Határ Győző születésnapjára

hatar_gyozo_tn

1914. november 13-án született Gyomán.

Eredeti neve: Hack Viktor. 1946-ban magyarosította nevét, műveit e néven publikálta.
A városi könyvtár 2008.szeptember 1-én vette föl nevét.

Határ Győző a világhírű író, költő, filozófus, műfordító születésnapjáról verseivel emlékezünk meg.


Visszakapaszkodás
(Ferencz Győzőnek)

Old age should burn and rave at close of day
Rage, rage against the dying of the light
Dylan Thomas

ha feldönt a földindulás ha ledönt elönt a magma
  te csak kapaszkodj kapaszkodj
  kapaszkodjál a szavakba
alázuhan lázad: nincs már: mindened leáll lerobban
  huhogva hebegsz-habogsz
  félrebeszélsz a deliriumban
csak szózigyvizagyvalék bigybugyborog a szádból
  aki habot túr: varcsog a
  véres habók amit okádol
akkor is! zúgolódj! verd el! körmeid véresre csikarjad
  a szavakon lógvást! te csak mondd
  mondd az ígét az ígéhez varrjad
java-éned: akarjad még ha szólni erőd is meghaladja
  elharapott nyelvvel: akkor is
  ha buggyant ha blőd ha zagyva
akkor is: kínlódd ki halálig halálba-hörögve
  ha már gyomrodban torkodban
  gerincszeleteiden az ökle
a kék ég csuromfeketébe fúl földed zöldje elolvad
  a talpalatnyit is rángatják
  azt is: kirángatnák alólad
ahogy denevér lóg dögös dóm-tér barlangjában
  eb a sintérhurkon a pók
  pókfonálon féreg a fában
nagy-erős a szó: acélcsővázharangtoronyállványzat
  felmentő milliom szósereg
  veled-kapaszkodva lázad
harcolj! légy hatalmas! el innen! vissza! verjed ígéddel
  konok szálegyenest: úgy állj!
  megvetett láb le ne térdelj
a szó: herepáncél! sisak a koponyád! melled a vérted
  a pajzs szemnemlátta körös-
  körül: menteni jönnek érted
ne csak gondold: harsogd! még! rajta! ne késs el
  vele! vak dühvel szakajtsad
  szórd rá vad nekibőszüléssel
keresd tagolva értelmezd: majd visszahőköl - bízvást
  hihesd: ez a legesleg-
  utolsó életre váltó kihívás
ha feldönt a földindulás ha ledönt elönt a magma
  te csak kapaszkodj kapaszkodj
  kapaszkodjál a szavakba


AZ IDŐTLENSÉG PARTJAIN
(Károlyi Amynak)

  a legvégén, amikor már semmire sem volt - csak arra
maradt ideje, hogy az idő telését-múlását figyelje
  a telés-múlás figyelése a figyelem oly torlódását ered-
ményezte, hogy már csak a múlás belemúlása a telésbe
felemésztette minden idejét
  majd amikor nem győzte már és az idő kevésnek bizo-
nyult önmaga telése-múlása figyelésére, feladta a küz-
delmet
  az ömledező lét odaadó figyelmetlenségének szentelte
minden figyelmét s onnantova olya szórakozottan peregtek
napjai, hogy azok telését-múlását észre sem vette
  elérkezett az időtlenség partjaira és ez volt az ő megér-
kezése


A VILÁG

a világnak ami még hátra van:
  ameddig én vagyok
csak én egyszer hanyattvessem magam
  és a világ halott
a mindenség az én irhám foglya
  belülről összenőtt
egyszer bedobjam - ő is bedobja
  azt a törülközőt
s ez százszor-százszor százezer atom-
  háborúnál nagyobb
szép kis fantom-világ lesz mondhatom
  ha én már nem vagyokHatár Győző

Határ Győző művei