Kezdőlap

2_adatsor

szervezeti struktura

Székhely: Határ Győző Városi Könyvtár, 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.

Tevékenység

Közfeladat

A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. 55. §-ban foglaltak alapján látja el alapfeladatait, az 56. §, és a 65. § alapján nyújtja szolgáltatásait.

 

Alaptevékenység

Könyvtári tevékenység: A könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, állomány feltárása, megőrzése, védelme mellett nyilvános, városi könyvtári szolgáltatásokat nyújt. Közkönyvtári tevékenységet végez. Kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket, gyermek és családbarát szolgáltatásokat nyújt, és egyéb programokat szervez.

 

Szakágazati besorolása 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység
Kiegészítő feladat

Alkalmi könyvkiadó tevékenységet folytat.
Helyi lap kiadói tevékenységet folytat.

 

Vállalkozói tevékenység Nem folytat.
Működési terület Alaptevékenysége szerint közgyűjteményi feladatokat ellátó költségvetési szerv, működési köre Gyomaendrőd Város közigazgatási területére terjed ki.

 

  Kormányzati funkció szám Kormányzati funkció megnevezése
1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
3 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
4 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
5 082044 Könyvtári szolgáltatások
6 083020 Könyvkiadás
7 083030 Egyéb kiadói tevékenység
8 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok