A- A A+
gyermekkönyvtár

Postacím:

5550 Gyomaendrőd,
Fő út 230.

Nyitvatartásunk:

Hétfő - Péntek: 9 - 17
Szombat:         9 - 12

Telefon / Fax:

+36-66/218-370 

Jeles napok - Január

 Jeles Napok - Január

 

Január az év első hónapja. Ősi magyar nevén Fergeteg hava.

 

 jeles napok januar 2016Hónapneveink latin eredetűek. Római hagyomány szerint a hónapoknak – márciustól decemberig – a városalapító Romulus király adott volna első ízben nevet. Ez az első római naptár csak a mezei munkák szempontjából számba vehető 10 hónapot vette figyelembe. A fennmaradó téli holt időt –Bak és Vízöntő havát – az i.e. 700 körüli naptárreform idején iktatták be az új 12 hónapos holdnaptárba Ianuarius és Februarius néven.

 

 

jeles napok januar iaunarius

Ianuarius hónap névadója Ianus, a kezdet és a vég istene volt, neki tulajdonítható, hogy a korábbi márciusi, majd szeptemberi évkezdés helyett a rómaiak utóbb január 1-jén kezdték az évet.

 

A Jeles napokban a hónap érdekességeivel ismerkedhetsz, a Hónap ajánlatában egy vidám téli témára hívjuk fel figyelmedet címe: Hóemberek. Válogathatsz érdekes témák között a régebbi Hónap ajánlatai között.

A hónap ajánlata


2016: Téli sportokról
2015: Hó-és jégszobrok
2014: Dakar rali
2013: Árpádház kihalása
2012: Téli olimpiai játékok
2011: a Magyar kultúra napja

 

   

Január    1.
  Újévi köszöntő 
Január    1.
  Petőfi Sándor születésnapja 
Január    4.
  A Braille-írás Világnapja
Január    6.
  Vízkereszt
Január  10.
  A Hortobágyi Nemzeti Park megalapítása
Január  14.
  Az Árpád-ház kihalása 1301. 
Január  16.
  Mikszáth Kálmán születésnapja
Január  17
  Cook kapitány áthajózik a déli sarkkörön
Január  18.
  A Hóemberek Világnapja
Január  21.
  A Nautilust, 1954-ben vízre bocsájtják
Január  22.
  A Himusz születésnapja
Január  22.
  A Magyar kultúra napja
Január  22.
  Időjós nap Vince
Január  23.
  Széchenyi Zsigmond születésnapja
Január  24.
  Hunyadi Mátyás királlyá koronázása
Január  25.
  Időjós Pál napja
Január  26.
  Fekete István születésnapja
Január  28.
  Canossa - járás
Január  29.
  Pásztor János születésnapja

 

 

Január 1.  - Újévi köszöntő

 

jeles napok januar januar 1

Ez újév reggelén minden jót kívánok,
amerre csak járok, nyíljanak virágok.
Még a hó felett is virág nyiladozzon,
dalos madár zengjen minden rózsabokron!
Minden szép, minden jó,
legyen mindig bőven,
szálljon áldás rátok,
ez új esztendőben!
Boldog újévet kívánok!

 

  

Január 1.  -  Petőfi Sándor születésnapja

 

03 jeles napok 2013 januar petofi sandor  

Január 1-én, 1823-ban született Petőfi Sándor.

 

Magyar költő, forradalmár, nemzeti hős, a magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb, és legismertebb alakja. Több mint ezer verset írt rövid élete alatt. Rá emlékezve hallgasd meg egyik téli versét, mely az általa nagyon szeretett pusztát idézi.

 

Petőfi Sándor: A puszta, télen

 

 

 

 

Orlai Petrich Soma: Petőfi / 1840-es évek /

 

 

Január 4 - A Braille-írás Világnapja

 

02_braille   Braille-írás vagy Braille-ABC egy speciális technikát alkalmazó ábécé, amelyet a francia Louis Braille talált ki 1821-ben a vak emberek számára. Segítségével lehetővé vált a vakok számára is az írás és olvasás elsajátítása.

 

Január 6. - Vízkereszt

05 jeles napok 2013 januar vizkereszt  

Ezen a napon a nyugati egyházakban három eseményt ünnepelnek:

  • a napkeleti bölcsek, /három királyok Gáspár, Menyhért és Boldizsár/ látogatását a gyermek Jézusnál,
  • Jézus megkeresztelkedését a Jordán folyóban,
  • valamint az általa véghezvitt első csodát.

 

Jézus megkeresztelkedésének emlékére a katolikus templomokban vizet szentelnek, s ebből a hívek hazavihetnek valamennyit. A karácsonyfákat e napig szokás feldíszítve hagyni, és ez a nap jelenti a farsangi időszak kezdetét is.

 

Vízkeresztkor vízszentelés van- akkor szentelték a keresztvizet. Vízkeresztkor vót a házszentelés is, akkor osztán kiszentelte a háznak (nagyszoba) mind a négy sarkát a pap. Az én gyerekkoromba úgy vót, hogy bejelentették a házszentelést, és akkor ment a pap, a kántor, meg a ministránsok. Sokáig nem tartott, mentek egyik háztú a másikho. A kántor énekelte a háromkirályok énekit, a pap meg szentelte a négy sarkot. Felírták, hogy Gáspár, Menyhár, Boldizsár, csak a kezdőbetűköt, oda a szemöldökfára. És akkor ott meg is vendégelték, meg is kínálták őköt.

A háromkirályok napközbe vótak. Mentek tanyárú tanyára. A három király meg az angyal. A fejükön csákó vót,  kezükbe bot, egy meg vitte a csillagot. Hosszú csillaga vót, mint az apácarács, a végin egy szita vót, annak tetejibe egy csillag vót csinálva, aranycsillag kivágva papírbú. Oszt ahogy mondták a verset mindég kinyújtogatták. Borzasztó tetszett nekünk gyerekeknek.

Három királyok új csillagot látnak
Az ő szívükben ím így gondolának:
hogy születése az új messiásnak
egy új csillagot támaszt a világnak.

Menjünk keressük, és ha megtaláljuk
ajándékunkkal királyunknak valljuk

köszönjük, hogy minket ide bebocsátottatok
a három királyoknak szállást adtatatok
az ég áldása szálljon tireátok,
dícsértessék Jézus, vígan maradjatok.....

harom_kiralyok

A szöveg teljes egészében a Népszokások Endrődön című könyvben található meg. Ezek a részletek a könyv 92-95. oldalán olvashatók.

 

Időjós nap

jeles napok januar idojos nap

 

 

 

Ha ezen a napon az eresz csurog,(olvad), akkor hosszú lesz a tél, ám ha hó esik, akkor korán kitavaszodik. Sokára jön viszont a tavasz, ha Vízkeresztkor fagy. E nap száraz időjárása azt ígéri: zivataros lesz a nyár. Az eső ellenben azt jelzi, hogy csapadékos lesz a tavasz is. Régen leginkább annak örültek, ha ezen a napon fújt a szél, mert az jó termőidőt, szerencsés évet jövendölt.

 

 

 

Január 10. - A Hortobágyi Nemzeti Park megalapítása

 

04_hortobagy  

A Hortobágyi Nemzeti Park hazánk első és legnagyobb kiterjedésű nemzeti parkja. A védetté nyilvánító határozattal 1973-ban alakulhatott nemzeti parkká 52 ezer hektáros területen, amely a folyamatos bővítések és összevonások révén ma már több mint 82 ezer hektár védett területet foglal magába.

1999. november 30-án Marrakeshben, az UNESCO Világörökség Bizottságának ülésén felvették a Hortobágyi Nemzeti Park egész területét a Világ Kulturális és Természeti Örökségének listájára.

 

 

Január 14. - Az Árpád-ház kihalása 1301.

 

07 jeles napok 2013 januar arpad haz kihalasa  

III. András halával véget ér az Árpád házi királyok háromszáz évig tartó uralkodása. A háromszáz év alatt igen sok csata és viszály zajlott a koronáért. Abban azonban mindig mindenki egyetértett, hogy Magyarország mindenkori királya csak olyan férfi lehet, aki a honfoglaló Árpád leszármazottja.

 

 

A 2013-as Hónap ajánlata című részben olvashatsz az Árpád - házról.

 

Január 16. - Mikszáth Kálmán születésnapja

 

08 jeles napok 2013 januar mikszath kalman/ 1847. január 1. - 1910. május 28. / magyar író, újságíró, szerkesztő, országgyűlési képviselő.

Kiscsoltói Mikszáth Kálmán (Szklabonya (1910-től Mikszáthfalva), 1847. január 16. – Budapest, Józsefváros, 1910. május 28.) magyar író, újságíró, szerkesztő, országgyűlési képviselő a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Mikszáth Kálmán édesapja, Mikszáth János feleségül nemes farádi Veress Máriát vette. Mikszáth Kálmán iskoláit nagyrészt Rimaszombaton járta, 1857 és 1863 között, az utolsó két osztályt azonban Selmecbányán végezte, ahonnan 1868-ban Pestre került, ahol jogi tanulmányokat folytatott, de diplomát nem szerzett. 1872-ben ügyvédbojtár lett, emellett megpróbálkozott az újságírással is: különböző fővárosi lapok közölték cikkeit, többek között az Igazmondó, Szabad Egyház, Fővárosi Lapok és a Borsszem Jankó. 1873. július 13-án feleségül vette Mauks Ilona Máriát.. Nagy nyomorban éltek. Mikszáth el akart válni a feleségétől, mert azt gondolta, hogy rendes jövedelem nélkül nem méltó a feleségéhez. Felesége nem akart válni, így az akkor még sikertelen író azt hazudta, hogy mást szeret. 1878-ban váltak el. Miután Mikszáthnak rendes jövedelme lett, 1882-ben újra összeházasodtak. 1874-ben jelent meg első önálló műve két kötetben, az „Elbeszélések”, de a kötet nem kapott komolyabb figyelmet. Pár évig különböző napilapoknál dolgozott, de a sikertelenség miatt elkeseredve 1878-ban Szegedre ment, és a Szegedi Naplónál helyezkedett el mint újságíró. Ott aratta első írói sikereit: az 1879-es szegedi nagy árvíz és az ezután következő királyi biztosi korszak hálás témákkal szolgált neki. Karcolataiban a királyi biztosi tanácsot csipkedte, s megörökítette Tisza Lajos és munkatársainak alakját. 1881-ben visszatért

Budapestre, ahol az Ország-Világ című lap segédszerkesztője lett. Ezidő tájt vált ki a Budapesti Hírlap szerkesztősége a Pesti Hírlapból, ahová emiatt új munkaerő kellett, így ő maga is a Pesti Hírlaphoz került. Eleinte néhány mellékesebb rovatot vezetett, de alig fél év múlva karcolataival annyira megkedveltette magát a lap olvasóival, hogy Jókai Mór mellett az egyik legkedveltebb szerző és humorista lett. Hírlapi cikkeit nagyobbrészt név jelzése nélkül, igen gyakran Scarron, illetve sok más egyéb álnévvel is jegyezte. 1881-ben a Petőfi Társaság, 1882. február 8-án a Kisfaludy Társaság választotta tagjának, 1889. május 3-án pedig a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lett. Az irodalmi sikert hamarosan a magánéleti és politikai sikerek is követték: 1882-ben ismét megkérte volt felesége, Mauks Ilona kezét, s még ez év december 31-én ismét összeházasodtak. 1887-től élete végéig országgyűlési képviselő 1903-tól Az Újság főmunkatársaként dolgozott. 1907-ben összegyűjtött munkáiért a Magyar Tudományos Akadémia nagy jutalommal tüntette ki. 1910-ben még megünnepelték írói pályafutásának negyvenedik évfordulóját, ezután Máramarosszigetre utazott, ahonnan már nagybetegen tért vissza, s néhány nap múlva meghalt. Utolsó munkája, A fekete város könyv alakban való 1911-es megjelenését már nem érte meg. Főbb művei: Beszterce ostroma, A beszélő köntös, A jó palócok, A tót atyafiak, A Fekete város, A két koldus diák

 

Január 17. - Cook kapitány áthajózik a déli sarkkörön 

 

jeles napok januar cook kapitany

James Cook ( 1728 - 1779. ) brit felfedező, tengerész, térképész, és a Brit Királyi Haditengerészet kapitánya volt.


Az ő hajója érte el először a déli sarkkört, 1773-ban. Elsőként Cook hajózta körül az Antarktiszt. Felfedezte Niue szigetét, pontosította a már ismert szigetrészeket és újakat fedezett fel. Az Atlanti-óceán déli részén felmérte és elnevezte a Déli-Georgia és Déli-Sandwich-szigeteket.

 

 

 

 

 

 

 

Január 18. - A Hóemberek Világnapja

(amíg nem olvadnak el)

 

Ez egy vicces világnap. Lehet, hogy nincs is ilyen?

05_hoember

Gazdag Erzsébet: Hóember

Udvarunkon, ablak alatt,
Álldogál egy furcsa alak.

Hóból van a keze, lába,
Fehér hóból a ruhája.

Hóból annak mindene,
Szénből csupán a szeme.

Vesszőseprű hóna alatt,
Feje búbján köcsögkalap.

A hó akkor a legalkalmasabb hóemberépítésre, amikor megközelíti olvadási pontját és tömörré válik. Ilyenkor jó arra, hogy egy hógolyót görgetve egyre nagyobb méretű labdává növekedjen. Többet olvashatsz erről a Hónap ajánlata részben.

 

 

Január 21. - A Nautilust, 1954-ben vízre bocsájtják

 

jeles napok januar nautilus1954. január 21-én bocsátották vízre az Egyesült Államokban a világ első nukleáris üzemű tengeralattjáróját, a Nautilust. Az atommeghajtású tengeralattjáró nagy előnye, hogy a motor működéséhez nincs szükségük levegőre, így akár többször képesek megkerülni a Földet, folyamatosan a víz alatt hajózva. A hagyományos hajótestű jármű 98 méter hosszúságú, 8,5 méter széles, 43 km/óra merülési sebesség elérésére volt képes. 1980. március 3-án végleg kivonták a hadrendből. A Nautilus "békében" vonult nyugalomba, harci bevetésben soha nem vett részt. 1986 áprilisa óta a grotoni haditengerészeti múzeumban várja a haditechnika iránt érdeklődő látogatókat.

 

 

 

 

Január 22. - A Himusz születésnapja

 

kolcsey_ferenc

A Himnusz keletkezése Kölcsey műve előtt a katolikus magyarság néphimnusza a Boldogasszony Anyánk és az Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga kezdetű ének, míg a református magyarságé a Tebenned bíztunk, elejétől fogva (90. Zsoltár) volt.

Népszerű volt – a hatóságok által többször betiltott – úgynevezett Rákóczi-nóta is. Ez utóbbit Hector Berlioz és Liszt Ferenc is megzenésítette.

A magyar himnusz szövegét Kölcsey Ferenc (1790–1838), a reformkor egyik nagy költője írta 1823-ban, és először 1828-ban jelentette meg.

A költemény műfaja óda, azon belül himnusz. Keretes szerkezetű költemény. A vers keretét adó első és utolsó versszak a könyörgés – imát, fohászt tartalmaz. A keret által közrefogott versszakok a múltat és jelent állítják szembe egymással. A 2–3. versszak a múlt dicső pillanatait emeli ki: a honfoglalást, a gazdasági virágzást és Mátyás király győzelmeit. A következő versszakok a múlt szenvedéseiről szólnak: a mongolok, törökök támadásairól, a belső széthúzásokról, a testvérharcokról. A 6–7. versszakban a múlt képei összemosódnak a jelennel. A képek erejét az ellentétek fokozzák.

A vers végén a bűnök felsorolása után ismét elhangzik a fohász, de a hangsúly áthelyeződik: a költő már csak szánalomért könyörög.

erkel_ferenc

A himnusz zenéjét Erkel Ferenc (1810–1893), zeneszerző és karmester szerezte 1844-ben, amikor a nemzeti dal zenéjére kiírt pályázaton, az „Itt az írás forgassátok,/ Érett ésszel, józanon. Kölcsey” jeligéjű pályázatával első díjat nyert, a többek közt Vörösmarty Mihály és Szigligeti Ede által is megtisztelt zsűri döntésének köszönhetően.

A Himnuszt a budapesti Nemzeti Színház mutatta be 1844-ben.A magyar himnusz az egyetlen állami himnusz a világon, amelyet 1990-ig semmilyen törvény, sem uralkodó, kormány vagy országgyűlés nem tett kötelező érvényűvé. Maga a magyar nemzet tette saját himnuszává. A magyar nemzeti himnusz csak 1989-ben került hivatalosan a Magyar Köztársaság alkotmányába.

A Himnusz nyolc szakaszból áll, de hivatalos alkalmakkor csak az első szakaszt játsszák, illetve éneklik.

 

 

Január 22. - A Magyar kultúra napja

09 jeles napok 2013 januar magyar kultura napja  

1989 óta ünnepeljük, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc ezen a napon, 1823-ban tisztázta le a Himnusz kéziratát.

 

Az emléknapon országszerte számos kulturális és művészeti rendezvényt tartanak. E naphoz kapcsolódva adják át a magyar kultúrával, továbbá – 1993 óta – az oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos díjakat:

 

 

Január 22. - Időjós  Vince napja

Időjós nap

 

jeles napok januar idojos nap

 

 

Ha meg Vince fínyes, akkor tele lesz a pince: - Fénylik Vince, tellik a pince! Ez mán azt jelentette, hogy sok szőlő terem. Vince napján, ha megcsordú [ megcsordul] az eresz, akkor tele lesz a pince. / Endrődi füzetek 4. kötet 96. oldal /

 

 

 

 

 

 

Január 23. - Széchenyi Zsigmond születésnapja

10 jeles napok 2013 januar szechenyi zsigmond  

Sárvár-felsővidéki gróf Széchenyi Zsigmond (Nagyvárad, 1898. január 23. – Budapest, 1967. április 24.) vadász, író. A magyar vadászati kultúra kimagasló alakja. Afrika, India, Alaszka és Európa vadásza, kiemelkedő vadásztrófeája, hogy világrekordnak számító addax /mendeszantilop / elejtője. Vadászkönyvtára Magyarország legjelentősebb vadászati szakkönyvgyűjteménye, mely jelenleg a Magyar Természettudományi Múzeumban tekinthető meg.

 

Nézd meg a róla készült videofilmet!

 

 

  Január 24. - Hunyadi Mátyás királlyá koronázása

 

06_matyas  

„...az isteni akarat csodálatos jeleket mutatott. Az első éjszakán, abban a hideg télben miden csillag fényesen ragyogott az égen, A Duna vize pedig olyan erősen befagyott, hogy a jég hátán úgy járhattak, mint a sík mezőn. ... a köznemesség sokasága, negyvenezer ember állott a Duna jegén, és mind Hunyadi Mátyást éltette.

...a választás híre még ki sem szivárgott, de a pesti nagytemplomban már felhangzott a hálaadó ének. Amikor aztán az egész nép megtudta, hogy Mátyás lett a király, mindenki nagy örömmel ujjongott."

Lengyel Dénes : Régi magyar mondák 195.o.

 

 

Január 25. - Időjós Pál napja

Időjós nap

 

jeles napok januar idojos nap„ Az időjárást is kötötték hozzá. Pál napján, én nagyanyámtú úgy hallottam, hogy Pál napján van a télforduló. Pál napján nézd meg: hogyha kisüt a nap, meglátod az árnyékod, a medve is meglátja az árnyékát, oszt visszabújik (gyertyaszentelőre is mondták). És akkor még negyven napig marad a tél. De ha jó ködös idő van, nem látja a medve az árnyékát, kint marad, és akkor gyün a jóidő. Tél vége, Pál fordulata, télfordulat.

Pál napkor sütik a pálpogácsát. Tepertős pogácsa, zsíros pogácsa, vagy csak hajtogatott pogácsa, kinek milyen a szájíze.

 

/Népszokások Endrődön: Endrődi Füzetek 4. ; 96 o./

 

 

 

 

 

Január 26. - Fekete István születésnapja

11 jeles napok 2013 januar fekete istvan  

Fekete István / 1900. január 25. – Budapest, 1970. június 23./ író, számos ifjúsági könyv és állattörténet írója. Az „erdész-vadász irodalom" legismertebb művelője. Legismertebb művei : Tüskevár, Téli berek, Vuk, Kele, Bogáncs, Lutra, Hajnal Badányban, A koppányi aga testamentuma.

 

„A berekben nincs protekció, és a tél nem ismer pótvizsgát. Itt állandóan tudni kell az egész anyagot, mindennap felelni, súgni nem lehet, és egyetlen rossz felelet az élet bukását jelenti."

 

 

Január 28. - Canossa - járás

 

13 jeles napok 2013 januar canossa jaras  

 A szólást ma abban az értelemben használjuk, ha valaki csak hosszas utánajárás eredményeként tudja elintézni ügyeit. Eredete a középkorba nyúlik.

 

1077. január 28-án IV. Henrik német-római császár egy szál csuhában, mezítláb vezekelt Canossa várának bezárt kapui előtt, kérve VII. Gergely pápától bebocsáttatást. Ezen a napon, három nap vezeklést követően megnyílt a kapu és őfelsége bocsánatot kérhetett őszentségétől. A pápa kénytelen volt megbocsátani, a vérig sértett császár viszont soha nem felejtette el ezt a megalázó három napot.

 

 

Január 29. - Pásztor János születésnapja

 

15 jeles napok 2013 januar pasztor janos  

Pásztor János szobrászművész Gyomán született 1881. január 29-én. A budapesti Országos Magyar Iparművészeti Iskolában tanult szobrászati ismereteket. Első jelentősebb munkája a szegedi Vásárhelyi Pál emlékmű két oldalfigurája. 1903-1905-ig állami ösztöndíjjal Párizsban tanult. Hazatérése után Hódmezővásárhelyen telepedett le, majd 1910-től Budapesten élt. A II. világháborúban a Budapestet érő bombázások alatt vesztette életét.

 

 

 

16_jeles_napok_2013_januar_vasarhelyi_szobor_1          17_jeles_napok_2013_januar_vasarhelyi_szobor_2

Első jelentősebb munkája; Szegeden található a Vásárhelyi-szobor két mellékalakja.