Haan Lajos monográfiája

haan lajos smHaan Lajos (1818-1891) békéscsabai evangélikus lelkész Békés vármegye hajdana című munkája 1870-ben jelent meg. A kétkötetes mű a legkorábbi magyarországi megyetörténeti monográfiák sorába tartozik, az első kötet a Történelmi rész, míg a második az Oklevéltári rész címet viseli. Az első kötet a megye általános történetét írja le, majd ezt követi betűrendben az egyes települések, városok és falvak története. A második kötet a Haan kutatása során feltárt oklevélanyag és a 18. századi írásos dokumentumok forráskiadványa.

Az első kötetben megtalálható Endrőd és Gyoma leírása is, melyekkel teljesebbé válnak a korábban már közzétett történeti leírások. Az endrődi leírást itt, a gyomai leírást itt olvashatja.