Digitalizálásra kerültek a Városunk című folyóirat könyvtárunkban található (1994-2010) - számai

varosunk_170
Kedves látogató!
Örömmel értesítjük,
hogy Adatbázisunk – Digitalizált dokumentumok menüpont alatt újabb helyi lap, a Városunk c. társadalmi, kulturális, hagyományőrző helyi folyóirat olvasható teljes terjedelmében, kereshető formátumban.

ISSN 1586-3689 = Városunk, Gyomaendrőd

A ma is havonta megjelenő folyóirat a·Városunk, Gyomaendrőd : A keresztény nemzeti gondolat hírnöke címmel 1994. októberében jelent meg először. 1998. novemberétől a pontos címe: Városunk, Gyomaendrőd, : A keresztény nemzeti gondolat hírnöke, társadalmi, kulturális és hagyományőrző folyóirat. A folyóirat  közreadója a Kereszténydemokrata Néppárt
Gyomaendrődi Szervezete volt 1997-ig, utána az·Endrődiek Baráti Köre Egyesület adja ki.
 Vezető publicistái :  Cs. Szabó István,  Császár Ferenc , Császárné Gyuricza Éva, Hornokné Németh Eszter, Hunya Alajos, Iványi László, Iványi Mária, Marsné Giricz Erzsébet, Márton Gábor , Polányi Éva, Sóczó Géza, Dr. Szonda István, Ungvölgyi János, Vaszkó András, Vaszkó Irén,  Várfi András, Várfi Péter

Szerkesztői a havilap címében  pontosan megfogalmazták, hogy mit szeretnének közvetíteni.
A folyóirat főbb, állandó rovatai is ezt tükrözik:   Hírek, Közlemények, „In memoriam",  Katolikus oldal, Irodalmi oldal, Szentek élete, Endrőd néprajza, Gyoma néprajza, Gyerekeknek,
Fiatalokról fiataloknak, Gazdakalendárium stb.

Tímár Máté (1922-1999) endrődi születésű író, költő a második számban így írt az új lap lehetséges feladatáról:

„...Városunk címen új havi-lapot indítottak (a meglévő kettő mellé),...mi lehet... a kikelő új lap feladata a folyamatos jelenben? ...tudatosan olyan humanista, nemzeti erkölcsi normákkal  mérni  a sorsformáló eseményeket, s olyan célokat kitűzni, amiket keresztény hitfelekezetek, ökomenikusnak, egyetemes népszolgálatnak neveznek. Gyógyítás szándékával  feltárni
a bajokat, hitet tenni a nemes törekvések mellett, s a hónuk alá nyúlni azoknak, akiket az átalakulás időlegesen az út szélére sodort. S ezügyben nem lehet a lapnak endrődi vagy gyomai, katolikus vagy protestáns, hívő vagy szabadgondolkodó jellege, csakis egyetemleges:..."