Küldetésnyilatkozat

 

A Határ Győző Városi Könyvtár alapvető feladataként, mindenki számára biztosítja a nyilvános és szabad információkhoz való hozzáférést. Közhasznú információs tevékenységgel támogatja az oktatást, az ismeretszerzés bármely formáját. Aktív támogatója az egész életen át tartó tanulásnak. Segíti a szabadidő hasznos eltöltését.

Közvetíti az egyetemes és magyar kultúra értékeit, információs hátterével támogatja az állampolgárokat tájékozódásban, közügyek intézésében, közhasznú ismeretek megszerzésében. Segíti a város történetének, kulturális és néprajzi hagyományainak, természeti értékeinek, gazdasági, társadalmi folyamatainak kutatását, megismerését.

Különös figyelemmel fordul a társadalom fizikai, etnikai, szociális hátrányokat szenvedő polgárai, és az ő könyvtári ellátásuk felé.

Őrzi a város hagyományait, támogatja, segíti a város lakóit egyéni és közösségi céljaik megvalósításában.

Gyűjteményét sokoldalúan, korszerű módszerekkel feltártan, értékközpontúan, az olvasói igények maximális figyelembe vétele mellett őrzi, és bocsátja használói rendelkezésére. Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, korszerű szolgáltatásokkal ajánlja, népszerűsíti.

Kapcsolatot épít ki és tart Gyomaendrőd oktatási, kulturális, és egyéb intézményeivel, törekszik az együttműködés minél hatékonyabb kialakítására. Kapcsolatot épít ki a megye és a régió könyvtáraival, intézményeivel.

Elkötelezetten támogatja az olvasást, az olvasástanulást. Aktívan, kezdeményezően vállal szerepet ebben a feladatban, rendezvényeken, pályázatokban.