Clemens Müller

+ Clemens Müller
-1917-1997 -

Ötvenkét éve - szinte tegnap-,
találkoztunk először Clemens,
s hajnal óta "té-betűvé" váltál,
„War"-rá, ami múlt-időt jelent,
s ez nem lehet, mert amíg élnem enged
a Jóisten, sorsomnak része vagy,
NÉMET s jónak érve a NYUGAT,
mely a GOETHE-k nyomában halad.
S az Ember is az embertelenségben,
TE voltál Clemens s bajomban az ír,
azzal méri erőnket az élet,
mi a legtöbb, mit ember kibír.
Kapellenweg, Wuppertal-Barmenjában,
tegnaptól a világ vége lett,
avagy Mekka, hol igazhitű
vétkeire engedelmet nyer.
Nyugodj békében hívséges barátom,
"Müllerné" mellett, míg feltámadunk,
s ami jóval szolgáltunk a földön
Isten-hitben "jelen" maradunk.

1997. IV 16.

(Utószüret, 1997)

Vissza a címlistához