Holler Szálloda épülete

holler szalloda 01 Holler Szálloda épülete

Értéktárba kerülés ideje:

2018. Gyomaendrődi Értéktár

Előterjesztő:

Határ Győző Városi Könyvtár

A több mint 100 éves szálloda Gyoma egyik híres épülete. Gyoma központjában, a Szabadságtéren található, szemben a városházával. Tulajdonosai, bérlői, üzemeltetői mindig nagy szeretettel működtették. Szálláshelyet adott a vidékről ide érkezőknek, és jó hírű konyhája miatt sokan ismerték, kedvelték. Közösségi szempontból is fontos az épület, mert táncmulatsággal egybekötött műkedvelő eladások, társas vacsorák, bálok, különféle jótékony célú kulturális rendezvények, később lakodalmak helyszíne volt egykor, csakúgy, mint napjainkban.

Az emeletes sarki épület 1912-ben épült Wagner Ádám tervei alapján. Eklektikus díszítésű emeletes ház, homlokzatát pilaszterek és szecesszióra hasonlító vakolatdíszek díszítik. Az épület nagyon logikus elrendezésű: a földszinten, az utcai frontokon a vendéglátóhelyek, míg az udvari oldalon a kiszolgálóhelyiségek találhatók. Az emeleten pedig a szálloda szobái kaptak helyet.

Kivitele, története, a település közösségi életében betöltött jelentős szerepe miatt is értékes épület. Az épület helyi védettség alatt áll.

Előterjesztés

 

 holler szalloda 01   holler szalloda 02   holler szalloda 03

  holler szalloda 04

Gyomai Városháza épülete

gyomai varoshaza 01

Gyomai Városháza épülete

Értéktárba kerülés ideje:

2018. Gyomaendrődi Értéktár

Előterjesztő:

Határ Győző Városi Könyvtár

Gyoma legjelentősebb közigazgatási épülete, a városháza, a Szabadság tér 1. szám alatt található. Eklektikus épület, neoreneszánsz homlokzati formajegyekkel, thympanonos ablakkeretezésekkel. Tervezője Schloszárik József orosházi építőmester, kivitelezői Zámecsnik Ádám békéscsabai ács-és építőmester, Schloszárik József orosházi építész, Schuch Soma békéscsabai lakatosmester voltak.

A városháza alapkövét ünnepélyes keretek közt rakták le 1889. július 14-én. Garzó Gyula lelkész mondott ünnepi beszédet, majd egy emlékiratot is elhelyeztek az épület alapkövébe. Az emlékiratot Kner Izidor könyvnyomdájában ki is nyomtatták, amiből néhány példány fennmaradt és megismerhetjük belőle az akkori gyomai viszonyokat.
A városháza a hivatali munka mellett több ünnepélyes rendezvény helyszíne volt. Díszteremében számtalan díszközgyűlést, ünnepséget, előadást, hangversenyt tartottak. E szép hagyomány napjainkban is folytatódik. Az épület falán több márványtábla emlékeztet a város a múltbéli eseményeire. Amikor Gyoma járási székhely volt, ez épület egyik szárnyában kapott helyet a Járási Hivatal. 2013. január 1-től ismét járási székhely lett Gyomaendrőd, a teljes épületet átadták a Járási Hivatalnak. A Járási Hivatal felettes szerve, a Békés megyei Kormányhivatal az épületen jelentős beruházásokat hajtott végre: külső vakolatjavítás, festés, tetőszerkezet felújítása, fűtéskorszerűsítés.
A Gyomai Városháza épülete Gyomaendrőd szimbóluma, a gyomaiak összefogásának szép emléke. Kivitele, története, a település életében betöltött jelentős szerepe miatt is értékes épület. Az épület helyi védettséget élvez.

 Előterjesztés

 

 gyomai varoshaza 01   gyomai varoshaza 02  

 gyomai varoshaza 03   gyomai varoshaza 04  

 gyomai varoshaza 05   gyomai varoshaza 06  

 gyomai varoshaza 07   gyomai varoshaza 08  

 gyomai varoshaza 09   gyomai varoshaza 10   gyomai varoshaza 11

Endrődi Szent Imre Katolikus Templom

endrodi szent imre katolikus templom 01 Endrődi Szent Imre Katolikus Templom

Értéktárba kerülés ideje:

2018. Gyomaendrődi Értéktár

Előterjesztő:

Határ Győző Városi Könyvtár

 

A templom alapkövét 1798. november 6-án tették le és az elkészült templomot 1804. november 5-én Majzik János kunszentmártoni esperes plébános áldotta meg. A templom 1805. május 30-án készült el véglegesen, amikor a torony csúcsára a keresztet is felhelyezték. 1824. május 9-én Vurum József nagyváradi püspök szentelte fel a templomot, melynek védőszentje Szent Imre herceg.

 Copfstílusú, boltozott templom, karzata feletti toronnyal, párnatagos toronysisakkal. A külső homlokzatán lévő fülkébe Szent Péter és Szent Pál apostolok szobrait 1808-ban helyezték el. A Szent Kereszt oltár feszülete 1805-ben készült.

A Lourdes-i oltár 1860-ból való, alkotója Mardos István asztalos. Az oltárképet 1860-ban festette Fischer Károly gyulai mester. A főoltár 1912-ben készült, úgy hogy a régi oltárt borították be az újjal. A templom belső díszítését Müller Károly nagyváradi aranyozó mester készítette. Az endrődi templomban a leghíresebb tiroli fafaragók – Malknecht, Runggaldier, Rifesser, Delago – szobrait csodálhatjuk.

A jelenlegi orgona 1915. szeptember 7-én készült el, Angszter József és fia készítette. A templom öt harangjából négyet az első világháborúban, 1917 májusában elvittek, 1921-ben indulhatott meg a gyűjtés a pótlásukra.

Az idők folyamán a templomot többször felújították. A műemléki védelem alatt álló szakrális épület az endrődi katolikus közösség és a város ikonikus épülete, Endrőd messziről is jól látszó jelképe.

 

Előterjesztés

 

 endrodi szent imre katolikus templom 02    endrodi szent imre katolikus templom 03    endrodi szent imre katolikus templom 04

endrodi szent imre katolikus templom 05   endrodi szent imre katolikus templom 06   endrodi szent imre katolikus templom 07 

endrodi szent imre katolikus templom 08   endrodi szent imre katolikus templom 09   endrodi szent imre katolikus templom 10   endrodi szent imre katolikus templom 11

Szent Antal Sütőház

szent antal sutohaz 1 Szent Antal Sütőház

Értéktárba kerülés ideje:

2015. Gyomaendrődi Értéktár


Előterjesztő:

Gyomaendrődi Kállai Ferenc Népfőiskola Alapítvány

 

A sütőház 1903-ban Kiszely Márton endrődi parasztgazda felajánlásából épült azzal a céllal, hogy a település rászoruló családjainak itt süssenek nagyobb ünnepeken kenyeret és kalácsot. Az országosan is jelentős Szent Antal kultusz endrődi elterjesztésében nagy szerepe volt a sütőháznak és Kiszely Márton további adományainak.

A ház az 1950-es évekig a falu szociális házaként működött, majd a kommunizmusban elvesztette eredi funkcióját. 2001-ben új erőre kapott a házhoz köthető Szent Antal hagyomány és megújult szakrális pontja lett városunknak. Asz országosan is egyedülálló létesítmény 2015 júniusára megújulva hirdeti tovább Szent Antal eszméjét, a „szentantal-kenyerének” mai is aktuális üzenetét.

 

Előterjesztés

 

 szent antal sutohaz 1   szent antal sutohaz 2   szent antal sutohaz 3 

   szent antal sutohaz 4   szent antal sutohaz 5

 

Épített környezet

Szent Antal Sütőház

szent antal sutohaz 1

A sütőház 1903-ban Kiszely Márton endrődi parasztgazda felajánlásából épült azzal a céllal, hogy a település rászoruló családjainak itt süssenek nagyobb ünnepeken kenyeret és kalácsot. Az országosan is jelentős Szent Antal kultusz endrődi elterjesztésében nagy szerepe volt a sütőháznak és Kiszely Márton további adományainak.

Bővebben

 

 

 Endrődi Szent Imre Katolikus Templom

endrodi szent imre katolikus templom 01A templom alapkövét 1798. november 6-án tették le és az elkészült templomot 1804. november 5-én Majzik János kunszentmártoni esperes plébános áldotta meg. A templom 1805. május 30-án készült el véglegesen, amikor a torony csúcsára a keresztet is felhelyezték. 1824. május 9-én Vurum József nagyváradi püspök szentelte fel a templomot, melynek védőszentje Szent Imre herceg.

 

Bővebben

 

 

 

 

Gyomai Városháza épülete

gyomai varoshaza 01

Gyoma legjelentősebb közigazgatási épülete, a városháza, a Szabadság tér 1. szám alatt található. Eklektikus épület, neoreneszánsz homlokzati formajegyekkel, thympanonos ablakkeretezésekkel. Tervezője Schloszárik József orosházi építőmester, kivitelezői Zámecsnik Ádám békéscsabai ács-és építőmester, Schloszárik József orosházi építész, Schuch Soma békéscsabai lakatosmester voltak.

Bővebben

 

 

 Holler Szálloda épülete

holler szalloda 01

A több mint 100 éves szálloda Gyoma egyik híres épülete. Gyoma központjában, a Szabadságtéren található, szemben a városházával. Tulajdonosai, bérlői, üzemeltetői mindig nagy szeretettel működtették. Szálláshelyet adott a vidékről ide érkezőknek, és jó hírű konyhája miatt sokan ismerték, kedvelték. Közösségi szempontból is fontos az épület, mert táncmulatsággal egybekötött műkedvelő eladások, társas vacsorák, bálok, különféle jótékony célú kulturális rendezvények, később lakodalmak helyszíne volt egykor, csakúgy, mint napjainkban.

Bővebben

 

 

Jézus Szíve Templom épülete

jezus szive templom 01

Gyomaendrőd egyik nevezetessége, jelképe a Fő úton álló római katolikus templom. Kapriórai Wodiáner Albert és neje, szül: Boros-Jenői Atzél Zsófia építtette a templomot, akik az árva-és szeretetotthon alapítói is voltak. A templom Hauszmann Alajos neves építész, műegyetemi tanár tervei alapján épült. 1877. május elsején rakták le a templom alapkövét. A felépült templom szentelését Jézus Szíve tiszteletére Lipovniczky István nagyváradi megyéspüspök végezte 1878. október 27-én.

Bővebben

 

 

 

Kner-villa épülete (Kner Nyomdaipari Múzeum)

kner villa 01

Kner Imrének, a magyar és egyetemes nyomdatörténet, könyvművészet kiváló alakjának egykori lakóháza – a Gyomai Kner Nyomda szomszédságában, a Kossuth Lajos utca 16. szám alatt található.1925-ben épült népies barokk stílusban, tervezője Kozma Lajos (1884-1948) neves építész, iparművész, grafikus volt.

Bővebben

 

 

Református Templom épülete

reformatus templom 01

Hazánk egyik legszebb református temploma a gyomai városrész központjában áll. 1807-1813 között épült Fischer Ágoston kecskeméti építész tervei szerint copfstílusban, 1813. augusztus 8-án szentelték fel. Egyhajós, a templombelsőt boltívekkel tagolták, melyek az elegancia és könnyedség érzetét adják. A templom egyik különlegessége a hajó két oldalán található a kétszintes karzat.

Bővebben

 

 

 

 

 

Úri kaszinó épülete

uri kaszino 01

A gyomai városrész egyik régi impozáns épülete a Hősök útján álló Úri Kaszinó, mely Gyoma társasági életének fontos színhelye volt.
A Gyomai Úri Kaszinó alapítási éve 1867. A kaszinót az értelmiségiek, köztisztviselők, módos polgárok látogatták. Az Úri Kaszinó tagjai elindítottak és felkaroltak számos városfejlesztő, városszépítő és jótékonysági kezdeményezést. Az 1911-12-es években olyan eredményesen működött a kaszinó, hogy bele mertek vágni a 40 ezer koronás építkezésbe. Az épületet Wagner József békéscsabai építőmester tervezte, Lévai Lajos (1870-1948) építette.

Bővebben

 

 

Gyomai Evangélikus Templom épülete

gyomai evangtemplom 03

A Mezőberényből Gyomára áttelepült német, evangélikus vallású emberek 1862-ben templomot építettek. 1887-ben jelentős kár érte, kigyulladt a teteje és elpusztult a teljes berendezése. A leégett templom az összefogásnak köszönhetően újjá épült, 1888. december 2-án szentelték fel.

Bővebben

 

 

 

 

Hantoskerti termálkút

hantoskerti termalkut 01A gyomai városrész központjában, az Áchim utca elején található a Hantoskerti termálkút. Elődje a Holler szálloda mellett működött, 1958-ban nyitották meg, ahonnan bárki hazaviheti a termálvizet. Városunk életében több évtizede jelentős szerepet tölt be a Hantoskerti termálkút. A kútból származó gyógyvíz hatása és többcélú felhasználása miatt is jelentős.

Bővebben

 

 

Hősök Emlékműve (Endrőd)

hosokemlekmuve endrod 01A Hősök terén található az I. világháborúban elhunyt endrődi hősök emlékműve. Horváth Géza alkotását 1925. október 4-én avatták.

Bővebben

 

 

Hősök Emlékműve (Gyoma)

hosokemlekmuve gyoma 05Gyoma legrégibb köztéri szobra a Fő út és a Hősök útja kereszteződésében, a református templom kertjében található. Istók János alkotása az 1848-49-es szabadságharc katonáinak és az első világháború hősi halottainak állít emléket állít, 1927. november 20-án avatták. 1990-ben hozzáillesztették Varga Géza alkotását, két domborművet a II. világháborús áldozatok neveivel, így az emlékmű a három nagy háború gyomai áldozatainak mementója.

Bővebben

 

Kner tér

knerter 01A Kner tér központi elhelyezkedése és szépsége miatt igen kedvelt Gyomaendrőd lakóinak és turistáinak körében. 1999-ben, Kner Albert centenáriumi ünnepségén merült fel a tér kialakításának gondolata, és a megvalósítás után, 2005. május 27-én került sor a tér avatására. Sziráczki Mihály táj- és kertépítő mérnök kellemes pihenő-és emléktérré alakította az egykori piacteret.

Bővebben

Értéktár kategóriák

 • Agrár- és élelmiszergazdaság
  Az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai – beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták.

 • Egészség és életmód
  A tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra.

 • Épített környezet
  A környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek.

 • Ipari és műszaki megoldások
  Az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás.

 • Kulturális örökség
  A kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek.

 • Sport
  A fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények.

 • Természeti környezet
  Az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek.

 • Turizmus és vendéglátás
  A turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.

Értéktár

nemzeti ertekpiramisHungarikum törvény

Hungarikumok

 

Megyei értéktárak

Békés Megyei értéktár

Települési értéktárak

 

 

 

ertektar logoGyomaendrődi Települési Értéktár

Az un. „Hungarikum”törvény előírásainak megfelelve, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete is létrehozta a települési értéktárat és települési értéktár albizottságot. Az albizottság feladatai közé tartozik a településen fellelhető nemzeti értékek azonosításának szervezése, ezek adatait tartalmazó gyűjtemény létrehozása, valamint az értékek megyei értéktárba történő megküldése.

Az alulról építkező rendszer számít a civilszereplők aktív közreműködésére, akik javaslattal élhetnek az értéktárba való bekerülésre. „Gyomaendrődikummá” az a helyi érték válhat, amelyről a felterjesztő felterjesztést készít és benyújtja Gyomaendrőd Város polgármesterének. A polgármester feladata, hogy átadja az albizottság elnökének. Az albizottság elnöke a tagok bevonásával dönt az érték felvételéről, vagy elutasításáról. Az albizottság dönt arról is, hogy a helyi értéket magasabb szintű elismerésre felterjeszti-e.

 

Gyomaendrődi Települési Értéktár létrehozása

Az értéktár albizottság elnöke: Lehoczkiné Timár Irén alpolgármester

Tagjai: Dr. Szonda István, Dr. Kovács Béla, Dinyáné Bánfi Ibolya, Gera Krisztián

 
Felhívás javaslattételre

Sablon értéktár felvételéhez

 

Tegyen Ön is javaslatot! Ha az értékek között nem találta meg az Ön által méltónak tartott értéket, kérjük tegyen javaslatot!

 

Kategóriák

Agrár- és élelmiszergazdaság

 

magyar autosex tyukgalamb 1

Gyomaendrődön 2005-ben alakult egy közössé, a Forgács József nevéhez fűződő Magyar Autosex Tyúkgalamb tenyésztésére. Ezek a fajták repülni nem képesek, de húsgalambként és kiállításra egyaránt tenyészthetőek. Az autosex jelleg arra utal, hogy amikor a fiókák kibújnak a tojásból, már jól megkülönböztethetőek a hím és tojó egyedek.

Bővebben

Magyar Autosex Tyúkgalamb

magyar autosex tyukgalamb 1 

Magyar Autosex Tyúkgalamb

 

Értéktárba kerülés ideje:

2014. Gyomaendrődi Értéktár

2016. Békés Megyei Értéktár

 

Előterjesztő:

Magyar Galamb-és Kisállattenyésztők Országos Szövetség Magyar Autosex Tyúkgalamb Tenyésztők Fajtaklubja

Előterjesztés
 

Gyomaendrődön 2005-ben alakult egy közösség, a Forgács József nevéhez fűződő Magyar Autosex Tyúkgalamb tenyésztésére. Ezek a fajták repülni nem képesek, de húsgalambként és kiállításra egyaránt tenyészthetőek.

Az autosex jelleg arra utal, hogy amikor a fiókák kibújnak a tojásból, már jól megkülönböztethetőek a hím és tojó egyedek. Az előbbiek világosak, utóbbiak sötét színűek.

Gyomaendrődön kívül Csárdaszálláson is foglalkoznak vele és a cél mindkét településen, hogy minél nagyobb szaporulata legyen az állománynak.

 

 magyar autosex tyukgalamb 1  magyar autosex tyukgalamb 2    magyar autosex tyukgalamb 3 

   magyar autosex tyukgalamb 4   magyar autosex tyukgalamb 5