegy 800 db könyvből listánkon az 1900 előtti kiadások szerepelnek.
________________________________________

K 88
Kölcsey Ferenc (1790-1838)*
Kölcsey Ferencz minden munkái / Kölcsey
Ferenc ; Toldy Ferencz által. - 2. bőv. kiad. - Pesten:Heckenast Guszáv, 1859.- 1-2 köt.; 214 p.; 18 cm
4 db, 1-8. köt. párosával egybekötve.

________________________________________

K 88
Kölcsey Ferenc (1790-1838)*
Kölcsey Ferencz minden munkái / Kölcsey
Ferenc ; Toldy Ferencz által. - 2. bőv. kiad. - Pesten: Heckenast Gusztáv,  1861. - 7-8. köt.;295 p.  ;  18 cm
4 db, 1-8. köt. párosával egybekötve  
________________________________________

K 28
Kazinczy Ferencz Levelezése Kisfaludy Károlylyal s ennek körével / kiad. Kazinczy Gábor. - Pest : Emich Gusztáv, 1860. - XVIII, 2, 324 p. ; 22 cm. - (Széphalom. : Adalékok a magyar nyelv és irodalom történelméhez ; [2.]) kötött
________________________________________
T 65
Tompa Mihály*
Tompa Mihály munkái / Tompa Mihály ; sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Lévay József. - Budapest : Franklin-Társulat, [187?]-. - 4 db ; 19 cm kötött
1. köt. Dalok, ódák . - 272 p.
2. köt. Dalok, ódák, románczok, balladák. - 275 p.
3. köt. Balladák, beszélyek, regék. - 291 p.
4. köt. Népregék, virágregék. - 250 p.
 ______________________________________

G 49
Goethe, Johann Wolfgang*Schiller, Friedrich*
Iphigenia Taurisban : dráma ; Tell Vilmos : színmű / Goethe : Schiller Frigyes ; ford. Kis János ; ford. Váradi Antal. - Budapest : Franklin, 1877 ; Budapest : Lampel, [1901]. - 99, [1] p. + 126, [2] p. ; 15 cm kötött
Összekötve a két mű
________________________________________

930
R 72
Ribáry Ferenc (1827-1880)*
Világtörténelem a mívelt magyar közönség számára : Földabroszokkal, arcz- művelődés-történeti képekkel díszített kiadás / Ribáry Ferencz. - Budapest : Mehner Vilmos Kiadása, 1879 - 1885. - 8 db ; 25 cm kötött
1. Kötet Az ó-kor története : A keleti népek története .– 692 p. Az Ipari Tanoncziskola pecsétjével (Gyomán - 1886)
2. Kötet Az ó-kor története : Görögország és Macedonia története .- 674 p.
3. Kötet Az ó-kor története : A római birodalom története 704 p
4. Kötet A középkor története : A népvándorlástól a keresztes háborúkig
5. Kötet A középkor története : A tatárjárástól a reformátio kezdetéig - 708 p.
6. Kötet Az újkor története : A reformatiotól a vesztfáliai békéig.- 733 p
7. Kötet Az újkor története : A harmincéves háborútól a nagy franczia forradalomig .- 753 p.
8. Kötet Az újkor története : A demokratikus mozgalmak és a franczia forradalom .- 760 p..
________________________________________

K 73
Kossuth Lajos (1802-1894)*
Irataim az emigráczióból / Kossuth Lajos ; [előszó Helfy Ignácz]. - 2. kiad. - Budapest : Athenaeum R. Társulat, 1880-. - 3 db ; 23 cm. - (Kossuth Lajos összes munkái) kötött
Magyarország története,1850-es évektől 1890-es évekig,történelmi források, történelmi források
1. kötet Az 1859-ki olasz háboru korszaka. - , 1880. - XXX, 526, [1] p., [1] t.fol. : ill.
2. kötet A villafranciai béke után. - , 1881. - 578, [1] p.
________________________________________

V 20
Vajda János*
[Vajda János költeményei] / Vajda János. - Budapest : Aigner, [1881]. - 293 p. + 368 p. ; 17 cm. - (Vajda János összes költeményei ; 1-2.., Nemzeti könyvtár ; 21-22.)
Az eredetileg két kötetes mű összekötve. A címoldal hiányzik kötött
________________________________________

910
K 94
Kreitner Gusztáv (1847-1893)*
Gróf Széchenyi Béla keleti utazása India, Japán, China, Tibet és Birma országokban / írta Kreitner Gusztáv. - Szerző által egyedül jogosított magyar kiadás. - Budapest : Révai, 1882. - XVI, 1028 p., 1 t. ; 23 cm kötött
________________________________________

K 73
Kossuth Lajos (1802-1894)*
Kossuth Lajos iratai : összevont népies kiadásban / a szerző meghatalmazásával szerk. Helfy Ignácz. - Budapest : Athenaeum R. Társulat, 1885. - 724 p. ; 22 cm
kötött
________________________________________

E 61
Eötvös József*
Magyarország 1514-ben : regény / írta B. Eötvös József. - 2. kid. - Budapest : Ráth Mór, [1886]. - 2 db ; 18 cm kötött
1. köt. - 388 p.
2. köt. - 366 p.


G 24
Garay János*
Garay János összes művei / Garay János ; sajtó alá rend., jegyz. és életrajzzal kisérte Ferenczy József. - [3.], teljes kiad. - Budapest : Méhner Vilmos, 1886-1887. - 5 db ; 21 cm kötött
1. köt. [Lyrai és vegyes költemények : 1828-1844]. - , 1886. - LXIV, 360 p.
2. kötet Lyrai és vegyes költemények (1845-1853). - 476 p.
3. köt. Elbeszélő költemények. - , 1886. - 520 p.
5. köt. Prózai dolgozatok. - , 1987. - 432 p.
________________________________________

T 65
Tompa Mihály*
Virágregék / Tompa Mihály. - 7. kiad. - Budapest : Franklin Társulat, [1888]. - [4], 294, [2] p. ; 19 cm kötött
________________________________________

J 68
Jókai Mór*
Aki a szívét a homlokán hordja. / Jókai Mór. - Budapest : Singer és Wolfner, [189?]. - 168 p. ; 17 cm kötött
Kisregény. - Cimlap hiányzik
________________________________________

930
M 29   
Marczali Henrik (1856-1940)*
A legújabb kor története : 1825-1880 / Marczali Henrik. - Budapest : Révai, 1892. - 963 p. ; 25 cm kötött
________________________________________

930
P 73
Plutarchos*
Plutarchos párhuzamos életrajzai / Plutarchos ; görögből fordította és jegyz. ell. Kacskovics Kálmán. - Budapest : Pallas, 1892-1900. - 4 db ; 23 cm kötött
________________________________________

920
G 61
Gracza György*
Kossuth lajos élete és működése / írta Gracza György ; Cserépy Árpád, Hamicskó A., Kiss Lajos, Nemes Mihály és Szemlér Mihály rajzaival. - Budapest : Budapest Kiadó, 1893. - 230 p., ill. ; 23 cm kötött
Végén képek jegyzéke

P 65
Petőfi Sándor (1823-1849)*
Petőfi Sámdor összes költeményei : kisebb költemények 1847-49. / Petőfi Sándor ; életrajzi bevezetéssel elátta Jókai Mór ; eredeti kéziratok és kiadások alapján rendezte, jegyzetekkel és variánsokkal kisérte Havas Adolf. - végleges,teljes kiadás. - Budapest : Athenaeum R. Társulat, 1893. - 3.kötet .- 700 p. ; 21 cm kötött
A Petőfi szobor rézlenyomatu képével.
________________________________________

M 10
Madách Imre*
Madách Imre összes művei / Madách Imre ; kiad. Gyulai Pál. - 2. kiad. - Budapest : Athenaeum R. Társulat, 1894-1895. - 3 db ; 19 cm kötött
1. köt. Lyrai költemények : A költő arczképével. - , 1894. - 264 p.
2. köt. Drámai költemények. - , 1895. - 485 p.
3. köt. Drámai költemények és vegyesek. - , 1895. - 486
________________________________________

H 61
Herczeg Ferenc*
Simon Zsuzsa : regény / Herczeg Ferencz. - 2. kiad. - Budapest : Singer és Wolfner, 1894. - 234 p. : 18 cm. - (Herczeg Ferencz munkái) kötött
________________________________________

K 73
Kossuth Lajos (1802-1894)*
Kossuth Lajos iratai / [előszó Kossuth Lajos] ; sajtó alá rendezte Helfy Ignácz és Kossuth Ferencz. - Budapest : Athenaeum R. Társulat, 1894-1904. - 7 db ; 23 cm. - (Kossuth Lajos összes munkái) kötött
Magyar történelem,19. század, történelmi források, Kossuth ., 943.9"18"(092)Kossuth L.(093),
*Kossuth Lajos (1802-1894)

1. kötet Történelmi tanulmány : Politikai előzmények a magyar emigráczió olaszországi viszonyához / 1894. - 552 p. - (Kossuth Lajos összes munkái ; 4.)
2. kötet Történelmi tanulmányok ; 1860-1863 : magyar ügyek ; 1863 : lengyel forradalom / 1895. - 500, [3] p. - (Kossuth Lajos összes munkái ; 5.)
3. kötet Történelmi tanulmányok ; 1863-1866 végéig : áttekintés ; Levelek / sajtó alá rend. Kossuth Ferencz. - , 1898. - 573 p. - (Kossuth Lajos összes munkái ; 6.)
4. kötet Történelmi tanulmányok : Levelek, jelentések és utasítások ; Napló ; Értekezések, mellékletek / sajtó alá rend. Kossuth Ferencz. - , 1900. - 441, [5] p., [3] t.fol. : ill. - (Kossuth Lajos összes munkái ; 7.)
5. kötet / sajtó alá rend. Kossuth Ferencz. - , 1900. - 539 p. - (Kossuth Lajos összes munkái ; 8.)
6. kötet 1874-1882 / sajtó alá rend. Kossuth Ferencz. - , 1902. - 533 p. - (Kossuth Lajos összes munkái ; 9.)
7. kötet. - , 1904. - , 431 p. - (Kossuth Lajos összes munkái ; 10.)
8. kötet Kossuth Lajos beszédei 1832-1849. - , 1906. - 524 p. - (Kossuth Lajos összes munkái ; 11.)
9. kötet Kossuth Lajos hirlapi czikkei 1841-1842 [1.] / sajtó alá rend. Kossuth Ferencz. - , 1906. - 484 p. - (Kossuth Lajos összes munkái ; 12.)
10. kötet Kossuth Lajos hirlapi czikkei 1843-1848 [2.] / sajtó alá rend. Kossuth Ferencz. - , 1911. - 536 p. - (Kossuth Lajos összes művei ; 13.)
________________________________________

D 24
Dante Alighieri*
Isteni színjáték / írta Dante Alighieri ; ford., jegyz., és magyarázatok Szász Károly. - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1895-1899. - 3 db ; 19 cm. - (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata új évfolyam : 1899-1901. cyclus) kötött
3. köt. A paradicsom. - , 1899. - 424 p. -
"Az 1899-dik évi illetmény első kötete"
________________________________________

943.9
G 61
Gracza György (1856-1908)*
Az 1848-49-iki magyar szabadságharc története / írta Gracza György. - Budapest : Lampel Róbert Rt. Könyvkiadóvállalat, [1895]?. - 5 db ; 28 cm kötött
A képek legnagyobb része gróf Kreith Béla 1848-49-iki Orsz. Ereklyemúzeimából való .- Hiánytalan, nem eredeti kötésben
1. kötet. - 451 p., [4] t., [2] t.fol.
2. kötet A szabadságharcz lefolyása. - 439 p., 1 t. fol.
3. kötet. - 438 p., 7 t.
4. kötet Dicsőség napjai ; A régi átok ; A trónfosztás. - 448 p., 7 t.
5. kötet Az orosz betörés ; A vérbosszú ; Az emigráczió ; A szabadságharcz hadi eseményei ; A szabadságharcz nevezetesebb szereplőinek életrajza / végszó Gacza György. - másik kiadás lehet a folyamatos számozásból következtetve. - Budapest : Lampel Róbert, [1898]. - 450-1015 p.
"A szabadságharcz nevezetesebb szereplői"-nek névmutatója, rövid életrajzzal : 955-995 p. - "Általános tájékoztató"
betűrendes mutatója : 996-1015 p.
________________________________________

914
D 56
Dessewffy Arisztid*
Velencze / írta Dessewffy Arisztid ; [fotó Gróf Teleki Sándor] ; [grafika Paolo Veronese, Tizian, Tolnay Ákos]. - Budapest : "Kormos" Műintézet, 1896. - 195 p. : ill. ; 27 cm kötött
II. rész a IX. fejezettől. - Fekete-fehér fotóval és reprodukcióval illusztrált kiadás.
________________________________________

943.9
V 74
Verner László (1862-1914)*
   Az Ezredéves Ünnepélyek Emléke : az ország, Békésvármegye törvényhatósága és Békésvármegye községeinek ünnepélyei / szerk. Verner László. - B-csaba : Corvina nyomda, 1896. - 331 p., 2 t. ; 25 cm kötött
Saját megjegyzések: Dr. Házy Béla [gyomai ügyvéd] ajándéka a Gyomai Járási Könyvtárnak (1965. február 1.)
________________________________________

943.9
K 17
Karácsonyi János (1858-1929)*
Békésvármegye története 2. könyv : különös rész. az egyes városok községek, továbbá a birtokos és nemes családok története / Karácsonyi János ; kiad. Békésvármegye közönsége. - Gyula : Békésvármegye közönsége, [1896] (Gyula :
Dobay János Könyvnyomdája). - 352 p. ; 25 cm kötött
Eredeti kiadás átkötve
________________________________________

K21
Kármán József (1769-1795)*
Fanni hagyományai : beszély / írta Kármán József. - Győr : Gross, 1897. - 76 p. ; 16 x 12 cm. - (Egyetemes Könyvtár ; 149-150.) fűzött

L 78
Longfellow, Henry Wadsworth (1807-1882)*
Longfellow költeményeiből : Makkabéus Judás, Pandora és kisebb költemények / Longfellow ; ford. Szász Béla ; kiad. a Kisfalusy-Társaság. – Budapest : Kisfaludy-Társaság, Franklin,1897. - 259 p. ; 21 cm. – (Szépirodalmi Könyvtár)
Gergely Ágnes ajándéka
________________________________________

920
D 76
Dolinay Gyula (1850-1918)*
  Történelmi arcképcsarnok : a "Lányok lapja" és "Hasznos mulattató" ifjúsági lapok melléklete / Dolinay Gyula. - [3. bőv. kiad.]. - Budapest : Országgyűlési Értesítő Kő- és Könyvnyomdája Részvénytársaság, 1897. - 2 db ; VI, 1119 p. : ill. ; 25 cm kötött
Az eredeti egy kötetben jelent meg
1. kötet. - 560 p.
2. kötet. - 561-1119 p.
________________________________________

V 53
Vas Gereben*
II. József császár kora Magyarországban : regény / írta Vas Gereben ; Neogrády Antal rajzaival. - 2. kiad. - Budapest : Franklin-Társulat, 1898. - 428 p. ; 20 cm. - kötött(Vas Gereben összes munkái ; 11.)
________________________________________

J 68
Jókai Mór*
Levente ; Utazás egy sirdomb [!sírdomb] körül / irta Jókai Mór. - Budapest : Révai, 1898. - [4], 293, [3] p. ; 22 cm. kötött (Jókai Mór összes művei ; 95.)
Színmű és regény
________________________________________

B 85
Böngérfi János (1859-1950)*
Magyar mondák az árpádok korából / elbeszéli Böngérfi János ; Kis Lajos rajzaival. - Pozsony ; Budapest : Stramfel Károly, [1898]. - 132 p., ill. ; 21 cm. - (Ifjusági Könyvtár / szerk. Szemák István) kötött
________________________________________

J 68
Jókai Mór (1824-1904)*
Költemények : II. kötet / írta Jókai Mór. - Budapest : Révai Testvérek, 1898. - 341 p. ; 21 cm. - (Jókai Mór összes művei : Nemzeti kiadás ; 99.) kötött
Szatírák ; Humoros költemények, furcsaágok, tréfák, ötletek .-
Saját megjegyzések: Előzéklapon "A Felsőrészi Olvasó Egylet tulajdona. Hét napos" bejegyzéssel
________________________________________

H 77
Holub Emil (1847-1902)*
A burok hazája : a Fokvárostól a maskulumbék országába / Holub Emil. - 2. kiad. - Budapest : Ráth, 1899. - 2 db ; 23 cm kötött
1. kötet. - 499 p.
2. kötet A burok hazája : A Fokvárostól a maskulumbék országába és kivonat "Hét év Dél-Afrikában" czímű műből. - 515 p.

________________________________________

M 90
Móricz Zsigmond*
A boldog ember : regény / Móricz Zsigmond ; [borító Repcze János]. - [Budapest] : Athenaeum, [19??]. - 327 p. ;
21 cm. - (Móricz Zsigmond összes művei) kötött
________________________________________

G 25
Gárdonyi Géza (1863-1922)*
A báró lelke : regény / Gárdonyi Géza. - Budapest : Dante, [19??]. - 109 + 88 p. ; 19 p. - (Gárdonyi Géza munkái) kötött
________________________________________

T 61
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910)*
A hazafiság és a kormányok / Leó Tolsztoj. - Budapest : Szilágyi Béla, 1900. - 48 p. ; 20 cm kötött