Szolgáltatásaink

 • hagyományos könyvtári szolgáltatások
 • könyvtár és dokumentum használat helyben
 • információnyújtás a könyvtárról, könyvtári szolgáltatásokról, a könyvtár használatáról
 • információ más könyvtárak szolgáltatásairól, a hazai könyvtári rendszerről
 • dokumentumok kölcsönzés, előjegyzés, hosszabbítás
 • egyéni és csoportos könyvtárhasználat biztosítása
 • könyvtárközi kölcsönzése
 • számítógép és internet használat
 • számítógép és internet használathoz segítségnyújtás
 • nyomtatás, fénymásolás, szkennelés, spirálozás, laminálás, fax küldés-fogadás
 • IBSEN kulturális jegyértékesítő rendszer működtetése

 

>> Szolgáltatásaink díjai <<

 

Egyéni használat

A használat szabályai itt.

A használat díjtételei itt.

Beiratkozás:

- az olvasónak hitelt érdemlően kell igazolnia adatait, az azokban bekövetkezett változást közölnie kell, a változásokat a könyvtár vezeti át

- az adatokat elsősorban személyi azonosító igazolvánnal, (vagy útlevelével, vagy jogosítványával) és lakcímkártyájval kell igazolni

- a beiratkozáskor meg kell adni: név (leánykori név), anyaj neve, születési év és hely, lakcím, az azonosító igazolvány száma

- a beiratkozással az olasó kötelelezettséget vállal a könyvtár használati szabályainak betartására, amelyet a könyvtárhasználói nyilvántartólap aláírásával ismer el

- az olvasójegy személyre szóló, át nem ruházható, csak személyesen használhat

- a könyvtár a személyes adatok védelmét az erre vonatkozó jogszabályok szerint biztosítja

Kölcsönzés

A kölcsönzési idő lejárati napját a könyvtáros az olvasójegyen feltünteti, az olvasó figyelmét felhívja erre.

 • a szabadpolcokon elhelyezett és a raktárból kölcsönözhető könyv típusú dokumentumok kölcsönzési ideje 4 hét. Legfeljebb 10 dokumentum kölcsönözhető egyszerre.
 • hosszabbításra legfeljebb 2 alkalommal kerülhet sor - amennyiben nincs előjegyzés a dokumentumra, vagy nem kurrens darab és nincs késedelemben. Legfeljebb 3 dokumentum hosszabbítható egy alkalmanként
 • a folyóiratok, napilapok kölcsönzési ideje 2 hét. Aktualitásuk ideje alatt, (amíg a következő szám meg nem jelenik) nem kölcsönözhetők. Hosszabbításra nincs lehetőség, maximum 10 db kölcsönözhető
 • kézikönyvek, helytörténetből kölcsönözhető könyvek csak különösen indoklolt esetben, egyedi és egyéni elbírálás alapján, lehetőleg hétvégeken, maximum 1 hétre kölcsönözhetők.  Legfeljebb 3 db, hosszabbításra nincs lehetőség.
 • hanglemezeklegfeljebb 5 db, kölcsönzési ideje 2 hét, hosszabbítás egy alkalommal
 • DVD, CD, CD-ROM csak a szerzői jogok figyelembe vételével kölcsönözhető, 1 napra. Legfeljebb 3 db, hosszabbítás maximum 1 napra, késedelmi díj fizetése ellenében
 • 14 éven aluliak a gyermekkönyvtári részleget használhatják és kölcsönözhetik. Felnőtt kézikönyveket, helytörténetet nem kölcsönözhetnek. Egyedi és egyéni elbírálás alapján használhatják, vagy kölcsönözhetik a könyvtár többi állományegységét.  7-8 osztályosok használhatják a tini részleget is. Egy alkalommal hosszabbíthatják a könyveket, kivéve, ha nicsenek késedelemben. Egy alkalommal kölcsönözhetnek:

1-2. osztályban 1 könyv

3-4 osztályban 2 könyv

felső tagozaton legfeljebb 5 könyv

 • a kötelező olvasmányok a tanév folyamán, kérésre, folymatosan hosszabbíthatók
 • indokolt esetben a kölcsönzési idő rövidíthető is, a visszakérés napját a könyvtárosnak az olvasójegyen fel kell tüntetnie, erről az olvasót is tájékoztatnia kell. A visszahozott dokumentumokat minden esetben a könyvtárossal kell átvetetni. A könyvtáros meggyőződik a dokumentum azonosságáról, tisztaságáról, épségéről. A könyvtári dokumentum elvesztése, rongálása esetén a könyvtárhasználónak kártérítést kell fizetnie. Késedelem esetén késedelmi díjat kell fizetni.

Előjegyzés

Amennyiben az olvasó által keresett dokumentum a könyvtár állományában meg található és kölcsönzésben van, lehetőség van az előjegyzésre. Egy alkalommal maximum 2 dokumentum jegyezhető elő.

Helybenhasználat

Beiratkozott olvasók a könyvtári állomány teljes egészét jogosultak helyben használatra igénybe venni: ez a könyvgyűjtemény, és a folyóirat-állomány helyszíni olvasását jelenti.

Vissza a szolgáltatásokhoz

Csoportos használat

Iskolás csoportoknak a kölcsönzés miatti látogatását nyitva tartási időben fogadjuk.

Előre egyeztetett időpontban, lehetőség van nyitva tartási időn túli csoportos kölcsönzésre is.

Előre egyeztetett időpontban fogadjuk az általános- és középiskolai osztályokat:

- könyvtárismertető előadásra

- könyvtárhasználati órára

- tematikus foglakozásra

- rendhagyó irodalom órákra

Előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés: 66/521-655


Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

csoportos

Vissza a szolgáltatásokhoz

Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtár állományában nem szereplő dokumentumok esetén lehetőség van a könyvtárközi kölcsönzésre. Ennek díja az érvényes  díjszabás alapján fizetendő. Ha a küldő könyvtár díjat szab meg, azt is téríteni kell.


A kölcsönadó könyvtár határozza meg a dokumentum kölcsönzési határidejét és a használat feltételeit (pl. csak olvasótermi használat). Hosszabbításra nincs lehetőség.

A szolgáltatás csak személyesen kérhető, csak 14 éven felüliek vehetik igénybe.

A dokumentumok könyvtárban vehetők át, a felmerülő költségeket ekkor kell megfizetni. Ha a könyvtárközi kölcsönzéssel kapott könyv elvész vagy megrongálódik, annak térítési díját – amelyet a kölcsönadó intézmény állapít meg – a könyvtárhasználónak kell megfizetnie.

Vissza a szolgáltatásokhoz

Folyóiratok használata

Könyvtárunkban s napilapok mellett különböző témájú hetilapok, folyóiratok, magazinok, találhatók.

A legfrissebb számok mindig a folyóirat-tárolón találhatók.

A folyóiratok, ill. napilapok régebbi számai az olvasóteremben kérhetők és helyben használhatók vagy kölcsönözhetők.

A folyóiratokból egyszerre 10 db kölcsönözhető 2 hétre. Hosszabbítani 1 alkalommal lehet.


A könyvtárunkban található folyóiratok jegyzékét itt (pdf) olvashatja.

 

folyoiratok

Vissza a szolgáltatásokhoz

Helytörténeti gyűjtemény használata

A helytörténeti gyűjtemény az állomány kiemelten védett részét képezi. A helytörténettel kapcsolatos dokumentumok (könyvek, folyóiratok, napilapok, hangdokumentumok, CD-k, DVD-k stb.) nem kölcsönözhetők.

Az olyan helytörténeti dokumentumok, amelyekből több példány áll rendelkezésünkre, külön nyilvántartással kölcsönözhetők. Egyszerre maximum 2 db, 1 hetes időtartamra.

A könyvtár helyismereti gyűjteményének gyűjtőkörébe a helyi vonatkozású dokumentumok, a helyi szerzők művei, a helyi személyekről szóló irodalom tartozik. A gyűjtés földrajzi határainak megállapításánál a város mindenkori közigazgatási határait vesszük figyelembe. Gyűjtjük még az átfogó, megyetörténeti munkákat.


Helytörténeti adatbázis

Az adatbázis tartalmazza az anyakönyveket, és a digitalizált dokumentumokat.

Folyamatos fejlesztés és bővítés alatt áll.


helyismereti gyujtemeny

Vissza a szolgáltatásokhoz

Internet- és számítógép-használat

Könyvtárunkban érvényes tagsággal rendelkező látogatóinknak Internet és számítógép használatot biztosítunk. A használatot a kölcsönző pultnál regisztráljuk, így a szolgáltatást ott kell igényelni és távozás előtt fizetni. Lehetőség van nyomtatásra, szkennelésre díjfizetés ellenében. Az adatletöltéseknél pndrive használata ajánlott.

A használó a szolgáltatást nem használhatja törvénybe ütköző cselekményre. Az erőszakos, közízlést és közszemérmet sértő web-oldalak látogatása tilos, az ilyen t artalmak használóit a könyvtár a szolgáltatásból kizárja. Alsó tagozatos tanulók csak felügyelet mellett használhatják a számítógépeket.

A számítógépek használatához, nyomtatáshoz segítséget kérhet a könyvtárosoktól.


Díjtételek itt.

 

szgep terem

Vissza a szolgáltatásokhoz

Irodai szolgáltatások

Igénybe vehető szolgáltatások és díjtételei: itt.

Másolási szolgáltatás a szerzői jogi előírások betartásával kérhető. A szerzői jogi törvény értelmében teljes könyv, ill. folyóiratszám másolása szigorúan tilos!

Hozott dokumentumról is készítünk másolatot, ha az nem sérti a szerzői jogot. Igény szerint a dokumentumokról digitális másolatot is készítünk.

Vissza a szolgáltatásokhoz

Rendezvények

A könyvtár rendezvényei a város kulturális életét színesítik. Szervezünk író-olvasó találkozókat, előadásokat, könyvbemutatókat, vetélkedőket, kiállításásokat stb.
Éves nagyrendezvényeink: „aranyfonál" mesemondó verseny, InternetFiesta, Költészet Napi versmondó verseny, Rózsahegyi Napokhoz kapcsolódó műsor, Kis Bálint Napokhoz kapcsolódó műsor, A Népmese Napja, Őszi Könyvtári Napok.

Rendezvényeinkre a belépés ingyenes.

A programokról részletesebb információk a kezdőlapon, az archívumban, fotók a galériában találhatók.

rendezveny_1rendezveny_3rendezveny_2

Vissza a szolgáltatásokhoz

Kiadványok értékesítése

Könyvtárunk vállalja helytörténeti dokumentumok bizományosi értékesítését.

Jelenleg kapható kiadványok:

 

 

telikek
 3.000,-

 

nepszokasok endrodon
 1.500,-

 

fold nelkul
 1.500,-

 

endrod helynevei

 1.500,-

 

endrodi tajszotar

 1.500,-

 

adatok es emlekek
1.500,-

 

 mezitlab endrodon

 800,-

 

 rozsahegyi kalman

 1.500,-

 

 elvalik

 2.000,-

 

 a fenykep hatoldala

 1.500,-

 

 a ceg embere

 500,-

 

 hajnal

 500,-

 

Vissza a szolgáltatásokhoz