Új képek a Magánélet rovatban

endrod_maganelet_gyerekek_150  

Az Endrőd történetéhez kapcsolódó anyagok közé felkerült dokumentumok - Magánélet , ahol azokat a fotó és egyéb dokumentumokat láthatják , amelyek a magánéleti szokásokat mutatják be, vagy a magánélethez kötődnek - már találkozhattak az Esküvő, KeresztelésTemetés, Családi képek rovatokkal.

 

Új képeink Gyermekek, Lányok-asszonyok, Legények-férfiak kategóriákban láthatók.

 

 

Szívesen fogadjuk hozzászólásaikat, véleményüket. Örömmel vennénk, ha a hiányzó adatokról felvilágosítással szolgálnának! Ha valaki úgy érzi, gyűjteményét, annak egy részét - fotó, kézirat, hivatalos irat, egyéb, a közösség számára érdekes dokumentum- átengedné a közjavára, megtisztelne bennünket. Várjuk az érdeklődőket és a leendő adományozókat!

 

 


- Gyermekek

endrod_maganelet_gyerekek_150  

„Maj' minden házná tíz gyerek vót. A gazdákná is. Ugye, ez a falu katolikus falu, oszt a régi asszonyok a Jóistenre bízták, legyen, amennyi lesz. Ha tizennyóc évesen férhöment a jány, minden második esztendőben vót neki gyereke, ... Sok vót a gyerek, meg sokféle."

 


/Forrás: Az endrődi gyerekek élete a századfordulótól, 10-11 p.(Endrődi Füzetek ; 1.)/

 

Bővebben

 


- Lányok-asszonyok

endrod_maganelet_lanyok_asszonyok_150  

„Az endrődi jányok híresek vótak arrú, hogy dógosak meg szépek. Pedig nemigen szépítkeztünk. Megmosakodtunk, oszt maradt mindenki a maga szépségibe. Erősek, egészségesek vótunk."

 


/Forrás: Az endrődi asszonyok élete a századfordulótól, 24. o (Endrődi Füzetek 2.,)/

Bővebben

 

 

- Legények-férfiak

endrod_maganelet_legenyek_ferfiak_150  

„Maguk csináltak mindent, amit csak lehetett: seprűt, kast, kisebb kocsifélét, citerát, kifaragtak szövőszéket, gyönyörű egyedi bútorokat, kutat ástak, felépítették a tanyát. Értettek a növényekhez, értettek az állatokhoz, ismerték a gazdálkodás összetevőit, az időjárás törvényeit, és megteremtették saját kultúrájukat."

 

/Forrás: Az endrődi parasztemberek élete a századfordulótól, 10 o., (Endrődi Füzetek, 3.)/

Bővebben