Kezdőlap

Endrődi Híradó

endrodi_hirado Endrődi Híradó : 1979-1981 / szerk. [szerkesztőség]. –
Endrőd : Az MSZMP Endrőd Nagyközségi Pártbizottságának Agitációs és Propaganda Központja, 1979-1981. – Megjelent negyedévenként.


A címlapon Kiss István szobrász Agrárproletár emlékműve látható. Az emlékművet az 1935-ös endrődi csendőrsortűz áldozatainak emlékére állították 1975-ben.
A cikkírók között található: Beinschróth Mihályné, Borbély Sándor, Fagyas Mátyás, Galambos Imre, Giricz Vendel, Gyuricza László, Horváth Mihály, Kenyeres István, Dr. Koleszár József, Márton Gábor, Pintér Sándor, Szilágyi Ferenc és Tarnai Ferenc.

A Tanácsköztársaság kikiáltásának 60. évfordulóját köszöntötték az első számmal.
„Szándékunk az, hogy tudósítást adjunk községünk politikai, gazdasági, kulturális életének eseményeiről, tájékoztatást időszerű kérdésekről, választ a lakosságot foglalkoztató problémákra."
„Célunk az, hogy a Községi Híradó eszközeivel is elősegítsük községünk megismerését, társadalmi, községpolitikai célkitűzéseink megvalósítását „ - bevezetőjében írta Kenyeres István felelős kiadó.
Az utolsó szám 1981. decemberében jelent meg.
Különös figyelmet érdemel az 1980. december hónapban megjelent 3-4. dupla szám, amelyet a szerkesztők teljes egészében Endrőd történetének szenteltek.
„...amikor a településünk ... 1982. január 1-vel Gyoma községgel egyesült... a mi kiadványunk befejezte küldetését..." olvasható Pintér Sándor főszerkesztő elköszönő soraiban.