Karácsonyi ének 96'

Karácsonyi ének 96'

Csillag inog Betlehem felett,
angyal jelzi, hogy megszületett!
Csituljon gond, barázdás homlokon
ránc simuljon: Jobb jön-é vajjon?
Jön, mert egykor Gyermek született.
írásban is megígértetett;
istálló jászlán,barmok melegén,
heródesek közt megváltó remény!

Heródesek közt gyötrődünk Jézusunk,
egyről-kettőre jutni nem tudunk.
Szent születésed ünnepe maradt
ígéretünk. S keresztfád alatt
évről-évre megváltásra várunk...
Ugye nem hagysz el Tövises királyunk?!

Félve, panasszal koldus lét az élet:
Dicsőség jöttöd szent ígéretének!
Fenyő-örökzöld, gyertyafényes ének,
míg a pásztorok jászolodhoz érnek,
Soprontól – Zágonig zengje a világ:
Mostan kinyillott szép rózsavirág!
Vének, lázárok, űzött magyarok
bús szemében reményed ragyog,
Apor-hite, a székely püspöké,
Apor Vilmosé, Mindszenty Józsefé.
Mindnyájunk e jövőre szavaz,
a ki belénkrúg, Heródes rongya az!

A Körözs mentén, ahol én születtem,
s Bethlehen-járás angyalává lettem,
visszaálmodom magam oda
- a Szülőföld sohase mostoha, -
Szentestén hát ezt csengjék rímeim:
Boldog Karácsonyt „Vacer" testvéreim!

(Városunk 1996. december)

Vissza a címlistához