A- A A+
gyermekkönyvtár

Postacím:

5500 Gyomaendrőd,
Fő út 230.

Nyitvatartásunk:

Hétfő - Péntek: 11 - 17
Szombat: részletek itt!

Telefon / Fax:

+36-66/218-370 

A hónap ajánlata - 2013. Március

honap ajanlata 2013 a honap ajanlata

 

01 honap ajanlata 2013 marcius matyas kiraly

 

 

 Hunyadi Mátyás 1443-ban született, Kolozsváron. Nevezik Corvin Mátyásnak, az igazságos Mátyás királynak, hivatalosan I. Mátyásnak, de a köznyelv egyszerűen, mint Mátyás királytemlegeti. Aláírásában a Mathias Rex (Mátyás király) tűnik fel. Magyarországon 1458 és 1490 között uralkodott. 1469-től cseh (társ) király, 1486-tól Ausztria hercege.

 


A magyar hagyomány az egyik legnagyobb magyar királyként tartja számon, akinek emlékét sok népmese és monda is őrzi.

 

 

 

 

 

 

 

 

02 honap ajanlata 2013 marcius matyas kiraly szulohaza

 

 

 

 

 

 

Mátyás király szülőháza Kolozsváron látható.

 

Családja: Apja Hunyadi János, a középkori Magyar Királyság egyik legkiemelkedőbb hadvezére. Nevéhez fűződik az 1456-os nándorfehérvári diadal. Anyja Szilágyi Erzsébet, testvére Hunyadi László. Humanista szellemben nevelték sokoldalú, érdeklődő emberré. Tanították egyház- és államjogra, művészetekre és latinra. A magyar mellett németül és csehül is beszélt. Tanítója a kor nagy mestere Vitéz János volt.


V. László halála után nagybátyja, Szilágyi Mihály és a Hunyadi-párt fegyveres erejének nyomására 1458. január 24-én királlyá választották, a legenda szerint a Duna jegén. Ám ez nem volt igaz, a jég annyiban játszott szerepet a királyválasztásban, hogy Szilágyi Mihály fegyveresei át tudtak kelni a Dunán, mert a választás Budán volt. A fegyveresek felvonulása jelentősen befolyásolta a választás eredményét.

 

03 honap ajanlata 2013 marcius budai var

 

 

 


A Budai vár Mátyás király korában.

 

 

Mivel még kiskorú volt, az országgyűlés Szilágyi Mihályt nevezte ki mellé kormányzónak. Mátyás azonban nem tűrte a gyámkodást és háttérbe szorította nagybátyját, aki összeesküvést szervezett ellene. Az összeesküvés híre Mátyás fülébe jutott, aki a lázadókat elfogatta.
1464. március 29-én Székesfehérvárott koronázták meg Szent István koronájával.


Mátyás király címerállata a holló volt. A holló latinul corvus, ezért nevezték Corvin /hollós / Mátyásnak is.
A krónika szerint Mátyás király a kezéről egy vadászat alatt levette gyűrűjét, és azt egy holló elragadta. Mátyás üldözte a madarat és visszaszerezte gyűrűjét, ezen esemény emlékezetére választotta a hollót címerállatául.

04 honap ajanlata 2013 marcius matyas cimerallata
Tudományosabb magyarázatként román források megemlítik, hogy Mátyás nagyapjának egy Holló Köve nevű birtoka volt, és hogy ez is kapcsolatba hozható a névvel. Az igazsághoz tartozik, hogy a gyűrűt tartó holló már Hunyadi János címerén is látható volt.

 

05 honap ajanlata 2013 marcius matyas cimere

 

 

 

 

 

 

 

 

Mátyás címere

 

 

06 honap ajanlata 2013 marcius matyas kiraly pecsetje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mátyás király pecsétje és aláírása.

 

Dicső hadserege a híres Fekete sereg volt, amit akkor még nem neveztek feketének, csak a király halála után. A „fekete" nevüket állítólag onnan kapták, hogy Mátyás halálakor a katonák vállukon fekete szalagot viseltek. Mások szerint, azért lett fekete sereg a fekete sereg, mert fekete páncélt viseltek. Bizonyos emberek szerint meg azért fekete a fekete sereg, mert a holló, ami Mátyás címerállata volt, szintén fekete.


07 honap ajanlata 2013 marcius matyas kiraly zaszlaja

 

 

 

 

 

A fecskefarkú zászló a sereg zászlaja volt.

 

A hadsereg állandó létszáma 8-10 ezer fő volt, de hadjáratok idején ennek kétszeresére duzzadt fel. Főbb alakulatai a támadásra is alkalmas gyalogság, a tüzérség, a nehéz páncélzatú lovasság és a könnyűlovasság volt. Hírneves vezérek voltak például Kinizsi Pál, Magyar Balázs, Báthory István. Mátyás halála után a sereg szétszóródott,1494 tavaszára végleg megszűnt létezni.

Mátyás kedvelte a művészeteket. Udvarában híres művészek és történészek működtek. Támogatta a tudományokat is, mert mint mondotta: „A tudatlan király olyan, mint a koronás szamár." Ebben a korban Mátyás rendelkezett a világ második legnagyobb könyvtárával. Ez összesen 2000-2500 corvinából állt, amelynek nagy része azonban sajnos később, a török hódítást követően elkallódott. Ma mindössze 216-ról tud a kutatás.

 

08 honap ajanlata 2013 marcius corvina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy lap az egyik megmaradt covinából.

 

A király halálát mendemondák tarkítják. Van, amelyik szerint megmérgezték, van amelyik orvosi melléfogást említ, de van olyan is, ami szerint egyszerűen csak megbetegedett és meghalt. Halála 1490-ben Bécsben következett be, Székesfehérváron temették el.

 

Mátyásról halála után számos monda keletkezett. A mondák szerint néha egyszerű ruhába öltözve járta végig az országot, hogy közelebbről megismerje a nép gondjait. Mátyást életében sem a nép, sem a főurak nem kedvelték. A nép azért, mert a sok háborúval együtt jártak a hatalmas adók is, a főurak pedig azért, mert Mátyás „csak" egy hozzájuk hasonló főúr gyermeke volt.


Halála után azonban a nép sokszor visszasírta, ugyanis a főurak szabadon garázdálkodhattak. A főurak pedig csak a Mohácsi csatát követő időszakban jöttek rá nagyságára, hiszen az országot soha nem látott gazdagságba vezette.