Határ Győző hagyaték könyvei könyvtárunkban.

hgy_hagyatek_150 Amilyen kalandos életet élt könyvtárunk világhírű névadója, olyan kalandos hagyatékának története. Érvényes végrendelet híján, a hagyaték hosszú ideig bizonytalan sorsra volt ítélve. Határ Győző Londonban lévő lakását - minden bútorával, berendezési tárgyával, személyes tárgyaival együtt- törvényes örökös és végrendelet híján az angol hatóságok lezárták. A Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársai igyekeztek minden tőlük telhetőt megtenni azért, hogy a páratlan szellemi értékű hagyaték megfelelő, magyar kezekbe juthasson.

A lakásra és a benne lévő tárgyakra Angliában ugyan senki sem tartott igényt, mégis évekbe tellett, hogy a hagyaték sorsa megnyugtató módon rendeződjön. A lakást ez idő alatt többször feltörték, drogosok, hajléktalanok laktak benne, beázott. Évek múltán előkerült egy régi keltezésű végrendelet, amelynek jogosságát a megfelelő hatóságok elismerték és elfogadták: e szerint, a hagyatékra az Országos Széchenyi Könyvtár jogosult. Amit lehetett hazaszállíttattak, hagyatéki leltárba rendeztek. A hagyatékból részesült a Petőfi Irodalmi Múzeum is, akiknek munkatársai nagyon jó és rendszeres kapcsolatot tartottak fenn és ápoltak Határ Győzővel.

Bővebben ...

Felhívás

selejtezett_konyvek_videokazettak_vasara

Nyitvatartási időben a Kossuth L. út 50 szám alatt.

 

A Márai-program könyvtárunkban

gyomaikonyvtar3_150 A Márai-program mű- és olvasó-központú program. Alapvető célkitűzése, hogy a magyar könyvpiacon megjelenő legfontosabb művek eljussanak a könyvtárak közvetítésével az olvasókhoz.

A Márai-program lebonyolítására a Nemzeti Kulturális Alapot kérték fel. A listára került könyvek 30%-a az úgynevezett nemzeti minimumot jelentő alapcsomag része.

Olyan könyvek tartoznak e körbe, amelyeket minden magyar olvasónak el kellene olvasnia. A másik 70% kiválasztásánál a Kollégiumok a könyvtári olvasók igényeit vették figyelembe. A Márai-program pályázataira 2011-ben a kiadók nyilvános könyvesbolti forgalomban lévő magyar nyelvű kötetekkel pályázhattak, egyenként 60 címmel olyan könyvekből, amelyekből legalább 200 példányos készlettel rendelkeznek, és amelyek között nem szerepelhetett egyetemi jegyzet, tankönyv, hobby-könyv és szórakoztató irodalom. A pályázóknak a kiskereskedelmi árhoz képest legalább 25 százalékos engedményt kellett vállalniuk, és fedezniük a könyvek szállításának költségeit. Az NKA a Márai program lebonyolításával a KELLO-t (Könyvtár Ellátó Nonprofit Kft.) bízta meg.

A könyvtárak kiértesítése már megtörtént. A látogatottság, a beiratkozott olvasók száma alapján döntöttek arról, hogy egy-egy könyvtár mekkora összegben vásárolhat. Könyvtárunk 650.000 Ft-ot költhet el a program keretein belül. Június másodikától nyilvános a Márai-program első fázisában támogatott ötszáz könyv (iik, tik) listája. A listák már eljutottak hozzánk, kiválogatásra kerültek a dokumentumok, amelyeket a könyvtár választ.

 

Projekt bemutató rendezvény

projektbemutato_150 TÁMOP-3.2.4-08/1 „Békés Tudásdepó-Expressz" – a könyvtárhasználók igényeire szabott összehangolt szolgáltatásfejlesztés az olvasási és digitális kompetenciák fejlesztésének elősegítésére megnevezésű pályázat a végéhez érkezett.
A pályázatról, a megvalósításra került vállalásokról sajtótájékoztatót és projektbemutató rendezvényt tartott a könyvtár.

Meghívott vendégeink voltak:

Várfi András polgármester, Dr. Hajnal Lajos a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár igazgatója, Rakonczás Szilvia a Békés Megyei Könyvtár vezetője, projektmenedzser, valamint a pályázatba partnerként bevont iskolák képviselői, civil szervezetek.

Bővebben ...

Világhálón a Endrődi Híradó című folyóirat könyvtárunkban található (1979-1981) - számai

endrodi_hirado_teljes Endrődi Híradó : 1979-1981 / szerk. [szerkesztőség]. –
Endrőd : Az MSZMP Endrőd Nagyközségi Pártbizottságának Agitációs és Propaganda Központja, 1979-1981. –
Megjelent negyedévenként. –
A címlapon Kiss István szobrász Agrárproletár emlékműve látható. Az emlékművet az 1935-ös endrődi csendőrsortűz áldozatainak emlékére állították 1975-ben.
A cikkírók között található: Beinschróth Mihályné, Borbély Sándor, Fagyas Mátyás, Galambos Imre, Giricz Vendel, Gyuricza László, Horváth Mihály, Kenyeres István, Dr. Koleszár József, Márton Gábor, Pintér Sándor, Szilágyi Ferenc és Tarnai Ferenc.

Nagyszerű, jó játékkal ért véget az idei év SZÖVEGELŐ-je

 

szovegelo_20110527_007_k A könyvtár tavaly indította útjára levelezős játékát, amely a szövegértő olvasást támogatja amellett, hogy könyvtár és olvasásnépszerűsítést is felvállal.
Azok a gyerek, akik a legtöbb pontszámot érték el, meghívást kaptak egy közös, vidámhangulatú játékra.
A város három általános iskolájából érkezett gyerekek (3. osztálytól 8. osztályig) a helyszínen alakítottak csoportokat.


Nem csak életkor szerint, hanem az iskolájukat tekintve is, vegyes csoportok alakultak ki. A 9 csapat két fordulóban játszott. A csapatok fele először a szerencsekeréknél kipörgetett feladatokat igyekezett megoldani. E közben a többi csapat egy-egy mesét dramatizált, amelyhez illusztrációt, vagy díszletet is készítettek. Félidőben cseréltek: az addig színi mesterséggel próbálkozók pörgették szerencsekereket, s a többiek is megrendezték a saját meseelőadásukat. A feladatok között könyvtárhasználati, irodalmi, ügyességi feladatok voltak, és olyanok is, amelyek kapcsolódtak a könyvtár honlapjához, az elektronikus katalógushoz. A feladatok egy részét számítógépen kellett megoldani.
A játék végén előadták a meseprodukciókat. A zsűri – a szokásostól eltérően- könnyű helyzetben volt, mert olyan jó mini színdarabok születtek, hogy mindenki magas pontszámot kapott. A résztvevők oklevelet és könyvjutalmat, csokoládét, tollat kaptak. A zsűrizés ideje alatt megvendégeltük a gyerekeket.

Nagyon megható volt, hogy a gyerekek annak ellenére, milyen életkori különbségek voltak közöttük, illetve, hogy gyakran nem is ismerték egymást, remekül dolgoztak együtt. Példamutató volt toleranciájuk, együttműködő képességük és készségük, irigylésre méltóan kreatívak voltak, s szerencsére a humorérzéküket is magukkal hozták a vetélkedőre.

Képek a galériában.

 

Világhálón a Gyomai Híradó című folyóirat könyvtárunkban található (1977-1981) - számai

gyoma_hirado_teljes_150 Gyomai Híradó. - Gyoma : MSZMP Gyomai Községi Bizottsága, 1977-1981. -
Folytatása: Gyomaendrődi Híradó (1982. májusától), ISSN 0238-8391

A Gyomai Híradó című helyi kiadvány könyvtárunkban hozzáférhető, 1977 és 1982 között negyedévenként megjelent számait tesszük közzé. [Hiány: 2. évf. 4, sz.; 3. évf. 1. sz.; 4. évf. 2.,3.,4., sz.; 5. évf. 4. sz.(ha volt ilyen!)] A folyóirat mindössze 250-400 példányban jelent meg és minden számát más-más gyomai üzem, vállalat „házi sokszorosítójában" nyomtatták. A lap értékét növeli, hogy a címlapját Honti Antal (1921-2008) helyi képzőművész tervezte.


Ez a helyi sajtóorgánum a Községi Pártbizottság Agitációs és Propaganda Központja szerkesztésében jelent meg azért, hogy „...az olvasókat és rajtuk keresztül a lakosság minél nagyobb részét megismertesse községünk időszerű társadalmi, gazdasági, mozgalmi és kulturális helyzetével, a gondokkal és a feladatokkal..." . A lap a korszakra jellemző propagandisztikus hangvétele ellenére sok - akkor publikus - ismeretet, adatot tartalmaz Gyomáról.

 

SZÖVEGELŐ- Végéhez közeledik nagyszabású játékunk

szovegelo_150 A SZÖVEGELŐ vetélkedőt tavaly indította könyvtárunk. A szövegértő olvasást segítő, az olvasás megszerettetését célzó játékunk levelező formában zajlott. A különböző korosztályok számára kiküldött feladatlapok egy-egy olvasmányhoz kapcsolódtak. Az idei tanévben második alkalommal megrendezett játék 5. fordulója után, a legtöbb pontot elért gyerekek meghívást kaptak a 2011. május 27-én, 13,30 órától kezdődő nagy játékra, amely során eldől, melyik csapat lesz a legjobb SZÖVEGELŐ.
Bővebben ...

Dr. Kató József Krónikás könyve az eKönyvek között

dr_kato_jozsef Dr. Kató József krónikás könyve : Az elhunyt szerző levelével / Kató József ; kiadja a Dr. Kató József emlékbizottság. - Gyoma : Dr. Kató József emlékbizottság, [1927] ; Corvina műintézet : Gyoma. - 240 p. : ill. ; 20 cm
Boríték [borítón] eredeti domborművét Papp Zsigmond gazdálkodó készítette [a könyvtár példányáról hiányzik]. -
Címlapon: "Minden eladott könyv után, 81 fillér Sr. Kató József síremlékére lesz fordítva"

Kató József dr. (Gyoma, 1879. április 11. – Gyoma, 1926. november 4.)
Szülei: Kató József kisbirtokos földműves, édesanyja Szilágyi Klára.

Tovább a dokumentumhoz
Bővebben ...

Újabb helytörténeti dokumentum került fel az elektronikus könyvtárunkba

gyomai_reformatus_egyhaz_tortenete_150 A gyomai református egyház története / Harsányi Pál ; kiadja a templom 100 éves évfordulójának emlékére a Református Presbytérium. - Mezőtúr : Török Ignácz Könyvnyomdai Műintézetében, 1914. - 53 p. ; 23 cm

Gyomán „A református egyház megalapításának időpontjául a reformáció századának – az 1500-as éveknek a végét jelölhetjük meg. Az itt szervezetlenül élő református hívek akkorra erősödtek meg lélekszámban annyira, hogy egyházi szervezetbe tömörülhettek. ...

A hívek számának szaporodása, a lakosság anyagi megerősödése és az 1791-ik esztendő szokatlan bő termése lehetővé tette, hogy sok ideiglenes jellegű kísérletezés után végre szilárd anyagból, állandó templom építéséhez fogjanak. Még ugyanazon évben a hatalmas torony fundamentumát le is rakták...a templom építését is befejezték 1914-ik esztendőben..." (Békés vármegye/szerk. Márkus György . – Gyula, 1936).

Tovább a dokumentumhoz

 

Bővebben ...

Digitalizálásra kerültek a Városunk című folyóirat könyvtárunkban található (1994-2010) - számai

varosunk_170
Kedves látogató!
Örömmel értesítjük,
hogy Adatbázisunk – Digitalizált dokumentumok menüpont alatt újabb helyi lap, a Városunk c. társadalmi, kulturális, hagyományőrző helyi folyóirat olvasható teljes terjedelmében, kereshető formátumban.

ISSN 1586-3689 = Városunk, Gyomaendrőd

A ma is havonta megjelenő folyóirat a·Városunk, Gyomaendrőd : A keresztény nemzeti gondolat hírnöke címmel 1994. októberében jelent meg először. 1998. novemberétől a pontos címe: Városunk, Gyomaendrőd, : A keresztény nemzeti gondolat hírnöke, társadalmi, kulturális és hagyományőrző folyóirat. A folyóirat  közreadója a Kereszténydemokrata Néppárt
Gyomaendrődi Szervezete volt 1997-ig, utána az·Endrődiek Baráti Köre Egyesület adja ki.
Bővebben ...