Húsvétvártán '98!

H ú s v é t v á r t á n '98!

Zöldülget április, itt-ott már virággal
szembesül a küzdős magyari világgal,
melyben csupán annak jut holnapba-látás,
akinek lelkében a Golgota-járás
ősi öröksége. Muhival, Moháccsal
múltjával is jusson a feltámadásban.

Ki viseli sorsát, s a jelen úgy éli,
megszolgálja jogát holnapot remélni,
nem keddről-szerdára fordul divat-széllel,
Isten-hitben sorsos embertestvérével,
véleményét nem, mint más az ingét váltja,
ha botlana képes a mea kulpára.

Zöldülget április, itt-ott már virággal...
Krisztus Urunk hitben, áldott keresztfáddal
járjuk golgotánkat, megújulva benne,
megcsúfolva néha, olykor összeesve,
de a Heródesek ideje lejár majd –
hisszük s a tövisek virágba fakadnak!

Moshatják mancsukat jelen – Pilátusok,
magukra mérik ki érdemelt sorsukat:
Álmuk – Európa s az sem fészek annak,
ki embernek gyatra és hitvány magyarnak,
csak munka, tisztesség, igaz nép-barátság
belépőjegy hozzá. Sok oly tulajdonság,
mely hitből fakad és visszhangzik másban,
ki vélünk újul meg a feltámadásban!

Légyen áldott ez a húsvét s hozzon békét,
ki-ki találja meg lelkiüdvösségét
hitében s a reményt: Jobb sorsot reméljünk,
Golgotát járt Krisztus feltámadott értünk!

Zöldülget április, itt-ott már virággal
Isten Óvjon Testvér s áldjon boldogsággal,
megváltás kegyelme töltse életedet,
virrasszon ránk áldott húsvét-ünnepeket!

(Városunk, 1998. április)

Vissza a címlistához