Jelentős forgalomnövekedés a Határ Győző Városi Könyvtárban

A gyomai könyvtárban 2000, az endrődi könyvtárban 3000 használót regisztrált a könyvtár a számítógép-használatok során.

 

A könyvtárak számítógépparkja teljesen megújult, az olvasók használatára bocsájtott számítógépek száma megkétszereződött a könyvtár TIOP-1.2.3./08/1-2008-062,  „Békés Tudásdepó-Expressz”-„Összehangolt infrastruktúrafejlesztés a közös könyvtári szolgáltatások támogatására, az élethosszig tartó tanulás elősegítésére Békés megyében” megnevezésű pályázat segítségével.

 

Gyomán 8 db, Endrődön 4 db számítógép áll a használók rendelkezésére. A korszerű gépek és nagy sebességű internet elérés hamar népszerűvé vált a használók között, amely a használtsági mutatók emelkedésében is megmutatkozott. November hónapban Endrődön a 3000., Gyomán a 2000. használó részesült abban a szerencsében, hogy egy óra használatot kapott díjmentesen. A számítógép és internet használatot városunk lakói gyakorlatilag ingyenesen vehetik igénybe. A használat beiratkozáshoz kötött, a beiratkozásért díjat fizetni nem kell. Napi fél óra használat is ingyenes. Ezen felüli időtartamért kell fizetni, minden megkezdett félóra 100 Ft. Nyomtatásra, szkennelésre is van lehetőség, színes kivitelben is.

 


év

Endrőd

Gyoma

2008. december 31.

1587

1300

2009. december 31.

2061

1312

2010. november 09.

3000

2000

Diagram