Jövőkép

A város könnyen megközelíthető pontján akadálymentesített, a szolgáltatásoknak megfelelően kialakított könyvtárban nyújtjuk szolgáltatásainkat. Fizikai közelségben partnerintézményeinkkel, látogatóink kényelmét, és igényeit előtérbe helyezve végezzük munkánkat a minőségi követelmények szellemében, a használói szuverenitás figyelembe vételével.

Meghatározó, vezető szerepet töltünk be az információs és kulturális intézmények között. A civilszervezetek működésének nemcsak közösségi terét biztosítjuk, hanem részt veszünk tevékenységük koordinálásában is.

Hagyományos könyvtári funkcióinkkal, a település történelmi, kulturális, és természeti értékeiről készült dokumentumok megőrzésével, digitalizálásával és közrebocsátásával erősítjük szerepünket a város életétben. Minőségi alapokon szervezzük szolgáltatásainkat, amelyekkel virtuálisan is látogatóink rendelkezésére állunk.

Korszerű, folyamatosan gondozott és több szempontúan feltárt a gyűjteményünk. Integráltan, korlátozástól mentesen közvetítjük a hagyományos és digitális formában megjelenő információkat, a könyvtári és tájékoztatási szolgáltatásokat.

Könyvtárosaink sokoldalúak, képzettek, elfogadóak és toleránsak.

Küldetésnyilatkozat

 A Határ Győző Városi Könyvtár küldetése, hogy integráltan közvetítse a hagyományos, az elektronikus és digitalizált formában megjelenő információkat. Legelső elérési pontként kapcsolja össze a város lakosságát a hazai könyvtári rendszerrel, a fellelhető információkkal.

Egyenlő esélyek nyújtásával biztosítsa a nyilvános és szabad információszerzést, a dokumentumokhoz való jutást. Tevékenységével támogassa az oktatást, az ismeretszerzés bármely formáját és az egész életen át tartó tanulást. Közösségi térként alkossa szerves részét, formálja és támogassa a város kulturális életét. Elkötelezetten segítse az olvasás népszerűsítését, és az olvasástanulást- tanítást, a szövegértő olvasásfejlesztését.

Minőségi alapokon szervezett szolgáltatásai folyamatos fejlesztésével növelje a használók elégedettségét. Gyűjteménye tudatos gyarapításával, korszerű szolgáltatásokkal, programokkal minőségi színvonalon szolgálja a használók igényeit. Építse és ápolja partnerkapcsolatait.

Segítse a helytörténeti jelentőségű kulturális és néprajzi hagyományok, természeti értékek, gazdasági és társadalmi folyamatok kutatását, megismerését, közzétételét.

Szolgáltatási díjak

Könyvtári szolgáltatások díja
A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Tevékenység díj
Fénymásolás, nyomtatás 1 oldal szöveg/kép fekete-fehér A/4 30,-
Fénymásolás, nyomtatás 2 oldalas szöveg/kép fekete-fehér A/4 40,-
Fénymásolás, nyomtatás 1 oldal szöveg/kép fekete-fehér A/3 60,-
Fénymásolás, nyomtatás 2 oldalas szöveg/kép fekete-fehér A/3 80,-
Fénymásolás, nyomtatás kép 100 %-ban fedett, színes A/4 200,-
Fénymásolás, nyomtatás kép 50 %-ban fedett, színes A/4 150,-
Fénymásolás, nyomtatás kép 100 %-ban fedett, színes A/3 400,-
Fénymásolás, nyomtatás kép 50 %-ban fedett, színes A/3 200,-
Laminálás laponként A/4 200,-
Laminálás laponként A/3 300,-
Szkennelés oldalanként A/4 50,-
Szkennelés oldalanként A/3 100,-
Számítógép használat naponta egy alkalommal, megkezdett félóra 0,-
Számítógép használat félórát meghaladó, minden megkezdett félóra 100,-
Számítógép használat minden megkezdett félóra beiratkozás nélkül 100,-
Elveszett olvasójegy pótlása 50,-
Könyvtárközi kölcsönzés postaköltség térítése 2500,-
Megrongált vonalkód cseréje 50,-
Késedelmes visszahozás felszólítás előtt, 60 napot meghaladó 300,-
Első felszólítás postai úton 500,-
Második felszólítás postai úton 700,-
Harmadik felszólítás postai úton 800,-

Ajánlott levél felszólítás után postaköltség

+késedelmi díj

800,-

500,-

Elvesztés, rongálás

- ha a könyv beszerzési ára 500 Ft alatti

- ha feletti, a könyv beszerzési ára+ 500 Ft, de minimum 1000 Ft

 

1 000,-

Terembérlés: megkezdett óra nyitvatartási időn kívül 10 000,-