"Dicsértessék a Jézus Krisztus."

endrod_maganelet_katonak_150  

Kedves feleségem és gyermekeim tudatlak beneteket hogy itt küldöm magamat haza közétek. De nem elevenen csak némán mert szólani nem tudok hozzátok. De [mert] csak levelemben küldhetném magamot ... haza közétek. ..."

Ezek a szív- és torokszorító sorok olvashatók Dávid János katona fényképének hátoldalán. Az akkori szokásoknak megfelelően kicsit hivatalos hangú pár sor – talán éppen ezért- mélyen megindító és megható. Vágyódás a család, feleség és gyerekek után, haza.


Az első és második világháborúban katonaként szolgált endrődiek fotóit adjuk közre.


Bárcsak tudnánk, hogy mindegyikük – akármelyikük- hazatért nem csak némán, elevenen!

 


„Hol vannak a katonák,
Kik harcoltak sok éven át.
Hol vannak a katonák?
Elmúltak régen.
Hol vannak a katonák?
Sírjuk felett száz virág.
Mondjátok mért van így,
Mondjátok mért van így?"

 

Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattár és Hadisírgondozó Iroda II. világháborús nyilvántartása a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM), valamint a KFKI ISYS Informatikai Kft. közös munkája nyomán jött létre. Az 1990-es években az orosz államtól megkapott, a volt szovjet hadifogolytáborokban elhunyt magyarok adatait dolgozták rendezték adatbázisba.

Figyelmükbe ajánlunk ezt a honlapot: Hadifogoly