Áronok csillaga alatt

Áronok csillaga alatt

Az Áronokat rendeli az Isten,
hogy a hitükben otthon lehessünk,
és a sorvasztó fáraó-karámból
békét nyújtó új hazára leljünk,
s bércen, rónán, szívünk és a szánk
ezt az ároni regulát zengje:
,,Azért vagyunk ezen a világon,
hogy valahol otthon legyünk benne."

Szentdomokos főpapot ölt egykor,
- bár a csákányt Ördög-kéz emelte -,
a százados pápai átkozást
az árva nyáj mindaddig viselte,
míg az Úr a Márton-nemzetségből
Áront küldött, hősi főpapot,
aki népének szabadon, rabul,
félig a sírból is reményt adott.

Hont, ahol a kereszt alá görnyedt
székely nemzet önmagára lelt,
zsarnoka is irigyelheti,
mert Csíksomlyó holnapot jelent,
s az Áronok legyőzhetetlenek,
mert eszméjük örökéltű eszme:
,,Azért vagyunk ezen a világon,
hogy valahol otthon legyünk benne."

Szeret engem áldott Istenem
- bár eleget megszenvedtetett -,
mivel ilyen példamutatókat
megismerhetnem rendeltetett.
Márton Áron igéjével mondom:
,,A hit önmagában győzelem!"
Fel a fejjel bajlátott magyar,
Isten segíts! Új ezerévre fel!

Marosvásárhely, 1971 nyara.
Gyulafehérvárra, Áron püspök atya
kezeihez is eljutott.

(Lélekváltság, 1996)

 

Vissza a címlistához