Karácsonyi ének 1997-ben

Karácsonyi ének 1997-ben

Kicsi Jézus úgy fogadd zsolozsmánk,
fogyó magyar szívritmusban írjuk,
míg a farkát kergető eb-világban
megmaradásunk közelharcát vívjuk...
Benne a Körös, Duna, a Tisza,
Maros, a Vág, Dráva csobogása,
nyelvük-fosztott magyar iskolák
kodályin-szép könnyes Glóriája!

Kicsi Jézus, megosztanak minket,
mint szentséges köpenyedet tépték,
éhes szájak angyal-csíkra várnak,
a munka-koldus nem találja bérét...
Vezess minket Betlehemi Gyermek,
hogy egy-hiten jussunk el oda,
hol a jóléttől megszédült "nagyok"
fel sem fogják sorsunk mily mostoha.

Kicsi Jézus a hit tiszta hangján
csendüljön e kórus bele
az endrődi és környéki népek
kyrie-je, áldó éneke:
Dicsőség az Ég Örök Urának,
s Szent Fiának, ki a szeretet,
s Szentháromság békesség-galambja!
áldón lebegjen a Körös felett!

(Városunk, 1997. december)

Vissza a címlistához