Jövőkép

A város könnyen megközelíthető pontján akadálymentesített, a szolgáltatásoknak megfelelően kialakított könyvtárban nyújtjuk szolgáltatásainkat. Fizikai közelségben partnerintézményeinkkel, látogatóink kényelmét, és igényeit előtérbe helyezve végezzük munkánkat a minőségi követelmények szellemében, a használói szuverenitás figyelembe vételével.

Meghatározó, vezető szerepet töltünk be az információs és kulturális intézmények között. A civilszervezetek működésének nemcsak közösségi terét biztosítjuk, hanem részt veszünk tevékenységük koordinálásában is.

Hagyományos könyvtári funkcióinkkal, a település történelmi, kulturális, és természeti értékeiről készült dokumentumok megőrzésével, digitalizálásával és közrebocsátásával erősítjük szerepünket a város életétben. Minőségi alapokon szervezzük szolgáltatásainkat, amelyekkel virtuálisan is látogatóink rendelkezésére állunk.

Korszerű, folyamatosan gondozott és több szempontúan feltárt a gyűjteményünk. Integráltan, korlátozástól mentesen közvetítjük a hagyományos és digitális formában megjelenő információkat, a könyvtári és tájékoztatási szolgáltatásokat.

Könyvtárosaink sokoldalúak, képzettek, elfogadóak és toleránsak.

Küldetésnyilatkozat

 A Határ Győző Városi Könyvtár küldetése, hogy integráltan közvetítse a hagyományos, az elektronikus és digitalizált formában megjelenő információkat. Legelső elérési pontként kapcsolja össze a város lakosságát a hazai könyvtári rendszerrel, a fellelhető információkkal.

Egyenlő esélyek nyújtásával biztosítsa a nyilvános és szabad információszerzést, a dokumentumokhoz való jutást. Tevékenységével támogassa az oktatást, az ismeretszerzés bármely formáját és az egész életen át tartó tanulást. Közösségi térként alkossa szerves részét, formálja és támogassa a város kulturális életét. Elkötelezetten segítse az olvasás népszerűsítését, és az olvasástanulást- tanítást, a szövegértő olvasásfejlesztését.

Minőségi alapokon szervezett szolgáltatásai folyamatos fejlesztésével növelje a használók elégedettségét. Gyűjteménye tudatos gyarapításával, korszerű szolgáltatásokkal, programokkal minőségi színvonalon szolgálja a használók igényeit. Építse és ápolja partnerkapcsolatait.

Segítse a helytörténeti jelentőségű kulturális és néprajzi hagyományok, természeti értékek, gazdasági és társadalmi folyamatok kutatását, megismerését, közzétételét.

Szolgáltatási díjak

Méret

Szín

Tevékenység

díj

A/4

Fekete-fehér

Fénymásolás, nyomtatás 1 oldalas szöveg/Kép

20,-

A/4

Fekete-fehér

Fénymásolás, nyomtatás 2 oldalas szöveg/Kép

30,-

A/3

Fekete-fehér

Fénymásolás, nyomtatás 1 oldalas szöveg/Kép

40,-

A/3

Fekete-fehér

Fénymásolás, nyomtatás 2 oldalas szöveg/Kép

60,-

A/4

Színes

Fénymásolás, nyomtatás kép 100 %-ban fedett

150,-

A/4

Színes

Fénymásolás, nyomtatás kép 50 %-ban fedett

100,-

A/4

Színes

Fénymásolás, nyomtatás kép 25 %-ban fedett

50,-

A/3

Színes

Fénymásolás, nyomtatás kép 100 %-ban fedett

300,-

A/3

Színes

Fénymásolás, nyomtatás kép 50 %-ban fedett

150,-

A/3

Színes

Fénymásolás, nyomtatás kép 25 %-ban fedett

100,-

A/4

Színes

Fénymásolás, nyomtatás szöveg

50,-

A/3

Színes

Fénymásolás, nyomtatás szöveg

100,-

A/4

 

Laminálás laponként

100,-

A/3

 

Laminálás laponként

200,-

A/4

Fekete-fehér, vagy színes

Szkennelés oldalanként

50,-

A/3

Fekete-fehér, vagy színes

Szkennelés oldalanként

100,-

   

Spirálozás 6-32 mm

250,-

   

Előlap+hátlap

100,-

   

Számítógép használat, minden megkezdett fél óra

100,-

   

Számítógép használat, rövididejű, maximum 10 perc

50,-

A/4

 

Faxolás, oldalanként

200,-

   

Elveszett olvasójegy pótlása

50,-

   

Könyvtárközi kölcsönzés postaköltség térítése

800,-

   

Megrongált vonalkód cseréje

50,-

   

Késedelmes visszahozás felszólítás ellőtt, 60 napot meghaladó

100,-

   

Első felszólítás postai úton

200,-

   

Második felszólítás postai úton

400,-

   

Harmadik felszólítás postai úton

600,-

   

Ajánlott levél felszólítás után postaköltség

+késedelmi díj

500,-

500,-

   

Elvesztés, rongálás

- amennyiben a könyv beszerzési ára 500 Ft alatti

- amennyiben feletti, a könyv beszerzési ára+ 500 Ft, de minimum 1000 Ft

1000,-