A- A A+
gyermekkönyvtár

Postacím:

5500 Gyomaendrőd,
Fő út 230.

Nyitvatartásunk:

Hétfő - Péntek: 11 - 17
Szombat: részletek itt!

Telefon / Fax:

+36-66/218-370 

A Hónap ajánlata - 2020 május

Nemzeti Parkjaink


honap ajanlata aprilis 01Az elmúlt évszázadokban az ember nagymértékben alakította át és pusztította környezetét. Szükségessé vált, hogy legősibb természeti értékeinket védjük és megőrizzük. Ezt a célt szolgálják a nemzeti parkok. Magyarország területén tíz nemzeti park található, közülük több az Unesco Világörökség része is.


Értékeink megóvása, környezetünk ápolása mindannyiunk érdeke, hisz itt éltek őseink: ez a Szülőföldünk.

 

 

 

 

honap ajanlata aprilis 02
Minden logó egy-egy magyarországi nemzeti parkot szimbolizál.

 

honap ajanlata aprilis 03

 

A Körös- Maros Nemzeti Park az Alföldön, a Tiszántúli területen helyezkedik el. Nagy kiterjedésű szikes puszták, erdős puszta-és mocsármaradványok, kaszálók és ligeterdők maradtak fenn a Körösök vidékén. A terület folyói a Körösök, a Maros és a Tisza.


A park gazdag madárvilággal rendelkezik, különösen a tavaszi és az őszi madárvonulás alkalmával figyelhetők meg. A park egyik fő értéke a Körösök és a Maros ártéri erdei, a holtágak vízi világa.

 

 

 

honap ajanlata aprilis 04

 

A túzok, a Körös-Maros Nemzeti Park címerállata a dévaványai pusztákon él. Veszélyeztetett faj, védelme nagy erőfeszítéseket igényel.


Körülbelül akkora, mint egy pulyka, de kitartóan tud repülni, erős futólábával nyílt vidékek jellegzetes földlakó madara. Tollazata szürkésbarna piszkosfehér mellrésszel.

 

 

 

honap ajanlata aprilis 05A legszebb holtágakat a Körös-ártéren láthatjuk, melyek közül nyolcat tartanak számon az országosan is kiemelt jelentőségű, úgynevezett szentély holtágak között. A szentély típusú holtágak esetében a kialakult ökoszisztéma fenntartása a cél. Ilyen holtág Gyomaendrődön a Danzugi-holtág.

 

 

honap ajanlata aprilis 06
volgamenti hérics

 honap ajanlata aprilis 07bókoló zsálya

 

A nemzeti park területén 3 fokozottan védett és 70 védett növényfaj fordul elő.

A löszgyepek növényei közül fokozottan védett a volgamenti hérics, és a bókoló zsálya. 

Mindkét növényfaj Magyarországon csak itt, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság által kezelt védett természeti területeken él.

 

 

honap ajanlata aprilis 08

A Hortobágyi Nemzeti Park hazánk első nemzeti parkja. A park egész területe fölkerült a Világ Kulturális és Természeti Örökségének listájára.
Az egykor ligetes sztyeppe mai képének kialakulásában az embernek meghatározó szerepe volt: folyók szabályozása, mocsarak lecsapolása, a legeltető állattartás, az erdők kivágása, felégetése.

 

 

 

 

 

honap ajanlata aprilis 09
szürke daru

honap ajanlata aprilis 10
pártás daru

 

A Hortobágyi Nemzeti Park címermadara:

a daru. A daru a magyarság egyik megbecsült ősi vadmadara. Magyarország területét az ősi időktől kb. 1900-ig a földön lakó 14 darufaj közül két daru: a szürke daru és a pártás daru lakta. A pártás daru már a múlt században is nagyon ritka volt a Kárpát-medencében.

honap ajanlata aprilis 11A Hortobágy a végeláthatatlan pusztáról ismert. A mai napig fennmaradtak az állattartás ősi hagyományai és azok az ősi háziállatok, amelyek évszázadokon keresztül formálták a tájat. (szürke marha, racka)

 

 

 

honap ajanlata aprilis 12A magyar szürke marha Magyarországon őshonos, törvényileg védett háziállatok egyike. Szépségével, szilajságával, megjelenésével az Alföld jellegzetességeihez tartozik. Ma elsősorban turistalátványosságként tartják.

 

 

 

 

 

honap ajanlata aprilis 13A hortobágyi racka juh, régi magyar juhfajta, amely a honfoglalás óta a magyarok társa volt. Sokáig az alföldi juhpásztorok meghatározó állata volt.
Egyedülálló különlegessége a V-alakban elálló, egyenes, sokszorosan csavart szarv. Napjainkban főleg genetikai tisztaságának megőrzése miatt tenyésztik, egyre több helyen látható, mint turistalátványosság.

 

 

 

honap ajanlata aprilis 14A Kiskunsági Nemzeti Park feladata, hogy megőrizze a Duna-Tisza közi táj jellegzetes arculatát, élővilágát, vizeit.
Logójának központi eleme a homokbuckát jelképezi, melynek hullámai az árvalányhaj hullámait idézik. Két formai elem a boróka és a vércse sziluettje egészíti ki a képet.

 

 

 

 

 

 

honap ajanlata aprilis 15

 Jellegzetes homokbuckás táj a Kiskunságon.

honap ajanlata aprilis 16
kék vércse

honap ajanlata aprilis 17
közönséges boróka

Hasonlóan a Hortobágyhoz, ez a táj is az ember és a természet sok százéves együttélésének emlékeit őrzi. Vizes élőhelyei fokozottan védettek.
Állatvilágának értékes képviselője a túzok, a kék vércse, az ugartyúk és a pusztai gyalogcincér.

 

 

 

 

 
A Kiskunsági Nemzeti Park címerállata, kistestű sólyomféle madár a magyar puszták féltett kincse. Hazánkban a kék vércse elsősorban az ország középső és keleti részén, az Alföld sík vidékein költ. A kék vércse telelőterülete Délnyugat-Afrikában van. A többi sólyomféléhez hasonlóan nem épít saját fészket, költéséhez elsősorban a varjúfélék fészkeit foglalja el..

 

 


A borókafélék az egész északi féltekén előfordulnak. Egy faja: a közönséges boróka a Kárpát-medencében is gyakori örökzöld.

 

 

honap ajanlata aprilis 18A Bükki Nemzeti Park az Északi-középhegységben, a Bükk-vidéken található.
A Bükk hegység Magyarország legmagasabb hegysége. Területén több mint 850 barlang található. A nemzeti park nagy részét erdős terület foglalja el. A fennsík rétjein ritka növényfajok élnek, mint a sárga ibolya, ami csak itt virágzik hazánkban.

honap ajanlata aprilis 19
                                                                   sárga ibolya

 

honap ajanlata aprilis 20A szártalan bábakalács az őszirózsafélék családjába tartozó faj.


A Bükki Nemzeti Park címernövénye. Hegyi rétek, legelők, kaszálók ritkuló növénye. Alacsony termetű növény, színével szinte beleolvad a környezetébe. A levelek között nyílik a virág: 3-5 centiméter átmérőjű, szalmasárga vagy szürkésfehér virágok kevésbé szembetűnőek. A virágok esős időben bezáródnak, így védik a rothadástól a növényt. Június-augusztusban virágzik.

 honap ajanlata aprilis 21
uhu

honap ajanlata aprilis 22
holló

honap ajanlata aprilis 23

 

 

 

 

A nemzeti park állatvilága nagyon gazdag. A rovaroktól az emlősállatokig, sok állatfaj otthona az erdő.

 

 

 

 

 

 

 

Ritka fajok költenek itt, mint, a holló, az uhu és a fokozottan védett parlagi sas.

 

 

 

 


Az emlősök közül a hiúz már több mint tíz éve állandó lakója a bükki erdőknek. Vadmacskának is népesebb állománya él ezen a vidéken.

 

 honap ajanlata aprilis 24

 

A Bükk-fennsíkon legel a híres lipicai ménes.

 

 

honap ajanlata aprilis 25

Az Aggteleki Nemzeti Park egyedülálló barlangjairól és az ott található cseppkőkincsről ismert világszerte.
Az első olyan nemzeti park az országban, amely kimondottan a híres cseppkőbarlangok védelmére alakult meg.
Területén sok védett növény- és állatfaj is előfordul.
A park címerállata a szalamandra.

 

 

honap ajanlata aprilis 26

A Nemzeti Park két barlangja is világrekorder:
az egyik a 25 kilométeres kiterjedésű Baradla barlangrendszer.
Erről bővebben olvashatsz a 2013 –as év szeptemberi Hónap ajánlatában http://hgyvk.hu/index.php/a-honap-ajanlata/szeptember/916-a-honap-ajanlata-2013-szeptember

A másik különlegesség az 503 méteres tengerszint feletti magasságban elhelyezkedő Szilicei-jégbarlang a világ legalacsonyabban fekvő jégbarlangja.

 

 

 

 

 

           Szilicei-jégbarlang

 

 

honap ajanlata aprilis 27

A Balaton-felvidék, a Dél-Bakony, a Tapolcai-medence, a Keszthelyi-fennsík a Kis-Balaton medencéje tartozik a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz. A nemzeti park legértékesebb része a Kis-Balaton, amely a Zala szabályozása révén keletkezett láp- és mocsárvilág, amely Európában is egyedülálló. A parkban számos védett növény és állat él. Nemzetközi viszonylatban főleg madártani vonatkozása jelentős. A vízimadár vonulásban kiemelkedő szerepet tölt be. A park címernövénye a lisztes kankalin.

 

 

 

 

 

honap ajanlata aprilis 28cigányréce honap ajanlata aprilis 29
réti sas

 

 

 

 

 

 

 

 

honap ajanlata aprilis 30

 

A lisztes kankalin Magyarországon fokozottan védett, mészkedvelő, jégkorszaki faj.


Rendkívül veszélyeztetett, három termőhelye ismert, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén.

 

 

 

 

 

honap ajanlata aprilis 31

A Balaton, országunk legnagyobb tava halakban gazdag. Legismertebbek a ponty, kárász, harcsa, csuka, keszeg amur.

A balatoni halakról olvashatsz még a 2014-es júliusi Hónap ajánlatában. http://hgyvk.hu/index.php/a-honap-ajanlata/julius/926-a-honap-ajanlata-2014-julius

 


                       csuka

 

honap ajanlata aprilis 32A Fertő–Hanság Nemzeti Park Magyarország északnyugati területén fekszik.
Négy jelentősebb részből áll: Fertő-táj, Hanság, Tóköz, Répce menti területek. A Hanság egykor hazánk egyik legnagyobb összefüggő lápterületének számított.

A Fertő-tó a harmadik legnagyobb szikessztyepp tó Közép-Európában. Növényvilága szegényes, madárvilága gazdag.
Címer madara a kócsag.

 

 

 

 

honap ajanlata aprilis 33A nagy kócsag gázlómadár. A hófehér gémfélék legnagyobb képviselője.
Élőhelye sziki és nádas mocsarak, árterek.
Magyarország a faj egyik legjelentősebb előfordulási helye. A mocsarak lecsapolása, és a dísztollaik miatt történő vadászat miatt számuk jelentősen csökkent. Jellemző, hogy a múlt század elején külön kócsagőrt alkalmaztak, melynek feladata az volt, hogy a töredékére zsugorodott állományt megvédje.

 

 

                           kócsag


honap ajanlata aprilis 34A lápvidékek egyik jellemző növénye a tőzegpáfrány. Messze kúszó gyöktörzse révén hatalmas telepeket alkothat. Levelei nagyon vékonyak, törékenyek, a kiszáradást rosszul tűri, ezért tartósan jó vízellátású helyeken található. A vizes élőhelyek drasztikus csökkenésével rendkívül megritkult – annyira, hogy felkerült a védett fajok listájára is. A Hanság jellegzetes páfrányfaja.

 

 

 

                      tőzegpáfrány

 

honap ajanlata aprilis 35A Duna-Dráva Nemzeti Park a Duna Sió-torkolata az országhatár, valamint a Dráva mentén helyezkedik el. A Dél-Dunántúl legnagyobb része dombság, amelyből szigetként emelkedik ki a Mecsek és a Villányi-hegység.
A nemzeti park logója igen összetett, mindent összefoglal, ami a parkban lényeges.
A zöld kör a növényzet színe. A kék színről az ég és a víz jut eszünkbe, formájuk a repülő madarakat szimbolizálják, és elénk idézik a madarak röptét a fák és rétek vagy a folyók felett, ahol táplálékukat keresik.

 

 

honap ajanlata aprilis 36

A Mecsek hegység a nemzeti park jelentős részét képviseli. Növényvilágát jellegzetessé teszi az a 20–30 olyan növényfaj, amely a Kárpát-medencében máshol nem él. A hegységben száznál több védett és fokozottan védett növényfaj él. A nevezetes bennszülött növények közül fokozottan védett, kiemelt természeti érték a bánáti bazsarózsa.

 

 

 

 

                    Bánáti bazsarózsa

 

honap ajanlata aprilis 37Van a Mecseknek egy madara, amely az országban csak itt fordul elő.
A Mecseknádasd körüli szőlők és gyümölcsösök biztosítanak élőhelyet e madárnak, a kerti sármánynak.

 

 

 

                  kerti sármány

 

honap ajanlata aprilis 38A Duna–Ipoly Nemzeti Park úgy jött létre, hogy
a korábbi pilisi és börzsönyi tájvédelmi körzetekhez kapcsolták az Ipoly érintett szakaszát és ártereit, néhány kisebb dunai szigetet, valamint a Szentendrei-sziget viszonylag épségben maradt élőhelyeit.
A park térségének egyedi sajátossága a három nagy tájképi egység: a folyóvölgyek, a hegységek és a síkság találkozása.
Címer állata a havasi cincér.

 

 

honap ajanlata aprilis 39A havasi cincér Közép-Európában már sok helyen kipusztult. Ritka, védett faj! Élete az idős fákhoz kötött.
Európa egyik legszebb bogara. Sűrű, kék vagy kékesszürke szőrzete és a szárnyfedőkön, valamint az előháton látható bársonyfekete rajzolata alapján összetéveszthetetlen

A park állatvilága igen gazdag és változatos. A Középső Ipoly-völgyben él a bennszülött magyar tavaszi fésűs bagolylepke.
A Dunakanyarban ritka csigafajok is élnek,.
A háborítatlan erdőkben hiúz, a vizek mentén vidra tűnik fel.

                   havasi cincér

 

honap ajanlata aprilis 40

 

 

 

A nemzeti park növényzete sokszínű. A Pilis érdekessége a magyarföldi husáng, amely a jégkorszak után egy melegebb időszakban telepedett meg, és máig fennmaradt.

 

 

 

 

 

 

 

 

            magyarföldi husáng

 

 

honap ajanlata aprilis 41Az Őrség Vas megye délnyugati szegletében található. Nevét onnan kapta, hogy a honfoglaló magyarok a nyugati határ védelmére őrhelyeket telepítettek, melyek körül kisebb települések alakultak ki.

Címer madara a siketfajd. A címerben található még a henye boroszlán növény is.

 

 

 

 

 

 

honap ajanlata aprilis 42A siketfajd Eurázsiában a tajgaövben, hegyvidéki fenyvesekben él. Az Őrségi Nemzeti Park címerében is szereplő madár az 1960-as évekig rendszeres, de kisszámú fészkelő volt az Alpokalján, a ’70-es évek óta nem sikerült megfigyelni Magyarországon.

 

 

 

 

honap ajanlata aprilis 43

A henye boroszlán Magyarországon is őshonos és védett növényfaj.

Fűszeres illatú, rózsaszínű vagy ciklámenpiros virágai a leveles hajtás csúcsán dús csomóban nyílnak.

A termése mérgező.

Napos, illetve félárnyékos sziklakertekbe ültethető.

 

 

 

honap ajanlata aprilis 44
tőzegmohás láp

honap ajanlata aprilis 45
szalafői őserdő

honap ajanlata aprilis 46
muraközi ló

 

Az Alpok közelsége miatt az élővilág hegyvidéki jellegű, bükkösök, erdei fenyvesek a jellemzőek.
A terület legértékesebb tagja a szőcei tőzegmohás láp. A legutóbbi jégkorszakból ránk maradt láprét tíz ritka tőzegmohafaj termőhelye.

 

 

 

 

 

 

Szalafő őserdejében 1950 óta nem vágtak ki és nem ültettek fát. A kutatók azt figyelik, milyen természetes változások mennek végbe az erdő növénytársulásában.

 

 

 

 

 


A Nemzeti Park a már kihalófélben lévő muraközi ló feltámasztásával is foglalkozik. Őriszentpéter mellett több egyedet is tart.
A Nemzeti Parkban Kondorfa határában található a Hegy-völgy elnevezésű terület, ahol létrehoztak egy fokozatosan vadonná váló részt és ide 2019 nyarán visszatelepítették a Magyarországon kihalt európai bölényt.

 

 honap ajanlata aprilis 47Európai bölény