Kezdőlap

Statisztikai adatok

Összesített statisztikai adatok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Az adatszolgáltató település népessége, fő

14972

14777

14702

14479

14334

14207

13688

13950

13806

Szolgáltató helyek száma

2

2

2

2

2

1

1

1

1

Alapterület, nm

560

560

560

560

560

400

400

400

400

Heti nyitva tartó napok száma

6

6

6

6

5

6

6

6

6

Heti nyitva tartó órák száma

44

49

49

49

33,5

43

43

43

43

Leltárba vett állomány, db

2313

1597

4130

1743

2340

949

1751

1911

1662

Vásárolt dokumentumok db száma

2231

1575

1491

1209

503

541

1263

1423

1335

Állománygyarapításra fordított összeg, eFt

2952

2818

3733

2528

1150

2175

2368

3384

3382

Állomány (db) összesen, december 31-én

43730

38199

41801

39210

41239

36418

36103

38010

39619

Kurrens folyóiratok, címeinek száma

111

130

118

118

108

83

106

102

117

Kurrens folyóiratok példányok száma

136

150

147

148

118

87

111

105

121

Számítógépek száma összesen

3

6

19

19

19

17

17

17

17

-       Internetes számítógépek száma

3

6

19

19

19

17

17

17

17

Könyvtáros, fő /teljes munkaidőre átszámítva

5/5

5/5

5/5

5/5

3/2

4/3

3,5

3,5

3,5

Egyéb alkalmazott, fő /teljes munkaidőre átszámítva

2/1,5

2/1,5

2/1,5

2/1,5

2/1

1/0,5

0

0

0

Fenntartói támogatás

28060

22978

20060

22346

20631

20122

15910

19608

19728

Regisztrált használó, fő

1810

2350

2814

3379

3174

2697

2594

2166

2023

-       Ebből újonnan regisztrált, fő

214

428

535

752

646

426

312

294

250

-      14 éven aluli regisztráltak, fő

710

833

945

1124

1108

1098

1025

970

919

Személyes használat

14108

19519

20099

23215

22260

10412

12552

12101

10746

-       Ebből internet használat, alkalom

2539

3361

6409

10608

8326

1872

2101

1908

1361

-       Ebből 14 éven aluli

7 002

10 684

11826

11141

9992

3209

3287

3392

3320

Látogatottság havi átlaga, fő

1176

1626

1675

1936

2023

867

1046

1008

896

Kölcsönzés, összesen, db

58926

43556

41734

64443

74199

18498

15365

14122

13166

-      Ebből 14 éven aluli, db

12657

12669

11151

7457

13016

2219

2475

2451

1767

Helyben használt dokumentum, db

30529

44137

55813

93248

92444

41782

45191

42472

37623

-      Ebből 14 éven aluli, db

15091

23610

27173

11641

32615

7202

7486

7348

6861

Csoportos látogatások

32

40

68

93

112

30

45

64

82

Honlap, OPAC

-

-

40669

664771

730324

1262536

1564630

1803339

1855019

Könyvtárközi kölcsönzések, kapott kérés, db

5

2

5

7

4

1

1

0

0

Könyvtárközi küldött kérés, db

77

64

64

38

30

9

14

15

3