Népszámlálás könyvtárunkban

nepszamlalas_2011_logo A Központi Statisztikai Hivatal – 10 év után újra- országos népszámlást tart.

A népszámlálások hazai történetében most először elektronikusan, interneten keresztül is kitölthetők a népszámlálási kérdőívek. Ma már Európában szinte mindenütt az adatgyűjtésnek ezt a korszerű, egyszerű, költség- és környezetkímélő módját alkalmazzák a népszámlálás során. Az internetes kitöltés a válaszadás leggyorsabb, legkényelmesebb módja, és a kitöltés helyességét is így lehet a legegyszerűbben kontrollálni. Ezért a népszámláláshoz kapcsolódó tájékoztató programban nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a lakosságot erre az adatszolgáltatási módra buzdítsák.


A KSH a Magyar Könyvtárosok Egyesületével, illetve az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel kötött együttműködési megállapodása alapján, a könyvtárak felajánlották segítségüket a helyi lakosság népszámlálással kapcsolatos tájékoztatásában, az internetes kitöltést népszerűsítő kommunikációban, valamint a könyvtáraknál rendelkezésre álló informatikai infrastruktúra internetes adatszolgáltatásra történő felhasználásában.

Ez azt jelenti, hogy bárki felkeresheti a lakóhelyéhez közeli valamelyik e-MagyarországPontot vagy könyvtárat, ahol segítségére lesznek az elektronikus adatszolgáltatásban.

Az internetes kitöltés lehetséges időpontja 2011. október 1- október 16.! (Ezt követően már csak a számlálóbiztosnak lehet adatot szolgáltatni. )

nepszamlalas_1  nepszamlalas_4

nepszamlalas_3  nepszamlalas_2

 

Újabb digitalizált városi folyóirat adatbázisunkban

gyomaendrodi_uj_hirlap_1_110gyomaendrodi_uj_hirlap_2_110gyomaendrodi_uj_hirlap_3_110gyomaendrodi_uj_hirlap_4_110

Gyomaendrődi új hírlap : független városi havilap / fel.szerk. Biró Károly. - Gyomaendrőd : Bíró Károly fel.k., 2007. szeptember - . - Ill. ; 30 cm
Havonként. - Címváltozat: Új gyomaendrődi hírlap. - Előzménye: Gyomaendrődi új újság., ISSN 1589-8229
ISSN 2060-7083 = Gyomaendrődi új hírlap
Gyomaendrőd - közéleti lap

 

Tovább a dokumentumokhozBíró Károly felelős szerkesztő a lap bevezetőjében ezt írta:

" Az új, teljesen független újság célja közvetíteni a tárgyilagosság mezsgyéjét, olvasói támogatással egy olyan városi lapot szerkeszteni, amely ha nem is mindenkinek, de sok embernek megfelelő,... Általában helyt adunk minden véleménynek, hiszen „a hír szent, a vélemény szabad...
... természetesen ennek bizonyos etikai határok között kell mozognia... Azonban, mint tudjuk, az igazságnak ezer arca van, valamint, ahány ember, annyi világ..."

 

Adatbázisunkban a Gyomaendrődi Hírmondó - Gyomaendrődi Híradó című folyóirat könyvtárunkban található (2007-2011) - számai

hirmondo_cimlap Gyomaendrődi hírmondó : közéleti havilap / Gyomaendrőd Közéletéért Egyesület ; főszerk. Császár Claudia. - 1. évf. 1. sz. (2007. okt.-2007. dec.) ; Molnár Lajos (2008. febr.- 2009 máj.) ; Varjú Zoltán (2009. jún. – 2011. ápr.). – [Gyomaendrőd] : Gyomaendrőd Közéletéért Egyesület : (2007. okt. – 2009. ápr.)
Havonként. –

Előzmény: Gyomaendrődi Híradó (1982-2007)
Megváltozott megjelenési adatok ; Katona József Művelődési Központ Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény (2009. máj. – 2010. febr.) ; Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény (2010 ápr. – 2011. ápr.)


A Gyomaendrődi Hírmondó első főszerkesztője Császár Claudia az első szám köszöntőjében a helyi lap célját és feladatát így határozta meg: " Célunk, hogy a város és a lakosság közötti kommunikációt dinamikussá tegyük ... a kommunikációt - amely minden esetben – kétoldalú, elősegítse a korrekt, pártatlan hírközlést ... Ezért is döntött úgy az egyesület, hogy a lap ingyen kerüljön terjesztésre , és minden otthonban ott legyen."

Bővebben...

Gyomaendrődi Híradó

gyomaendrodi_hirado_folap Gyomaendrődi Híradó / MSZMP Községi Bizottsága. - 1982, 1.sz. (máj.)- XXVI. évf. 8.sz. (1995. márc.). - Gyomaendrőd : MSZMP Községi Biz., 1982-1995. - 30 cm
Havonként (1989-2007). - Rendszertelenül (1982-1988). – Előzménye : Endrődi Híradó és a Gyomai Híradó. – Folytatása: Híradó, ISSN 1417-7390. - Közreadó: Gyomaendrőd. Tanács (1982-1990), Gyomaendrőd. Önkormányzat (1991-1995). – Megváltozott megjelenési adatok: Gyomaendrőd : Városi Tanács (1984-1990), Gyomaendrőd : Képviselő-testület (1991-2007) ISSN 0238-8391 = Gyomaendrődi Híradó


„... a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 12/1981. sz. rendeletével kimondat a két nagy múltú település (Gyoma és Endrőd) 1982. január 1-vel történő egyesülését... „
„... Közelebb került a lehetősége annak is, hogy a fő célt, a városépítő munkát egységesebbé tegyük, majd ennek eredményeként a várossá nyilvánítást is megérhessük..."

Ennek a célnak szolgálatára indult el a Gyomaendrődi Híradó, amely 26 évfolyamot élt meg. Az idők folyamán több szerkesztője volt: Jánovszky György (1982.05. – 1987), Hornok Ernő (1988.03.-1990.07.), Bátori Sándor (1990.10.), Kulturális Bizottság (1991.02), Valuska Lajos (1991.03-08.), Hajdú László (1991.10.-1993.05.) és Bíró Károly (1993.11.-2007.08.).

Érdekeltségnövelő támogatás könyvtárunkban

konyvtar_1

A könyvtárak gyűjteményfejlesztése, állománygyarapítása (könyvek, folyóiratok, CD-k, DVD-k vásárlása) a könyvtár fenntartója által évről-évre biztosított költségvetésből történik. Ezt kiegészítendő és támogatandó 1998 óta jogszabály teszi lehetővé a nyilvános könyvtárakat fenntartó helyi önkormányzatok számára a könyvtárak érdekeltségnövelő támogatását. Az immáron több mint egy évtizede működő program a könyvtárak számára a biztonságot, az állandóságot és a kiszámíthatóságot jelenti. Erre a célra a forrást az Önkormányzati Minisztérium költségvetése biztosítja, elosztásáról pedig a kulturális minisztérium dönt a 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet értelmében. A könyvtárak az előző évben állománygyarapításra fordított saját összeg arányában részesülnek az érdekeltségnövelő támogatásban.

 Innen ered a támogatás elnevezése is, hiszen minél többet fordított valamelyik könyvtár beszerzésre, annál több támogatásban részesül.

A könyvtárak számára ez a központi támogatás saját ráfordításuk kb. 15%-át jelenti évente.
Könyvtárunk az idei esztendőben 495 ezer Forintot nyert el, amelyet állománygyarapításra fordíthatunk. Ez az összeg jelentős segítséget jelent az idei költségvetési évben, hiszen a tavalyi évhez képest több mint 1,5 millió Forinttal kevesebbet tud gyarapításra fordítani a könyvtár. Sajnos, ez azzal is együtt jár, hogy 2012-ben az érdekeltségnövelő támogatás is lényegesen kevesebb lesz.

konyvtar_2     konyvtar_3

konyvtar_4     konyvtar_5

 

A digitális könyvtári állományok felmérése

terv_150 Pár nappal ezelőtt, a Békés megyei Tudásház és Könyvtár adott otthon Dippold Péter szakmai vezetésével, Országos Széchenyi Könyvtár és az eAnimation Kft munkatársai, valamint néhány Békés megyei városi könyvtár részvételével lezajlott szakmai találkozónak.

A találkozó célja a ország könyvtáraiban fellelhető digitalizált tartalmakról egy adatgyűjtés, és az erre épülő nyilvántartás létrehozása. Ennek alapvető célja, hogy a magyarországi könyvtárakban található digitális közvagyon átláthatóvá és sokoldalúan felhasználhatóvá váljon. A központi nyilvántartás ezen felül segíti a további digitalizálási tervek optimalizálását, a duplikálások elkerülését, a költségek ésszerű csökkentését, a központi támogatás átgondolt elosztását, valamint az elkészült tartalmak újrahasznosítását.

 

A felmérés egy tananyag fejlesztési projekt : "21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció", TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 részeként valósul meg. Az adatfelvétel és elemzés közvetlen célja, hogy lehetőleg teljes körű információt nyújtson

  • a magyarországi könyvtárakban korábban lezajlott, illetve jelenleg folyó digitalizálási tevékenységről;
  • a jelenleg elérhető digitális gyűjteményekről, dokumentumokról;
  • a jövőben tervezett digitalizálási projektek prioritásairól;
  • a digitalizálást folytató intézmények elérhetőségi adatairól és ráfordításairól;
  • a digitalizálás és a szolgáltatás céljára rendelkezésre álló hardver és szoftver eszközökről.

 

Bővebben...

Határ Győző hagyaték könyvei könyvtárunkban.

hgy_hagyatek_150 Amilyen kalandos életet élt könyvtárunk világhírű névadója, olyan kalandos hagyatékának története. Érvényes végrendelet híján, a hagyaték hosszú ideig bizonytalan sorsra volt ítélve. Határ Győző Londonban lévő lakását - minden bútorával, berendezési tárgyával, személyes tárgyaival együtt- törvényes örökös és végrendelet híján az angol hatóságok lezárták. A Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársai igyekeztek minden tőlük telhetőt megtenni azért, hogy a páratlan szellemi értékű hagyaték megfelelő, magyar kezekbe juthasson.

A lakásra és a benne lévő tárgyakra Angliában ugyan senki sem tartott igényt, mégis évekbe tellett, hogy a hagyaték sorsa megnyugtató módon rendeződjön. A lakást ez idő alatt többször feltörték, drogosok, hajléktalanok laktak benne, beázott. Évek múltán előkerült egy régi keltezésű végrendelet, amelynek jogosságát a megfelelő hatóságok elismerték és elfogadták: e szerint, a hagyatékra az Országos Széchenyi Könyvtár jogosult. Amit lehetett hazaszállíttattak, hagyatéki leltárba rendeztek. A hagyatékból részesült a Petőfi Irodalmi Múzeum is, akiknek munkatársai nagyon jó és rendszeres kapcsolatot tartottak fenn és ápoltak Határ Győzővel.

Bővebben...

Felhívás

selejtezett_konyvek_videokazettak_vasara

Nyitvatartási időben a Kossuth L. út 50 szám alatt.

 

A Márai-program könyvtárunkban

gyomaikonyvtar3_150 A Márai-program mű- és olvasó-központú program. Alapvető célkitűzése, hogy a magyar könyvpiacon megjelenő legfontosabb művek eljussanak a könyvtárak közvetítésével az olvasókhoz.

A Márai-program lebonyolítására a Nemzeti Kulturális Alapot kérték fel. A listára került könyvek 30%-a az úgynevezett nemzeti minimumot jelentő alapcsomag része.

Olyan könyvek tartoznak e körbe, amelyeket minden magyar olvasónak el kellene olvasnia. A másik 70% kiválasztásánál a Kollégiumok a könyvtári olvasók igényeit vették figyelembe. A Márai-program pályázataira 2011-ben a kiadók nyilvános könyvesbolti forgalomban lévő magyar nyelvű kötetekkel pályázhattak, egyenként 60 címmel olyan könyvekből, amelyekből legalább 200 példányos készlettel rendelkeznek, és amelyek között nem szerepelhetett egyetemi jegyzet, tankönyv, hobby-könyv és szórakoztató irodalom. A pályázóknak a kiskereskedelmi árhoz képest legalább 25 százalékos engedményt kellett vállalniuk, és fedezniük a könyvek szállításának költségeit. Az NKA a Márai program lebonyolításával a KELLO-t (Könyvtár Ellátó Nonprofit Kft.) bízta meg.

A könyvtárak kiértesítése már megtörtént. A látogatottság, a beiratkozott olvasók száma alapján döntöttek arról, hogy egy-egy könyvtár mekkora összegben vásárolhat. Könyvtárunk 650.000 Ft-ot költhet el a program keretein belül. Június másodikától nyilvános a Márai-program első fázisában támogatott ötszáz könyv (iik, tik) listája. A listák már eljutottak hozzánk, kiválogatásra kerültek a dokumentumok, amelyeket a könyvtár választ.

 

Projekt bemutató rendezvény

projektbemutato_150 TÁMOP-3.2.4-08/1 „Békés Tudásdepó-Expressz" – a könyvtárhasználók igényeire szabott összehangolt szolgáltatásfejlesztés az olvasási és digitális kompetenciák fejlesztésének elősegítésére megnevezésű pályázat a végéhez érkezett.
A pályázatról, a megvalósításra került vállalásokról sajtótájékoztatót és projektbemutató rendezvényt tartott a könyvtár.

Meghívott vendégeink voltak:

Várfi András polgármester, Dr. Hajnal Lajos a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár igazgatója, Rakonczás Szilvia a Békés Megyei Könyvtár vezetője, projektmenedzser, valamint a pályázatba partnerként bevont iskolák képviselői, civil szervezetek.

Bővebben...

Világhálón a Endrődi Híradó című folyóirat könyvtárunkban található (1979-1981) - számai

endrodi_hirado_teljes Endrődi Híradó : 1979-1981 / szerk. [szerkesztőség]. –
Endrőd : Az MSZMP Endrőd Nagyközségi Pártbizottságának Agitációs és Propaganda Központja, 1979-1981. –
Megjelent negyedévenként. –
A címlapon Kiss István szobrász Agrárproletár emlékműve látható. Az emlékművet az 1935-ös endrődi csendőrsortűz áldozatainak emlékére állították 1975-ben.
A cikkírók között található: Beinschróth Mihályné, Borbély Sándor, Fagyas Mátyás, Galambos Imre, Giricz Vendel, Gyuricza László, Horváth Mihály, Kenyeres István, Dr. Koleszár József, Márton Gábor, Pintér Sándor, Szilágyi Ferenc és Tarnai Ferenc.