Haan Lajos monográfiája

haanHaan Lajos (1818-1891) békéscsabai evangélikus lelkész Békés vármegye hajdana című munkája 1870-ben jelent meg. A kétkötetes mű a legkorábbi magyarországi megyetörténeti monográfiák sorába tartozik, az első kötet a Történelmi rész, míg a második az Oklevéltári rész címet viseli.
Az első kötet a megye általános történetét írja le, majd ezt követi betűrendben az egyes települések, városok és falvak története. A második kötet a Haan kutatása során feltárt oklevélanyag és a 18. századi írásos dokumentumok forráskiadványa.
Az első kötetben megtalálható Endrőd (Endrőd leírását itt olvashatja) és Gyoma leírása is. De nemcsak ezeket az oldalakat tesszük közzé honlapunkon, hanem Csejt, Csudaballa, Ege, Félhalom, Póhalom leírásait is. Így teljesebbé válnak a korábban már közzétett történeti leírások. A leírásokat itt olvashatja.