Küldetésnyilatkozat

 

A Határ Győző Városi Könyvtár alapvető feladataként, mindenki számára biztosítja a nyilvános és szabad információkhoz való hozzáférést. Közhasznú információs tevékenységgel támogatja az oktatást, az ismeretszerzés bármely formáját. Aktív támogatója az egész életen át tartó tanulásnak. Segíti a szabadidő hasznos eltöltését.

Közvetíti az egyetemes és magyar kultúra értékeit, információs hátterével támogatja az állampolgárokat tájékozódásban, közügyek intézésében, közhasznú ismeretek megszerzésében. Segíti a város történetének, kulturális és néprajzi hagyományainak, természeti értékeinek, gazdasági, társadalmi folyamatainak kutatását, megismerését.

Különös figyelemmel fordul a társadalom fizikai, etnikai, szociális hátrányokat szenvedő polgárai, és az ő könyvtári ellátásuk felé.

Őrzi a város hagyományait, támogatja, segíti a város lakóit egyéni és közösségi céljaik megvalósításában.

Gyűjteményét sokoldalúan, korszerű módszerekkel feltártan, értékközpontúan, az olvasói igények maximális figyelembe vétele mellett őrzi, és bocsátja használói rendelkezésére. Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, korszerű szolgáltatásokkal ajánlja, népszerűsíti.

Kapcsolatot épít ki és tart Gyomaendrőd oktatási, kulturális, és egyéb intézményeivel, törekszik az együttműködés minél hatékonyabb kialakítására. Kapcsolatot épít ki a megye és a régió könyvtáraival, intézményeivel.

Elkötelezetten támogatja az olvasást, az olvasástanulást. Aktívan, kezdeményezően vállal szerepet ebben a feladatban, rendezvényeken, pályázatokban.

 

DíjtételekMéret

Szín

Tevékenység

díj

A/4

Fekete-fehér

Fénymásolás, nyomtatás 1 oldalas szöveg/Kép

20,-

A/4

Fekete-fehér

Fénymásolás, nyomtatás 2 oldalas szöveg/Kép

30,-

A/3

Fekete-fehér

Fénymásolás, nyomtatás 1 oldalas szöveg/Kép

40,-

A/3

Fekete-fehér

Fénymásolás, nyomtatás 2 oldalas szöveg/Kép

60,-

A/4

Színes

Fénymásolás, nyomtatás Kép 100 %-ban fedett

150,-

A/4

Színes

Fénymásolás, nyomtatás Kép 50 %-ban fedett

100,-

A/4

Színes

Fénymásolás, nyomtatás Kép 25 %-ban fedett

50,-

A/3

Színes

Fénymásolás, nyomtatás Kép 100 %-ban fedett

300,-

A/3

Színes

Fénymásolás, nyomtatás Kép 50 %-ban fedett

150,-

A/3

Színes

Fénymásolás, nyomtatás Kép 25 %-ban fedett

100,-

A/4

Színes

Fénymásolás, nyomtatás Szöveg

50,-

A/3

Színes

Fénymásolás, nyomtatás Szöveg

100,-

A/4

 

Laminálás

100,-

A/3

 

Laminálás

150,-

A/4

 

Szkennelés

50,-

A/3

 

Szkennelés

100,-

   

Spirálozás 6-32 mm

150,-

   

Előlap+hátlap

50,-

   

Számítógép használat, minden megkezdett fél óra

50,-

A/4

 

Faxolás, oldalanként

200,-

   

Elveszett olvasójegy pótlása

50,-

   

Könyvtárközi kölcsönzés postaköltség térítése

800,-

   

Megrongált vonalkód cseréje

50,-

   

Első felszólítás után

1-3 könyv

4-10

 

100,-

200,-

   

Második felszólítás után

1-3 könyv

4-10

 

200,-

400,-

   

Harmadik felszólítás után

1-3 könyv

4-10

 

300,-

600,-

   

Ajánlott levél utáni felszólítás

+könyv db/

500,-

100,-

   

Elvesztés, rongálás

- amennyiben a könyv beszerzési ára 500 Ft alatti

- amennyiben feletti, a könyv beszerzési ára+ 500 Ft, de minimum 1000 Ft

1000,-